Priblíženie alebo vzdialenie poznámok vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V aplikácii OneNote 2016 môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows priblížiť alebo vzdialiť stranu. Dočasne zmeníte veľkosť obsahu strany a nepokazíte pritom formátovanie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah stránky môžete zväčšiť alebo zmenšiť na karte pása s nástrojmiZobrazenie. Ak máte počítač vybavený dotykovou obrazovkou, môžete stranu stiahnuť a roztiahnuť prstami.

 1. Na strane, ktorú chcete priblížiť, vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zväčšiť aktuálnu stranu a pozrieť si určitú časť poznámok zblízka (Priblížiť), stlačte kombináciu klávesov Alt + Ctrl + Shift + znamienko plus (+).

  • Ak chcete zmenšiť aktuálnu stranu a oddialiť určitú časť poznámok (Oddialiť), stlačte kombináciu klávesov Alt + Ctrl + Shift + znamienko mínus (-).

 2. Ak sa chcete vrátiť na predvolené nastavenie, stlačte kombináciu klávesov Alt + W a prejdite na kartu pása s nástrojmi Zobrazenie, a potom stlačte kláves 1 (jeden).

Tip: Vyberte položku Priblížiť a Vzdialiť viackrát za sebou na dosiahnutie požadovaného zväčšenia zobrazenia. Ak nie ste spokojní s úrovňami, ktoré sa v aplikácii OneNote používajú, môžete nastaviť aj vlastnú úroveň priblíženia. Stlačte kombináciu klávesov Alt + W, Q, zadajte percento priblíženia a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii OneNote pre Mac môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre MacOS priblížiť alebo vzdialiť stranu. Dočasne zmeníte veľkosť obsahu strany a nepokazíte pritom formátovanie.

Poznámky: 

Obsah stránky môžete zväčšiť alebo zmenšiť na karte pása s nástrojmiZobrazenie. OneNote pre Mac si zapamätá nastavenie priblíženia, ktoré ste použili pre jednotlivé strany v poznámkovom bloku, aj keď vypnete a znova spustíte aplikáciu OneNote.

 1. Na strane, ktorú chcete priblížiť, vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zväčšiť aktuálnu stranu a pozrieť si určitú časť poznámok zblízka (Priblížiť), stlačte kombináciu klávesov Command + znamienko plus (+). Ozve sa: „Zoom in“ (Priblíženie).

  • Ak chcete zmenšiť aktuálnu stranu (Vzdialiť), stlačte kombináciu klávesov Command + znamienko mínus (-). Ozve sa: „Zoom out“ (Vzdialenie).

 2. Ak sa chcete vrátiť na predvolené nastavenie, stlačte kombináciu klávesov Command + 0 (nula). Ozve sa: „Reset zoom“ (Resetovanie priblíženia alebo vzdialenia).

Tip: Vyberte položku Priblížiť a Vzdialiť viackrát za sebou na dosiahnutie požadovaného zväčšenia zobrazenia. Ak nie ste spokojní s úrovňami, ktoré sa v aplikácii OneNote používajú, môžete nastaviť aj vlastnú úroveň priblíženia. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve „<aktuálna karta pása s nástrojmi>, (...) tab, (...) of 4“ (<aktuálna karta pása s nástrojmi>, karta (...), (...) zo 4), potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „View tab, 4 of 4“ (karta Zobraziť, 4 zo 4), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a prejdite na kartu Zobrazenie. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „<aktuálne priblíženie>, zoom, combobox“ (<aktuálne priblíženie>, priblíženie, rozbaľovacie pole), potom zadajte požadované percento priblíženia, a následne stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Klávesové skratky vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Na priblíženie strany môžete použiť VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky v systéme iOS, s funkciou priblíženia OneNote pre iOS telefónu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Zapnutie funkcie priblíženia

Zapnite funkciu priblíženia alebo vzdialenia v nastaveniach zjednodušenia ovládania telefónu.

 1. V telefóne ťahajte tromi prstami doprava alebo doľava a prejdite na domovskú obrazovku s ikonou Nastavenia. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Settings“ (Nastavenia), a následne dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Zjednodušenie ovládania, v položke Nastavenia ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „General, button“ (Všeobecné, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Accessibility, button“ (Prístupnosť, tlačidlo) a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete otvoriť ponuku Lupa, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Zoom off button“ (Vypnutá lupa, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete zapnúť funkciu Lupa, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Zoom off“ (Vypnutá lupa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Priblíženie poznámok

So sú funkciu priblíženia môžete pomocou gest zväčšiť obsah stránky v OneNote pre iOS.

Na strane aplikácie OneNote, ktorú chcete priblížiť, vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

 • Ak chcete zväčšiť obrazovku a zobraziť určitú časť poznámok zblízka, dvakrát ťuknite na obrazovku troma prstami.

 • Ak chcete presunúť lupu na iné miesto, ťahajte obrazovku troma prstami.

 • Ak chcete obnoviť predvolenú hodnotu priblíženia, dvakrát ťuknite na obrazovku troma prstami.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Na priblíženie strany v aplikácii OneNote pre Android použite vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android, s funkciou zväčšenia telefónu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

 • Zapnite funkciu TalkBack ešte pred spustením aplikácie OneNote pre Android.

Obsah tejto témy

Zapnutie funkcie zväčšenia

Zapnite funkciu zväčšenia v nastaveniach zjednodušenia ovládania telefónu.

 1. Ak chcete v telefóne otvoriť ponuku Zjednodušenie ovládania, v položke Nastavenia ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Accessibility“ (Zjednodušenie ovládania), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Zväčšenie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Magnification off“ (Zväčšenie vypnuté), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete zapnúť funkciu Zväčšenie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Magnify with triple-tap off“ (Zväčšenie pomocou trojitého ťuknutia vypnuté), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť „Off switch“ (Prepínač, vypnúť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zväčšenie je zapnuté a ozve sa: „On“ (Zapnuté).

Priblíženie poznámok

So zapnutou funkciou zväčšenia môžete pomocou gest zväčšiť obsah stránky v aplikácii OneNote pre Android.

Na strane aplikácie OneNote, ktorú chcete priblížiť, vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

 • Ak chcete zväčšiť obrazovku a zobraziť určitú časť poznámok zblízka, trikrát ťuknite na obrazovku. Ak sa chcete vrátiť na predvolené nastavenie, znova trikrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete presunúť lupu na iné miesto, ťahajte obrazovku dvoma prstami.

 • Ak chcete obnoviť predvolenú hodnotu priblíženia, trikrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na čítanie strán vo OneNote

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Na priblíženie strany v aplikácii OneNote pre Windows 10 použite vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows, s funkciou zväčšovacieho skla v telefóne.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Zapnutie funkcie Zväčšovacie sklo

Zapnite funkciu zväčšenia v nastaveniach zjednodušenia prístupu telefónu.

 1. Ak chcete v telefóne otvoriť ponuku Zjednodušenie prístupu, v položke Nastavenia ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Ease of access“ (Zjednodušenie prístupu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Zväčšovacie sklo ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Magnifier“ (Zväčšovacie sklo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete zapnúť funkciu Lupa, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Off, Screen magnifier, toggle switch“, (Vypnuté, Lupa, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Lupa je zapnutá a ozve sa: „On, Screen magnifier, toggle switch“ (Zapnuté, Lupa, prepínač).

Priblíženie poznámok

So zapnutou funkciou lupy môžete pomocou gest zväčšiť obsah stránky v aplikácii OneNote pre Windows 10.

Na strane aplikácie OneNote, ktorú chcete priblížiť, vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

 • Ak chcete zväčšiť obrazovku a zobraziť určitú časť poznámok zblízka, dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami.

 • Ak chcete presunúť lupu na iné miesto, ťahajte obrazovku dvoma prstami.

 • Ak chcete zmeniť úroveň priblíženia počas zväčšenia, dvakrát ťuknite a podržte položku dvoma prstami. Potom potiahnutím prstov nahor alebo nadol zvýšte alebo znížte úroveň priblíženia.

 • Ak chcete obnoviť predvolenú hodnotu priblíženia, dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V OneNote pre web môžete pomocou vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows priblížiť alebo vzdialiť stranu vo webovom prehliadači.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate OneNote pre web, odporúčame vám, aby ste Microsoft Edge ako webový prehliadač. Keďže OneNote pre web používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, OneNote pre web.

Obsah na strane môžete zväčšiť alebo zmenšiť pomocou funkcií priblíženia a vzdialenia prehliadača Microsoft Edge.

 1. Pri používaní OneNote pre webMicrosoft Edge vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zväčšiť aktuálnu stranu (Priblíženie), stlačte kombináciu klávesov Ctrl + znamienko plus (+). Ozve sa: „Zoom in“ (Priblíženie).

  • Ak chcete vzdialiť aktuálnu stranu (Vzdialenie), stlačte kombináciu klávesov Ctrl + znamienko mínus (-). Ozve sa: „Zoom out“ (Vzdialenie).

 2. Vyberte položku Priblížiť a Vzdialiť viackrát za sebou na dosiahnutie požadovaného zväčšenia zobrazenia.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×