Klávesové skratky pre grafické prvky SmartArt v balíku Office pre Windows

Tento článok uvádza klávesové skratky na prácu s grafickými prvkami SmartArt vo všetkých aplikáciách balíka Office. Klávesové skratky zefektívňujú prácu mnohých používateľov tým, že namiesto prechádzania medzi klávesnicou a myšou umožňujú vykonať potrebné úlohy len pomocou klávesnice. Pre používateľov s poruchou mobility alebo zraku sú klávesové skratky nevyhnutnou alternatívou k používaniu myši.

Klávesové skratky popísané v tomto článku sa vzťahujú na slovenské rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na slovenskej klávesnici.

Ak ide o klávesové skratky, pri ktorých sa stláčajú klávesy súčasne, dané klávesy sú oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesové skratky, pri ktorých sa stláčajú jednotlivé klávesy postupne, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Poznámka: Táto téma predpokladá, že používatelia JAWS vypli funkciu virtuálnej ponuky na páse s nástrojmi.

Čo vás zaujíma?

Vloženie grafického prvku SmartArt do dokumentu balíka Office

Práca s tvarmi v grafických prvkoch SmartArt

Premiestnenie tvarov v grafických prvkoch SmartArt a zmena ich veľkosti

Práca s textom v grafických prvkoch SmartArt

Použitie formátovania znakov

Kopírovanie formátovania textu

Použitie formátovania odseku

Použitie textovej tably

Vloženie grafického prvku SmartArt do dokumentu balíka Office

  1. V programe balíka Microsoft Office, v ktorom chcete vložiť grafický prvok, stlačte kláves Alt, potom kláves Ť a nakoniec kláves M, čím otvoríte dialógové okno Grafický prvok SmartArt.

  2. Stlačením šípky nahor alebo šípky nadol vyberte požadovaný typ grafického prvku.

  3. Stlačením klávesu Tab sa premiestnite na pracovnú tablu Rozloženie.

  4. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný typ rozloženia.

  5. Stlačením klávesu Enter vložte vybraté rozloženie.

Na začiatok stránky

Práca s tvarmi v grafických prvkoch SmartArt

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber ďalšieho prvku v grafických prvkoch SmartArt.

Karta

Výber predchádzajúceho prvku v grafických prvkoch SmartArt.

Shift + Tab

Výber všetkých tvarov.

Ctrl + A

Zrušenie zamerania na vybratý tvar.

Esc

Posunutie vybratého tvaru nahor.

Šípka nahor

Posunutie vybratého tvaru nadol.

Šípka nadol

Posunutie vybratého tvaru doľava.

Šípka doľava

Posunutie vybratého tvaru doprava.

Šípka doprava

Úprava textu vo vybratom tvare.

Enter alebo F2, Esc na ukončenie tvaru

Odstránenie vybratého tvaru.

Delete alebo Backspace

Vystrihnutie vybratého tvaru.

Ctrl + X alebo Shift + Delete

Kopírovanie vybratého tvaru.

Ctrl + C

Prilepenie obsahu Schránky.

Ctrl + V

Vrátenie poslednej akcie späť.

Ctrl + Z

Na začiatok stránky

Premiestnenie tvarov v grafických prvkoch SmartArt a zmena ich veľkosti

Požadovaná akcia

Stlačte

Zväčšenie vybratého tvaru vo vodorovnom smere.

Shift + šípka doprava

Zmenšenie vybratého tvaru vo vodorovnom smere.

Shift + šípka doľava

Zväčšenie vybratého tvaru v zvislom smere.

Shift + šípka nahor

Zmenšenie vybratého tvaru v zvislom smere.

Shift + šípka nadol

Otočenie vybratého tvaru doprava.

Alt + šípka doprava

Otočenie vybratého tvaru doľava.

Alt + šípka doľava

Poznámky: 

  • Ak chcete pre tvary použiť presnejšie nastavenia, stlačte kláves Ctrl zároveň s niektorou z vyššie uvedených klávesových skratiek.

  • Tieto klávesové skratky sa použijú pre viacnásobné výbery rovnako, ako keby ste vybrali každú položku jednotlivo.

Na začiatok stránky

Práca s textom v grafických prvkoch SmartArt

Požadovaná akcia

Stlačte

Posunutie o znak doľava.

Šípka doľava

Posun o jeden znak doprava.

Šípka doprava

Posunutie o riadok nahor.

Šípka nahor

Posunutie o riadok nadol.

Šípka nadol

Prechod o jedno slovo doľava.

Ctrl + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Ctrl + šípka doprava

Prechod o jeden odsek nahor.

Ctrl + šípka nahor

Prechod o jeden odsek nadol.

Ctrl + šípka nadol

Prechod na koniec riadka.

End

Prechod na začiatok riadka.

Home

Prechod na koniec textového poľa.

Ctrl + End

Prechod na začiatok textového poľa.

Ctrl + Home

Vystrihnutie vybratého textu.

Ctrl + X

Kopírovanie vybratého textu.

Ctrl + C

Prilepenie vybratého textu.

Ctrl + V

Presunutie vybratého textu nahor.

Alt + Shift + šípka nahor

Presunutie vybratého textu nadol.

Alt + Shift + šípka nadol

Vrátenie poslednej akcie späť.

Ctrl + Z

Odstránenie jedného znaku doľava.

Backspace

Odstránenie jedného slova doľava.

Ctrl + Backspace

Odstránenie jedného znaku doprava.

Delete

Odstránenie jedného slova doprava.

Ctrl + Delete

Zvýšenie úrovne vybratého textu.

Alt + Shift + šípka doľava

Zníženie úrovne vybratého textu.

Alt + Shift + šípka doľava

Kontrola pravopisu (nie je k dispozícii v programe Word).

F7


Na začiatok stránky

Použitie formátovania znakov

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie dialógového okna Písmo.

Ctrl + Shift + F alebo Ctrl + Shift + P

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu.

Ctrl + Shift + >

Zmenšenie veľkosti písma vybratého textu.

Ctrl + Shift + <

Prepnutie veľkosti písma vybratého textu (malé písmená, Všetky Prvé Písmená Veľké, VEĽKÉ PÍSMENÁ).

Shift + F3

Použitie tučného písma vo vybratom texte.

Ctrl + B

Použitie podčiarknutia vo vybratom texte.

Ctrl + U

Použitie kurzívy vo vybratom texte.

Ctrl + I

Použitie dolného indexu vo vybratom texte.

Ctrl + znak rovnosti

Použitie horného indexu vo vybratom texte.

Ctrl + Shift + znak plus

Zväčšenie odsadenia horného alebo dolného indexu.

Ctrl + Alt + Shift + >

Zmenšenie odsadenia horného alebo dolného indexu.

Ctrl + Alt + Shift + <

Odstránenie celého formátovania znakov vo vybratom texte.

Shift + Ctrl + medzerník

Poznámka: JAWS a Moderátor neoznamujú správne zmeny veľkosti písma vo Windowse 8.1. Vo Windowse 10 fungujú oba nástroje správne.

Na začiatok stránky

Kopírovanie formátovania textu

Požadovaná akcia

Stlačte

Kopírovanie formátovania z vybratého textu.

Shift + Ctrl + C

Prilepenie formátovania do vybratého textu.

Shift + Ctrl + V

Použitie formátovania odseku

Požadovaná akcia

Stlačte

Centrovanie odseku.

Ctrl + E

Zarovnanie odseku podľa okraja.

Ctrl + J

Zarovnanie odseku vľavo.

Ctrl + L

Zarovnanie odseku vpravo.

Ctrl + R

Zníženie úrovne odrážky.

Tab alebo Alt + Shift + šípka doprava

Zvýšenie úrovne odrážky.

Shift + Tab alebo Alt + Shift + šípka doľava

Použitie textovej tably

Požadovaná akcia

Stlačte

Zlúčenie dvoch riadkov textu.

Delete na konci prvého riadka textu

Zobrazenie kontextovej ponuky.

Shift + F10

Prepnutie medzi tablou Text a kresliacim plátnom.

Ctrl + Shift + F2

Zavretie tably Text.

Alt + F4

Prepnutie zamerania z tably Text na ohraničenie grafického prvku SmartArt.

Esc

Otvorenie témy Pomocníka venovanej grafickým prvkom SmartArt. (Ukazovateľ by mal ukazovať na tablu Text.)

Ctrl + Shift + F1

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

Funkcie zjednodušenia ovládania v balíku Office

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×