Klávesové skratky v Projecte Online

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami Project Online pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a klávesové skratky môžu byť dôležitou alternatívou k používaniu myši. Tento článok obsahuje informácie o klávesových skratkách pre Project Online.

Poznámky: 

  • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

  • Príkazy, ktoré vyžadujú stlačenie a pustenie viacerých klávesov naraz, sú uvedené znamienkom plus (+). Príkazy, ktoré si vyžadujú postupné stlačenie klávesov, sú uvedené čiarkou (,).

Obsah tohto článku

Navigácia v Projecte Online len pomocou klávesnice

Používanie ovládacích prvkov mriežky

Navigácia v Projecte Online len pomocou klávesnice

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené klávesové skratky na presúvanie sa Project Online:

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun medzi prepojeniami v hornom paneli s prepojeniami

ALT + J

Presunutie výberu z jednej webovej časti do ďalšej webovej časti na stránkach, ktoré používajú viaceré webové časti.

Alt + W

Rozbalenie rozbaľovacích zoznamov.

Alt + šípka nadol

Používanie ovládacích prvkov mriežky

Project Online webového klienta Microsoft Project Server 2019 používa na zobrazenie rôznych informácií ovládacie prvky mriežky AJAX a HTML. Niektoré stránky v programe Project Web App mriežku založenú na tabuľke vo formáte HTML na zobrazenie a úpravu informácií. Stránka Úlohy napríklad používa mriežku založenú na tabuľke vo formáte HTML. V mriežkach HTML môžete použiť tieto klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do ďalšej bunky alebo riadka

Šípka doprava alebo kláves Tab

Presun na predchádzajúcu bunku alebo riadok

Šípka doľava alebo Shift + Tab

Posunúť nahor.

Šípka nahor

Posunúť sa nadol.

Kláves so šípkou nadol alebo Kláves Enter

Prejde na URL adresu vo vybratej bunke.

Enter

Presun do hlavičky bunky

Ctrl + Y

Odstránenie zamerania z vybratej bunky.

Esc

Presun na poslednú bunku alebo riadok

Ctrl + End

Presun na prvú bunku alebo riadok

Ctrl + Home

Prepnutie zvýraznenia riadka

Ctrl + medzerník

Rozbalenie rozbaľovacej ponuky v hlavičke bunky

Ctrl + medzerník

Rozbalenie alebo zbalenie zoskupenia.

Ctrl + medzerník

Rozbalenie skupiny.

Ctrl + medzerník

Zbalenie skupiny.

Ctrl + medzerník

Rozbalenie alebo zbalenie prvku mriežky s detí.

Ctrl + medzerník

Prepnite začiarkavacie políčko.

Medzerník

Otvorte bunku rozbaľovacieho zoznamu.

Alt + šípka nadol

Project Online aj ovládacie prvky mriežky AJAX na zobrazenie a úpravu informácií. Stránka Podrobnosti o projekte napríklad používa mriežku AJAX. V mriežkach AJAX môžete použiť tieto klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Klávesy

Aktivácia režimu úprav pre bunku.

F2

O jednu stranu nahor.

Page Up

O jednu stranu nadol.

Page Down

Odsadenie vybratej úlohy.

Alt + Shift + šípka doprava

Zvýšenie úrovne vybratej úlohy.

Alt + Shift + šípka doľava

Zrušenie zadávania alebo úpravy.

Esc

Kopírovanie výberu.

Ctrl + C

Vystrihnúť výber.

Ctrl + X

Odstránenie vybratých údajov

Delete alebo Ctrl + V alebo Ctrl + Z

Odstránenie riadka.

Ctrl + Delete

Presun na prvé pole v riadku

Domov

Presun na prvý riadok

Ctrl + šípka nahor

Presun na posledné pole v riadku

End

Presun na posledné pole posledného riadka

Ctrl + End

Ak sú na strane dve mriežky, môžete pomocou klávesu F6 presunúť zameranie z jednej bunky mriežky do príslušného riadka v druhej mriežke. Ak máte zdrojovú mriežku a cieľovú mriežku, môžete použiť tieto klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Klávesy

Premiestni vybraté položky zo zdrojového zoznamu do cieľového zoznamu.

Prístupový kláves +> (jedno pravo-úsené lomené úvodzovky)

Premiestnite všetky položky zo zdrojového zoznamu do cieľového zoznamu.

Prístupový kláves + W

Premiestnite všetky položky z cieľového zoznamu do zdrojového zoznamu.

Prístupový kláves + X

Premiestni vybratú položku z cieľového zoznamu do zdrojového zoznamu.

Prístupový kláves +< (jedno ľavo-úsené lomky)

Prístup k začiarkavacích políčkam pod políčkom Názov zdroja.

Medzerník

Prístup ku kalendáru v bunke tabuľky.

Alt + šípka nadol (napríklad počiatočný dátum alebo dátum ukončenia)

Na navigáciu v kalendári použite nasledujúce klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun na nasledujúci mesiac

Alt +> (jedna pravá lomka apostrof)

Prejde na predchádzajúci mesiac.

Alt +< (jedna ľavá lomka a úvodzovky)

Pre prístupové klávesy výmeny položiek použite tieto skratky:

Button

Prístupový kláves

> (apostrof s jedným pravým a úsečníkom)

Alt + A

>> (pravá lomka a dvojitá lomka)

Alt + W

<< (ľavý uhol apostrof)

Alt + Ý

< (apostrof naľavo apostrof)

Alt + O

Nasledujúce klávesové skratky možno použiť v nastaveniach servera:

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie obdobia vykazovania času.

Alt + Ý

Odstránenie klasifikácie riadka.

Alt + I

Odstránenie pripojenej lokality SharePoint.

Alt + S

Odstránenie vlastného poľa alebo vyhľadávacej tabuľky podniku.

Alt + L

Odstráňte podnikový kalendár.

Alt + D

Klávesové skratky uvedené nižšie možno použiť v časti Nastavenia servera > Spravovanie úlohzobrazení v časti Vzhľad a správa:

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie vybratého zobrazenia.

Alt + L

Kopírovanie vybratého zobrazenia.

Alt + P

Pozrite tiež

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Projecte

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Projecte

Vytvorenie lokalít a projektov Projectu Online so zjednodušenýmstupom

Podporu zjednodušenia ovládania pre Project a Microsoft Planner

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×