Popis kumulatívnej aktualizácie 4 pre klientov služby System Center 2012 R2 Configuration Manager pre Linux a UNIX

Súhrn

Tento článok popisuje problémy, ktoré sú odstránené a funkcie, ktoré sa aktualizujú v kumulatívnej aktualizácii 4 (CU4) pre klientov System Center 2012 R2 Configuration Manager pre Linux a UNIX. CU4 for System Center 2012 R2 Configuration Manager pre klientov Linuxu a UNIX je určený na používanie s týmito inštaláciami nástroja Správca konfigurácie:

 • System Center 2012 Configuration Manager SP1

 • System Center 2012 Configuration Manager SP2

 • System Center 2012 R2 Configuration Manager

 • System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1

Ďalšie informácie

Zmeny v kumulatívnej aktualizácii 4

Zmeny v podporovaných klientskych operačných systémoch sú nasledovné:

 • Pridáva podporu pre SUSE Linux Enterprise Server 12 (x64)

Problémy, ktoré boli odstránené v kumulatívnej aktualizácii 4

Klienti Linuxu a UNIX

 • Pomocou príkazu ccmexec spustite proces ccmexec spustí viacero ccmexec procesov. Keď sa proces ccmexec zastaví a spustí sa manuálne pomocou niektorého z nasledujúcich príkazov, spustí sa viac ako jeden ccmexec proces:

  • `/opt/microsoft/configmgr/bin/ccmexec -d`

  • `/opt/microsoft/configmgr/bin/start`

  • `/etc/init.d/ccmexecd start`

  Tieto duplicitné procesy môžu spôsobovať chyby pri sledovaní konkrétneho procesu ccmexec alebo pri sledovaní kódu ccmexec procesu. Po použití tejto aktualizácie sa spustí iba jeden proces ccmexec, keď manuálne spustíte alebo reštartujete proces ccmexec.

 • Vlastnosť Posledná doba spúšťania je nekonzistentná alebo chýba na serveroch Linux a UNIX. Keď zobrazíte vlastnosť posledný čas spúšťania pre klienta LINUXU alebo UNIX, vlastnosť chýba alebo je nekonzistentná na serveroch Linux a UNIX. Vlastnosť naposledy naštartovania predstavuje posledný raz, kedy sa spustil server Linux alebo UNIX. Táto vlastnosť sa načíta počas inventúry hardvéru a je k dispozícii v položke operačného systému (kliknite na položku Prieskumník zdrojova potom kliknite na položku hardvér). Táto vlastnosť nebola k dispozícii v IBM AIX a bola nekonzistentná v rámci serverov Solaris, HP-UX a Linux. Po použití tejto aktualizácie je povolená vlastnosť miestneho spúšťania v podporovaných VERZIÁCH IBM Aix a je hlásená v miestnom časovom pásme vo všetkých platformách Linux a UNIX. Známy problém Vlastnosť poslednej dobe spúšťania v súčasnosti nezahŕňa letný čas.

 • Počet fyzických procesorov je nesprávny. Pri zobrazení počtu fyzických procesorov pre klienta Linuxu alebo UNIX sa počet procesorov ohlási nesprávne. Počet fyzických procesorov pre Linux alebo UNIXový server predstavuje fyzický počet jadier a počet logických procesorov, ktoré má server v súčasnosti. Tieto atribúty sa načítajú počas inventúry hardvéru a sú k dispozícii v položke počítačový systém (kliknite na položku Prieskumník zdrojova potom kliknite na položku hardvér). Po použití tejto aktualizácie klientov Linuxu a UNIX presne nahlásia počet fyzikálnych procesorov, ktoré možno zobraziť v Prieskumníkovi zdrojov.

 • Klient Linuxu a UNIX požaduje distribučné body aj vtedy, keď distribúcia softvéru neobsahuje obsah. Keď je distribúcia softvéru zameraná na klienta Linuxu alebo UNIX, klient bude vždy požadovať distribučné body z bodu správy, a to aj vtedy, keď politika neobsahuje zdrojové súbory. Táto žiadosť spôsobuje ďalšie oneskorenie pred spustením programu, ktorý sa nachádza v distribúcii softvéru. Po použití tejto aktualizácie klient Linuxu a UNIX určí, či sa pred vykonaním požiadavky na bod správy vyžadujú distribučné body.

 • V zriedkavých prípadoch môže IPv6 viesť k zlyhaniu segmentácie počas inventúry hardvéru. Príklad chybového hlásenia:

  ccmexec. bin [43086]: segfault na 0 ip 0000000000ad3283 sp 00007fff6d7a7380 chyba 4 v ccmexec. bin [400000 + 955000]

  Hardvérové inventúry pre klientov UNIX a Linux zahŕňajú informácie o sieťovom adaptéri a konfigurácii siete. V zriedkavých prípadoch, keď klienti používajú hardvérové inventúry, IPv6 s nulovou adresou IP vrátené môže spôsobiť ukončenie procesu ccmexec a zlyhanie inventarizácie hardvéru. Po použití tejto aktualizácie klientske kontá UNIX a Linux pre null IPv6 adresy a už proces ukončí.

 • V niektorých prípadoch sa pri reštartovaní klientov Configuration Manager pre Linux a UNIX vygeneruje nový hardvérový identifikátor. V niektorých prípadoch, keď sa reštartuje klienti Configuration Manager pre Linux a UNIX, je generovaný nový hardvérový identifikátor. Táto regenerácia ID hardvéru spôsobí, že správa je interpretovaním predchádzajúceho klienta Linuxu alebo UNIX ako nového klienta. Toto spôsobí stratu v histórii hardvéru, ak sa zmenia nastavenia hardvéru. Po použití tejto aktualizácie reštartujete klientov Configuration Manager pre Linux a UNIX už regeneruje identifikáciu hardvéru. Poznámka: Staršie verzie klientov Configuration Manager pre Linux a UNIX používajú vypočítanú verziu Linuxu a UNIXOVÉho HostID. HostID Linux a UNIX nie sú vo všetkých systémoch jedinečné a nahradia sa identifikátorom GUID. Pri inovácii klientov Configuration Manager pre Linux a UNIX klient používa aktuálnu identifikáciu hardvéru, ale môže vynútiť jedinečný identifikátor GUID ako novú identifikáciu hardvéru s možnosťou fuid alebo forceuniquehostid pridaný do inštalačného skriptu počas inovácie.

 • V niektorých prípadoch klient Linuxu a UNIX spotrebuje veľa času procesora pri analýze veľkých politík. Keď klient Linuxu a UNIX analyzuje veľké politiky (čiže politiky, ktoré obsahujú veľa inštancií), spotrebuje veľa času a pamäte procesora. Táto zvýšená záťaž procesora a pamäte sa vyskytuje, pretože klient Linuxu a UNIX robí v priebehu spracovania politiky veľa konverzií reťazcov. Po použití tejto aktualizácie sa konverzie klientov Linuxu a UNIX optimalizujú na zníženie celkového zaťaženia systému.

 • Servery, ktoré obsahujú disky s veľkosťou väčšou než 2 terabajty (TB), nemôžu zhromažďovať hardvérové inventúry. Príklad chybového hlásenia:

  [SCX. Core. common. PAL. System. disk. staticdiskpartitioninstance: 231:389:47559801701280] Zobrazí sa tento reťazec chyby z príkazu FDISK: [0x00a] upozornenie: veľkosť tohto disku je 2,7 TB (2684375531520 bajtov). [0x00a] Formát tabuľky oblastí systému DOS sa nedá použiť na jednotkách pre zväzky [0x00a] väčšie ako 2,2 TB (2199023255040 bajtov). Použite parted (1) a GUID [0x00a] Partition Table Format (GPT). [0x00a] [0x00a] [0x00a] Upozornenie: veľkosť tohto disku je 2,7 TB (2684375531520 bajtov). [0x00a] Formát tabuľky oblastí systému DOS sa nedá použiť na jednotkách pre zväzky [0x00a] väčšie ako 2,2 TB (2199023255040 bajtov). Použite parted (1) a GUID [0x00a] Partition Table Format (GPT).

  Linux a unixové servery, ktoré obsahujú pevné disky, ktoré sú väčšie ako 2 TB, vytlačte upozornenie denníka a ukončite počas inventúry hardvéru. Táto chyba spôsobuje konštantné ukončenia s klientmi Configuration Manager pre Linux a UNIX v prostredí, ktoré má pevný disk s veľkosťou väčšou ako 2 TB. Po použití tejto aktualizácie klient Linuxu a UNIX nevytlačí upozornenie a teraz enumeruje všetky disky, ktoré sú väčšie ako 2 TB v hardvérových zásobách.

 • Keď sa obsah nedá stiahnuť z distribučného bodu, klient Linuxu a UNIX zadá stav WAITING_RETRY a nebude sťahovať obsah. Príklad chybového hlásenia:

  Informácie [SCX. Client. agents. softwaredist. CExecutionRequestManager: 1985:8979:140159753922528] Request SATEL je WAITING_RETRY.  $$<LinuxUNIXClient><02-24-2015 09:24:39.000-480><thread=140159753922528 (0x7fff10045bf8)>

  Keď klient Linuxu a UNIX nedokáže stiahnuť obsah, klient Linuxu a UNIX zadá stav WAITING_RETRY a nepokúša sa stiahnuť obsah až po reštartovaní klienta Linuxu a UNIX. Klient Linuxu a UNIX môže zlyhať pri preberaní obsahu z chyby 404 (obsah neexistuje v distribučnom bode) alebo v chybe 401 (nesprávne overenie na prístup k obsahu). Po použití tejto aktualizácie klient Linuxu a UNIX pokračuje v politike v intervale štyroch hodín až do dokončenia alebo až do 18 opakovaných pokusov, podľa toho, ktorá z týchto možností nastane skôr.

Získanie kumulatívnej aktualizácie 4 pre klientov služby System Center 2012 R2 Configuration Manager pre Linux a UNIX

Informácie o sťahovaní

Kumulatívna aktualizácia 4 pre System Center 2012 R2 Configuration Manager clients for Linux a UNIX je k dispozícii v centre sťahovania softvéru:

Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager – klienti pre ďalšie operačné systémy Informácie o tom, ako inovovať klientov systému UNIX a Linux, nájdete tu.

Informácie o reštartovaní

Po použití tejto aktualizácie Nemusíte reštartovať počítač. Poznámka: Odporúčame vám, aby ste pred inštaláciou tejto aktualizácie zatvorili konzolu Administrator Configuration Manager.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nahrádza všetky aktualizácie vydané v minulosti.

Určenie inštalácie tejto kumulatívnej aktualizácie

Táto Kumulatívna aktualizácia mení nasledujúce číslo verzie Configuration Manager. Konzola správcu Verzia, ktorá sa zobrazí v dialógovom okne informácie o System Center Configuration Manager , je 5.00.7958.1112. Klienta Číslo verzie klienta sa môže zobraziť spustením nasledujúceho príkazu:

/opt/microsoft/configmgr/bin/ccmexec –v Číslo verzie by sa malo 5.00.7958.1112.

Odkazy

Ďalšie informácie o inštalácii tejto kumulatívnej aktualizácie nájdete na nasledujúcich webových lokalitách Microsoft TechNet:

Aktualizácia System center 2012 Configuration Manager Nová Kumulatívna aktualizácia servisného modelu pre System Center 2012 Configuration ManagerOboznámte sa s terminológiou , ktorú spoločnosť Microsoft používa na popis aktualizácií softvéru.

Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×