Používanie onenotového poznámkového bloku pre učebné predmety v aplikácii Teams

Každý triedny tím má svoj vlastný prepojený onenotový poznámkový blok pre učebné predmety. Váš poznámkový blok pre učebné predmety predstavuje digitálny nástroj na ukladanie textu, obrázkov, rukou písaných poznámok, príloh, prepojení, hlasu, videa atď.

Aplikácia Teams poskytuje tieto základné súčasti onenotového poznámkového bloku pre učebné predmety:

 • Student Notebooks (Poznámkové bloky študentov) – súkromný priestor zdieľaný medzi učiteľom a každým jednotlivým študentom. Učitelia majú prístup k poznámkovému bloku každého študenta, zatiaľ čo študenti môžu vidieť len svoje vlastné poznámkové bloky.

 • Content Library (Knižnica obsahu) – priestor určený iba na čítanie, kde môžu učitelia zdieľať so študentmi podklady.

 • Collaboration Space (Priestor na spoluprácu) – priestor, kde môžu všetci vo vašej triede zdieľať a organizovať obsah a vzájomne spolupracovať. 

Obsah tohto článku

Vyhľadanie poznámkového bloku pre učebné predmety v aplikácii Teams

Poznámkový blok pre učebné predmety je centrálnym miestom na prezeranie a používanie knižnice obsahu, priestoru na spoluprácu a súkromného priestoru každého študenta.

 1. Prejdite do požadovaného triedneho tímu a vyberte položku Poznámkový blok pre učebné predmety.

  Karta Poznámkový blok pre učebné predmety v tíme pre učebné predmety

 2. Pridajte alebo upravte strany pomocou rozbaliteľnej ponuky na ľavej strane poznámkového bloku.

Nastavenie poznámkového bloku pre učebné predmety

Ak ste zatiaľ nenastavili poznámkový blok pre učebné predmety, pri prvom použití aplikácie Class Notebook (Poznámkový blok pre učebné predmety) vás aplikácia prevedie potrebnými krokmi. Môžete buď vytvoriť prázdny poznámkový blok od začiatku, alebo skopírovať obsah z existujúceho poznámkového bloku pre učebné predmety.

Vytvorte poznámkový blok pre učebné predmety z existujúceho obsahu poznámkového bloku.

Používanie poznámkového bloku pre učebné predmety v kanáli

Pri každom vytvorení nového kanála v triednom tíme sa automaticky vytvorí nová sekcia v priestore na spoluprácu v poznámkovom bloku pre učebné predmety. Všetci študenti a učitelia môžu upravovať onenotové strany a pracovať na nich v kanáli.

 1. Prejdite na triedny tím a vyberte kanál.

 2. Vyberte kartu Notes (Poznámky).

  Zvýraznenie sekcie s poznámkami, ktorá sa nachádza v kanáli tímu triedy. Pomocou tohto tlačidla môžete získať prístup k poznámkovému bloku pre učebné predmety v kanáli.

Otvorenie poznámkového bloku pre učebné predmety v zobrazení na celú obrazovku

Výberom ikony Rozbaliť kartu Ikona rozbalenia poznámkového bloku pre učebné predmety v aplikácii Teams rozbaľte kartu Poznámkový blok pre učebné predmety.

Spravovanie nastavení poznámkového bloku pre učebné predmety

Spravujte nastavenia poznámkového bloku pre učebné predmety prechodom do poznámkového bloku v Teams, vyberte kartu Poznámkový blok pre učebné predmety a potom kliknite na položku Spravovať poznámkové bloky.

Kurzorom ukážte na čierny poznámkový blok v sekcii Poznámkový blok pre učebné predmety vo OneNote. Túto funkciu použite na spravovanie poznámkových blokov pre učebné predmety.

Použite tieto nastavenia na:

 • úpravu sekcií poznámkových blokov,  

 • kopírovanie prepojenia do poznámkového bloku,

 • vytvorenie skupiny sekcií určených iba pre učiteľov,

 • zamknutie priestoru na spoluprácu,

Spravovanie možností poznámkového bloku pre učebné predmety

Poznámka: Ak si v poznámkovom bloku pre učebné predmety chcete vytvoriť samostatné povolenia týkajúce sa priestoru na spoluprácu, postupujte podľa týchto krokov. Všetky poznámkové bloky pre učebné predmety, ktoré ste vytvorili v aplikácii Microsoft Teams, budete mať uvedené v časti Co-owned notebooks (Spoluvlastnené poznámkové bloky).

Vytváranie priradených úloh so stranami poznámkového bloku pre učebné predmety

Pridajte strany poznámkového bloku pre učebné predmety k priradeným úlohám pre študentov na úpravu alebo referenciu. Vytvorenie priradenej úlohy použitím strany poznámkového bloku pre učebné predmety:

 1. Pridajte stranu do knižnice obsahu alebo priestoru na spoluprácu vo vašom poznámkovom bloku.

 2. Prejdite do časti Priradené úlohy vo vašom triednom tíme a vyberte tlačidlo Vytvoriť.

 3. Vyplňte podrobnosti o úlohe a vyberte položku Vyberte súbor na priloženie.Pridať zdroje. V okne, ktoré sa otvorí, vyberte položku Poznámkový blok pre učebné predmety, prejdite si sekcie svojho poznámkového bloku a vyberte stranu, ktorú chcete priložiť.

  Tip: Pri pridávaní strany z knižnice obsahu kliknite na položku Priradiť stranu študentom na čítanie, ale nie na úpravu a pridajte zdroje ako materiály iba na čítanie. Ak vyberiete túto možnosť, vynechajte krok 4.

 4. Vyberte sekciu v poznámkových blokoch študentov, do ktorých sa má strana distribuovať. Príklad:Podklady

 5. Po dokončení vyberte položku Hotovo. Každý študent bude mať kópiu strany vo svojom poznámkovom bloku pre učebné predmety. Túto stranu tiež môže otvoriť aj priamo na karte s priradenými úlohami v aplikácii Microsoft Teams.

Priradenie strany ako priradenej úlohy v Teams pomocou onenotového poznámkového bloku pre učebné predmety

Poznámka: Pred vytvorením priradenej úlohy skontrolujte, ktorú verziu OneNotu študenti používajú. Používaním týchto verzií OneNotu zabezpečíte, že po uplynutí termínu priradenej úlohy sa strany poznámkového bloku, ktoré priradíte, zamknú a študenti ich nebudú môcť upraviť. Strana študenta sa uzamkne, keď odovzdá priradenú úlohu, ale odomkne sa, keď priradenú úlohu vrátite alebo študent vyberie možnosť Zrušiť odovzdanie.

Kontrola priradených úloh so stranami poznámkového bloku pre učebné predmety

Skontrolujte priradené úlohy a pridávajte pripomienky rýchlo bez opustenia Microsoft Teams:

 1. Prejdite do časti Priradené úlohy vo vašom triednom tíme.

 2. Otvorte priradenú úlohu a vyberte tlačidlo Odovzdané pod stavom práce študenta.

  Kurzor sa nachádza nad tlačidlom Odovzdané vo vybratej priradenej úlohe v Microsoft Teams.

 3. Skontrolujte prácu študenta a pridajte pripomienky alebo body. Pripomienky môžete pridať priamo na stranu poznámkového bloku pre učebné predmety alebo pomocou poľa Pripomienky. Zmeny sa budú automaticky ukladať.

  Tipy: 

  • Ak chcete otvoriť a upraviť stranu v počítačovej aplikácii alebo prehliadači, vyberte položku Ďalšie možnosti prílohy Viac vedľa názvu strany poznámkového bloku pre učebné predmety.

  • Pridajte pripomienky k priradenej úlohe študentov pomocou doplnku Poznámkový blok pre učebné predmety, ktorý sa nachádza v časti Priradené úlohy v Microsoft Teams.

 4. Keď ste pripravení vrátiť prácu študenta, vyberte položku Vrátiť.

Otvorenie poznámkového bloku pre učebné predmety vo OneNote

Výberom položky Otvoriť v počítači spustite OneNote a získajte prístup ku všetkým vzdelávacím funkciám poznámkového bloku pre učebné predmety.

Poznámky: 

 • Pri používaní onenotového poznámkového bloku pre učebné predmety alebo zamestnancov vytvoreného prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams nie je možné pridať alebo odstrániť študentov ani členov pomocou sprievodcu poznámkovým blokom pre učebné predmety online.

 • Členovia poznámkového bloku sa musia pridať alebo odstrániť prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Ďalšie informácie

Knižnica podpory poznámkových blokov pre učebné predmety 

Ďalšie informácie o používaní poznámkového bloku pre učebné predmety vo OneNote

Používanie OneNotu pre web

Ďalšie zdroje pre učiteľov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×