Pripomenutie správy a pripomenutie - teste nepodporuje viaceré definície DPH na poplatok v Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Šablóna: CPR - Navision kód opraviť šablóny

BUG #: 123743 (údržby)BUG #: 55323 (Vedbaek SE)

Rýchlo publikované články poskytujú informácie priamo z v rámci organizácie technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie v tomto dokumente vytvorené s ohľadom na najnovšie alebo jedinečné témy, alebo je určený na doplnenie iné informácie databázy Knowledge Base.

Tento článok sa vzťahuje na Microsoft Dynamics NAV 2009 pre všetky krajiny a všetky jazykové locales.

Príznaky

Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1, upomienky správa (117) a pripomenutie - teste (122) nepodporuje viacero definícií daň z pridanej hodnoty (DPH) na poplatok podľa očakávania. Preto ak pripomenutie obsahuje ďalšie dva riadky poplatok a každý z nich má iné
Hodnota % DPH časti celkového zobrazí nesprávne množstvo oboch správ.

Riešenie

Informácie o rýchlej oprave

Rýchla oprava je k dispozícii od spoločnosti Microsoft. Je však určená iba opraviť problém popísaný v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Môže, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám nespôsobuje tento problém, odporúčame vám počkať na ďalšiu Microsoft Dynamics NAV 2009 service pack alebo ďalšej verzii Microsoft Dynamics NAV, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Poznámka: V špeciálnych prípadoch sa poplatky, ktoré sú telefonickú podporu nemusia účtovať ak technickú podporu Professional pre Microsoft Dynamics a súvisiace produkty zistí, že táto konkrétna aktualizácia vyrieši váš problém. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto špecifickej aktualizácie, podliehajú bežným sadzbám za poskytovanie technickej podpory.

Ak táto rýchla oprava nie je verejne prístupná na prevzatie (čo znamená, v tomto článku sa neuvádza verejná adresa URL pre túto rýchlu opravu), distribúcia vyžaduje technické vedenie, členom eskalačného tímu alebo nadriadeným a platí nasledovné:

 • Získať rýchlu opravu, musí zákazníkov vyskytujú chyby, ktoré je spomenuté v časti "Príznaky".

 • Musíte sledovať zákazníkov to Odoslať a dodať im najnovší balík service pack po sprístupnení (v prípade, že takýto balík vydaný).

Táto rýchla oprava bude tvoriť súčasť Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 2.Informácie o inštalácii

Spoločnosť Microsoft poskytuje príklady programovacieho kódu len ako názornú ukážku bez vyjadrených či predpokladaných záruk. Tie okrem iného zahŕňajú predpokladané záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Tento článok predpokladá, že ovládate predvádzaný programovací jazyk a nástroje, ktoré sa používajú na vytváranie a ladenie procedúr. Pracovníci technickej podpory spoločnosti Microsoft vám môžu vysvetliť fungovanie konkrétneho postupu, ale neupravia tieto príklady s cieľom poskytnutia pridanej funkčnosti ani nevytvoria procedúry zohľadňujúce vaše konkrétne požiadavky.

Poznámka: Pred inštaláciou tejto rýchlej opravy sa overiť, že všetky Microsoft Navision klienta používatelia odhlásení systému. Toto zahŕňa používateľov klienta Microsoft Navision aplikácie služby (NAS). Mali by ste byť iba klient prihláseného používateľa je pri implementácii túto rýchlu opravu.

Vykonávať túto rýchlu opravu, musíte mať developer licenciu.

Odporúčame, aby používateľského konta v okne prihlásenia systému Windows alebo v okne prihlásenia do databázy pridelí "SUPER" úlohu ID. Ak používateľské konto nemožno priradiť úlohu ID "SUPER", musíte overiť, že používateľské konto má nasledujúce povolenia:

 • Zmeniť povolenia pre objekt, ktorý sa zmení.

 • Povolenia na vykonanie systému objekt ID 5210 a systém objekt ID 9015 objektu.Poznámka: Nemusíte mať práva ukladá údaje, pokiaľ budete musieť vykonať opravy údajov.

Zmeny kódu

Poznámka: Vždy skúšobný opravy v prostredí kontrolované pred použitím opravy výroby počítačov.

Ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte nasledovne:

 1. Zmena kódu v zostave "Upomienky" (117). Ak to chcete urobiť, postupujte nasledovne:

  1. Zmeniť kód definíciu textového 44 (časť Designer) nasledovne:
   Existujúci kód

   ...SourceExpr="Remaining Amount" + ReminderInterestAmount + "VAT Amount"-(ReminderInterestAmount + "VAT Amount" +"Issued Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT)/(VATInterest/100+1)*VATInterest/100 + "Issued Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT;
   ...

   Nahradenie kódu

   ...SourceExpr="Remaining Amount" + ReminderInterestAmount;
   ...

  2. Zmeniť kód definíciu textového 63 (časť Designer) nasledovne:
   Existujúci kód

   ...SourceExpr=(ReminderInterestAmount + "VAT Amount" +"Issued Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT)/(VATInterest/100 +1)*(VATInterest/100) + AddFeeInclVAT-"Issued Reminder Header"."Additional Fee";
   ...

   Nahradenie kódu

   ...SourceExpr="VAT Amount";
   ...

 2. Zmena kódu v správe "Penále" (118). Ak to chcete urobiť, postupujte nasledovne:

  1. Zmeniť kód definíciu textového 44 (časť Designer) nasledovne:
   Existujúci kód

   ...SourceExpr=("VAT Amount" + Amount - AddFeeInclVAT) /(1+VATInterest/100)+"Issued Fin. Charge Memo Header"."Additional Fee";
   ...

   Nahradenie kódu

   ...SourceExpr=Amount + 0;
   ...

  2. Zmena kódu definície textového 63 (časť Designer) nasledovne:
   Existujúci kód

   ...SourceExpr=(ReminderInterestAmount + "VAT Amount" +"Issued Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT)/(VATInterest/100 +1)*(VATInterest/100) + AddFeeInclVAT-"Issued Reminder Header"."Additional Fee";
   ...

   Nahradenie kódu

   ...SourceExpr="VAT Amount";
   ...

 3. Zmena kódu v správe "Upomienka – Test" (122). Ak to chcete urobiť, postupujte nasledovne:

  1. Zmeniť kód definíciu textového 29 (časť Designer) nasledovne:
   Existujúci kód

   ...SourceExpr="Remaining Amount" + ReminderInterestAmount + "VAT Amount"-(ReminderInterestAmount + "VAT Amount" +"Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT)/(VATInterest/100+1)*VATInterest/100 + "Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT;
   ...

   Nahradenie kódu

   ...SourceExpr="Remaining Amount" + ReminderInterestAmount ;
   ...

  2. Zmena kódu definície textového 44 (časť Designer) nasledovne:
   Existujúci kód

   ...SourceExpr=(ReminderInterestAmount + "VAT Amount" +"Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT)/(VATInterest/100 +1)*(VATInterest/100) + AddFeeInclVAT-"Reminder Header"."Additional Fee";
   ...

   Nahradenie kódu

   ...SourceExpr="VAT Amount";
   ...


Požiadavky

Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 nainštalovaný chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať.

Informácie o odstránení

Nemôžete odstrániť túto rýchlu opravu.

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ANI JEJ DODÁVATELIA SA ŽIADNE ZÁRUKY O VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO PRESNOSTI INFORMÁCIÍ OBSIAHNUTÝCH V DOKUMENTOCH A SÚVISIACICH GRAFICKÝCH PRVKOCH PUBLIKOVANÝCH NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE ("MATERIÁLOCH") NA ÚČELY.

MATERIÁLY MÔŽU OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ NEPRESNOSTI ALEBO TLAČOVÉ CHYBY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A JEJ DODÁVATELIA ZRIEKAJÚ A VYLÚČIŤ VŠETKY VYHLÁSENIA, ZÁRUKY A PODMIENKY, ČI UŽ VYJADRENÝCH, PREDPOKLADANÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENÉ NA POŽIADAVKY, ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY NÁZOV NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV, NEPOŠKODENIA STAVU ALEBO KVALITY, OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL S OHĽADOM NA MATERIÁLY.

Autor: michalk
Writer: v-brialu
Tech Reviewer: michalk
Editor:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×