Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Pracujte kdekoľvek zo všetkých zariadení s Microsoft 365

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte odkiaľkoľvek s najnovšími funkciami a aktualizáciami.

Inovovať
Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnejšiu pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office alebo v článku Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov v Office.

Pomocou Word a čítačkou obrazovky dodáte dokumentu úhľadný vzhľad tým, že odseky vyzerajú tak, ako chcete. Testovali sme ju s čítačkami Moderátora a JAWS, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako nastaviť veľkosť medzery pred a za odsekom, ako aj veľkosť zarážok a riadkov.

Ozdobná ikona Potrebujete pokyny na nastavenie riadkovania alebo zarážok v dokumente Word, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si témy Zmena riadkovania vo Worde, Úprava zarážoka riadkovania alebo Vytvorenie opakovanej zarážky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. Otvorte dokument a vyberte odsek, pre ktorý chcete nastaviť medzery. Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi v celom dokumente, stlačte klávesy Ctrl + A.

 2. Ak chcete nastaviť medzery pred odsekom, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, SB. Ozzve sa: "Paragraph, Spacing Before" (Odsek, Medzera pred). Stláčajte klávesy so šípkami nahor a nadol, kým sa neozve želaná bodová hodnota, alebo zadajte bodovú hodnotu, ktorú chcete použiť (napríklad 6 alebo 18),a potom stlačte kláves Enter. Menšie bodové hodnoty predstavujú menšie medzery.

 3. Ak chcete nastaviť medzeru za odsekom, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, SA. Ozzve sa: "Paragraph, Spacing After" (Odsek, Medzera za). Stláčajte klávesy so šípkami nahor a nadol, kým sa neozve želaná bodová hodnota, alebo zadajte bodovú hodnotu, ktorú chcete použiť (napríklad 6 alebo 18),a potom stlačte kláves Enter.

Ďalšie možnosti medzier

 • Ak chcete vo Worde rýchlo nastaviť riadkovanie pre vybratý odsek, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, K. Ozzve sa: "Line and paragraph spacing" (Riadkovanie a medzery medzi odsekmi). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte zo zoznamu najčastejšie používaných veľkostí riadkovania a použite ho stlačením klávesu Enter.

 • Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi ako predvolené medzery, postupujte takto:

  1. V dokumente vyberte text s rozstupmi medzi odsekmi, ktorý chcete použiť ako predvolené rozstupy.

  2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Odsek, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, PG.

  3. Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi ako predvolené, stlačte kombináciu klávesov Alt + D.

  4. V dialógovom okne Microsoft Word vyberte pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol možnosť Iba tento dokument alebo Všetky dokumenty, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK" (OK), a potom stlačte kláves Enter.

  5. Ak chcete zavrieť dialógové okno Odsek, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK" (OK), a potom stlačte kláves Enter.

Nastavenie zarážok odseku

 1. Otvorte dokument a vyberte odsek, pre ktorý chcete nastaviť zarážky. Ak chcete nastaviť zarážku odseku pre celý dokument, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A.

 2. Ak chcete nastaviť veľkosť ľavej zarážky, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, IL. Ozzve sa: "Paragraph, Indent Left" (Odsek, zarážka vľavo). Použite klávesy so šípkami nahor a nadol alebo zadajte hodnotu (napríklad 0,25 alebo 0,5) a potom stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete nastaviť veľkosť pravej zarážky, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, IR. Ozzve sa: "Paragraph, Indent right" (Odsek, zarážka vpravo). Použite klávesy so šípkami nahor a nadol alebo zadajte hodnotu (napríklad 0,25 alebo 0,5) a potom stlačte kláves Enter.

Ďalšie možnosti nastavenia zarážok

 • Ak chcete rýchlo vložiť zarážku prvého riadka len do jedného odseku, premiestnite kurzor na začiatok prvého riadka odseku a stlačte kláves Tab. Pri použití zarážky prvého riadka je prvý riadok odseku odsadený viac ako ostatné riadky daného odseku.

 • Ak chcete vybratú zarážku nastaviť ako predvolenú zarážku, postupujte takto:

  1. V dokumente vyberte text so zarážkou odseku, ktorú chcete použiť ako predvolenú zarážku.

  2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Odsek, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, PG.

  3. Ak chcete nastaviť zarážku odseku ako predvolenú, stlačte kombináciu klávesov Alt + D.

  4. V dialógovom okne Microsoft Word vyberte pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol možnosť Iba tento dokument alebo Všetky dokumenty, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK" (OK), a potom stlačte kláves Enter.

  5. Ak chcete zavrieť dialógové okno Odsek, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK" (OK), a potom stlačte kláves Enter.

 • Pri tlači v štýle knihy použite funkciu Zrkadlové zarážky, pri ktorej sa zarážky odseku navzájom zrkadlia na proti smerných stranách. Ľavá zarážka sa zmení na zarážku Vo vnútri a pravá zarážka sa zmení na Vonkajšú zarážku. Zapnutie zrkadlových zarážok:

  1. V dokumente vyberte text so zarážkou odseku, ktorú chcete zrkadliť na proti smerových stranách.

  2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Odsek, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, PG.

  3. Ak chcete zapnúť zrkadlové zarážky, stlačte kombináciu klávesov Alt + M.

  4. Ak chcete zavrieť dialógové okno Odsek, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK" (OK), a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

Používajte Word pre Mac s klávesnicou a voiceOverom, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Mac OS, na dodáte dokumentu vzhľad prostredníctvom nastavenia, ako chcete, aby odseky vyzerali podľa vašich predsíd.

Pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows môžete nastaviť požadovanú veľkosť medzery pred a za odsekom, ako aj veľkosť zarážok. Môžete tiež vytvoriť zarážku iba v prvom riadku odseku alebo vytvoriť opakovanú zarážku, kedy nie je prvý riadok odseku odsadený, ale zvyšné riadky áno.

Ozdobná ikona Potrebujete pokyny na nastavenie riadkovania alebo zarážok v dokumente Word, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si téme Úprava zarážok a riadkovania alebo Vytvorenie opakovanej zarážky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. V dokumente vyberte odseky, medzi ktorými chcete zmeniť rozstupy.

  Tip: Ak chcete vybrať časť textu, podržte stlačený kláves Shift a pomocou klávesov so šípkami presuňte kurzor.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Pomocou možností v skupine Riadkovanie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete nastaviť medzery pred odsekom, stlačte kláves Control + Option + kláves so šípkou vpravo, kým nebudete počuť aktuálnu veľkosť medzery, a „Before, edit text“ (Pred, úpravy textu).

  • Ak chcete nastaviť medzery za odsekom, stlačte kláves Control + Option + kláves so šípkou vpravo, kým nebudete počuť aktuálnu veľkosť medzery, a „After, edit text“ (Za, úpravy textu).

  V poliach Pred alebo Za zadajte hodnotu v bodoch, napríklad 6 alebo 18 (menšie hodnoty bodov predstavujú menej miesta).

 4. Zavrite dialógové okno Odsek a vráťte sa do dokumentu prostredníctvo klávesu Enter.

Nastavenie riadkovania

 1. Ak chcete zmeniť riadkovanie v odseku, vyberte odsek, ktorý chcete formátovať, a stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek.

 2. Výber možnosti riadkovania uskutočníte prostredníctvom kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Line spacing“ (Riadkovanie) a nasleduje možnosť riadkovania. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zoznam možností. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve možnosť riadkovania, ktorú chcete vybrať. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Ak vyberiete možnosť s prispôsobením, ako je napríklad možnosť Násobky, veľkosť medzery nastavíte stlačením klávesu Tab. Budete počuť aktuálnu veľkosť riadkovania a „At“ (Na). Potom zadajte hodnotu.

Nastavenie zarážok odseku

Vloženie zarážky len do prvého riadka odseku

 1. Vyberte odseky, v ktorých chcete odsadiť prvý riadok odseku.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Ak chcete vložiť zarážku do prvého riadku odseku, použite možnosti v skupine Zarážky. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť: „Special, pop-up button“ (Špeciálne, kontextové tlačidlo). Možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „First line“ (Prvý riadok). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 4. Ak chcete nastaviť veľkosť zarážky prvého riadka, stlačte kláves Tab. Budete počuť aktuálnu veľkosť zarážky a „By“ (O koľko). Potom zadajte hodnotu v centimetroch, napríklad 1,25 centimetra.

 5. Stlačením klávesu Enter sa vrátite do dokumentu.

Poznámka: Všetky nasledujúce odseky, ktoré napíšete, budú odsadené.

Vloženie zarážky do všetkých riadkov odseku okrem prvého riadka

 1. Vyberte odsek, v ktorom chcete vložiť zarážku do všetkých riadkov okrem prvého riadka odseku (opakovaná zarážka).

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Ak chcete vytvoriť opakovanú zarážku, použite možnosti v skupine Zarážky. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť: „Special, pop-up button“ (Špeciálne, kontextové tlačidlo). Možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „Hanging“ (Opakované). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 4. Ak chcete nastaviť veľkosť zarážky, stlačte kláves Tab. Budete počuť aktuálnu veľkosť zarážky a „By“ (O koľko). Potom zadajte hodnotu v centimetroch, napríklad 1,25 centimetra.

 5. Stlačením klávesu Enter sa vrátite do dokumentu.

Zväčšenie alebo zmenšenie zarážok celého odseku

 1. V dokumente vyberte odseky, pre ktoré chcete zväčšiť alebo zmenšiť ľavú alebo pravú zarážku.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Pomocou možností v skupine Zarážky vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť ľavú zarážku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nezaznie: „Before text“ (Pred textom).

  • Ak chcete zmeniť pravú zarážku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nezaznie: „After text“ (Za textom).

  Veľkosť zarážky nastavíte zadaním čísla v centimetroch. Zaznie veľkosť zarážok.

 4. Stlačením klávesu Enter sa vrátite do dokumentu.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

V Word pre iOS môžete zmeniť rozstupy odsekov a riadkov pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. V dokumente vyberte odsek, pre ktorý chcete nastaviť rozstupy.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Show ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karty na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paragraph formatting button" (Tlačidlo Formátovanie odseku), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať medzeru pred odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add space before paragraph button" (Tlačidlo Pridať medzeru pred odsekom), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať medzeru za odsek, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add space after paragraph button" (Tlačidlo Pridať medzeru za odsek), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzeru pred odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Remove space before paragraph button" (Tlačidlo Odstrániť medzeru pred odsekom), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzeru za odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Remove space after paragraph button" (Tlačidlo Odstrániť medzeru za odsekom), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Medzeru môžete zapnúť alebo vypnúť len pred a za odsekom, takže možnosť pridať medzeru je k dispozícii len vtedy, ak pred alebo za odsekom nie je medzera a možnosť na odstránenie medzery je k dispozícii len vtedy, ak je pred alebo za odsekom k dispozícii medzera.

Nastavenie riadkovania

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorého riadkovanie chcete nastaviť.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Show ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karty na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paragraph formatting button" (Tlačidlo Formátovanie odseku), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Line spacing button" (Tlačidlo Riadkovanie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete prechádzať dostupnými hodnotami riadkovania, prejdite prstom doprava: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5a 3,0. Keď budete počuť požadovanú hodnotu, dvojitým ťuknutím na obrazovku nastavte riadkovanie.

Nastavenie zarážok odseku

Vloženie zarážky len do prvého riadka odseku

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorého zarážku chcete odsadiť.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Show ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karty na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paragraph formatting button" (Tlačidlo Formátovanie odseku), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Special indent button" (Tlačidlo Špeciálna zarážka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "First line button" (Tlačidlo Prvý riadok), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie zarážky do všetkých riadkov odseku okrem prvého riadka

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorého zarážku chcete odsadiť.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Show ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karty na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paragraph formatting button" (Tlačidlo Formátovanie odseku), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Special indent button" (Tlačidlo Špeciálna zarážka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Hanging button" (Tlačidlo Opakovaná), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zväčšenie alebo zmenšenie zarážok celého odseku

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorého zarážku chcete odsadiť.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Show ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karty na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zväčšiť zarážku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Increase indent position" (Zväčšiť pozíciu zarážky), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zmenšiť zarážku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Decrease indent position" (Zmenšiť pozíciu zarážky), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

V Word pre Android čítačky obrazovky TalkBack, vstavanej čítačky obrazovky pre Android, môžete zmeniť rozstupy odsekov a riadkov.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. V dokumente vyberte odsek, v rámci ktorého chcete formátovať rozstupy.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Not checked, more options switch" (Nezapnuté, prepínač ďalších možností), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Home tab" (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paragraph formatting menu" (Ponuka Formátovanie odseku), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať medzeru pred odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add space before paragraph button" (Tlačidlo Pridať medzeru pred odsekom), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať medzeru za odsek, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add space after paragraph button" (Tlačidlo Pridať medzeru za odsek), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzeru pred odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Remove space before paragraph button" (Tlačidlo Odstrániť medzeru pred odsekom), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzeru za odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Remove space after paragraph button" (Tlačidlo Odstrániť medzeru za odsekom), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Medzeru môžete zapnúť alebo vypnúť len pred a za odsekom, takže možnosť pridať medzeru je k dispozícii len vtedy, ak pred alebo za odsekom nie je medzera a možnosť na odstránenie medzery je k dispozícii len vtedy, ak je pred alebo za odsekom k dispozícii medzera.

Nastavenie riadkovania

 1. V dokumente vyberte odsek, v rámci ktorého chcete formátovať rozstupy.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Not checked, more options switch" (Nezapnuté, prepínač ďalších možností), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Home tab" (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paragraph formatting menu" (Ponuka Formátovanie odseku), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Line spacing combo box" (Rozbaľovacie pole Riadkovanie), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete prechádzať dostupnými hodnotami riadkovania, prejdite prstom doprava: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5a 3,0. Keď budete počuť požadovanú hodnotu, dvojitým ťuknutím na obrazovku nastavte riadkovanie.

Nastavenie zarážok odseku

Vloženie zarážky len do prvého riadka odseku

 1. V dokumente vyberte odsek, v rámci ktorého chcete formátovať rozstupy.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Not checked, more options switch" (Nezapnuté, prepínač ďalších možností), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Home tab" (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paragraph formatting menu" (Ponuka Formátovanie odseku), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Special indent menu" (Ponuka špeciálnej zarážky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "First line, not checked, switch" (Prvý riadok, neza začiarknuté, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie zarážky do všetkých riadkov odseku okrem prvého riadka

 1. V dokumente vyberte odsek, v rámci ktorého chcete formátovať rozstupy.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Not checked, more options switch" (Nezapnuté, prepínač ďalších možností), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Home tab" (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paragraph formatting menu" (Ponuka Formátovanie odseku), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Special indent menu" (Ponuka špeciálnej zarážky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve "Hanging, not checked, switch" (Opakovaná, nezapnuté, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zväčšenie alebo zmenšenie zarážok celého odseku

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorého zarážku chcete odsadiť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zväčšiť zarážku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Increase indent button" (Tlačidlo Zväčšiť zarážku), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zmenšiť zarážku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Decrease indent button" (Tlačidlo Zmenšiť zarážku), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

Vo Word Mobile odsekov a riadkov môžete použiť Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, v rámci ktorého chcete nastaviť riadkovanie.

 2. Jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Items" (Položky).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "More options" (Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým nebudete počuť názov aktuálnej karty, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Home“ (Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Na karte Domov ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paragraph formatting" (Formátovanie odseku), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať medzeru pred odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add space before paragraph" (Pridať medzeru pred odsekom), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať medzeru za odsek, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add space after paragraph" (Pridať medzeru za odsek), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzeru pred odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Remove space before paragraph" (Odstrániť medzeru pred odsekom), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzeru za odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Remove space after paragraph" (Odstrániť medzeru za odsekom), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Medzeru môžete zapnúť alebo vypnúť len pred a za odsekom, takže možnosť pridať medzeru je k dispozícii len vtedy, ak pred alebo za odsekom nie je medzera a možnosť na odstránenie medzery je k dispozícii len vtedy, ak je pred alebo za odsekom k dispozícii medzera.

Nastavenie riadkovania

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v odseku, v rámci ktorého chcete nastaviť riadkovanie.

 2. Jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Items" (Položky).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "More options" (Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým nebudete počuť názov aktuálnej karty, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Home“ (Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Na karte Domov ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paragraph formatting" (Formátovanie odseku), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Line spacing, button" (Riadkovanie, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak chcete prechádzať dostupnými hodnotami riadkovania, pokračujte v poťiahnutia prstom doprava. Keď budete počuť požadovanú hodnotu, dvojitým ťuknutím na obrazovku nastavte riadkovanie.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Pomocou Word pre web obrazovky dodáte dokumentu úhľadný vzhľad prostredníctvom toho, aby odseky vyzerali podľa vašich predsíd. Testovali sme ju s Moderátorom, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako nastaviť veľkosť medzery pred a za odsekom, ako aj veľkosť zarážok a riadkov.

Ozdobná ikona Potrebujete pokyny na nastavenie riadkovania alebo zarážok v dokumente Word, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si témy Zmena riadkovania vo Worde, Úprava zarážoka riadkovania alebo Vytvorenie opakovanej zarážky.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Word pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Word pre web sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word pre web.

Obsah tohto článku

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a riadkami

 1. Otvorte dokument a potom vyberte odsek, pre ktorý chcete nastaviť medzery, presunutím kurzora na začiatok odseku a stlačením kombinácie klávesov Shift + Ctrl + šípka nadol. Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi v celom dokumente, stlačte klávesy Ctrl + A.

 2. Ak chcete nastaviť medzery pred odsekom, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows a potom stlačte klávesy P, SB. Ozzve sa: "Spacing before" (Medzery pred). Stláčajte klávesy so šípkami nahor a nadol, kým sa neozve želaná bodová hodnota, alebo zadajte bodovú hodnotu, ktorú chcete použiť (napríklad 6 alebo 18),a potom stlačte kláves Enter. Menšie bodové hodnoty predstavujú menšie medzery.

 3. Ak chcete nastaviť medzeru za odsekom, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows a potom stlačte klávesy P, SA. Ozzve sa: "Spacing after" (Medzery za). Stláčajte klávesy so šípkami nahor a nadol, kým sa neozve želaná bodová hodnota, alebo zadajte bodovú hodnotu, ktorú chcete použiť (napríklad 6 alebo 18),a potom stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete nastaviť riadkovanie pre vybratý odsek, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows a potom stlačte klávesy H, 02. Ozzve sa: "Line spacing" (Riadkovanie). Stlačte kláves Enter a potom pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte z najčastejšie používaných veľkostí riadkovania a použite ho stlačením klávesu Enter.

Nastavenie zarážok odseku

 1. Otvorte dokument a potom vyberte odsek, pre ktorý chcete nastaviť zarážky, presunutím kurzora na začiatok odseku a stlačením kombinácie klávesov Shift + Ctrl + šípka nadol. Ak chcete nastaviť zarážky odseku v celom dokumente, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A.

 2. Ak chcete nastaviť veľkosť ľavej zarážky, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows a potom P, IL. Ozzve sa: "Indent Left" (Zarážka vľavo). Ak chcete nastaviť hodnotu, použite klávesy so šípkami nahor a nadol alebo zadajte hodnotu (napríklad 0,25 alebo 0,5)a potom stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete nastaviť veľkosť pravej zarážky, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows a potom P, IL. Ozzve sa: "Indent Right" (Zarážka vpravo). Ak chcete nastaviť hodnotu, použite klávesy so šípkami nahor a nadol alebo zadajte hodnotu (napríklad 0,25 alebo 0,5)a potom stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete pridať zarážku prvého riadka do odseku, presuňte zameranie na začiatok prvého riadka odseku a potom stlačte kláves Tab. Pri použití zarážky prvého riadka je prvý riadok odseku odsadený viac ako ostatné riadky daného odseku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×