Poznámka: Zmenili sme názov aplikácie Váš telefón na Microsoft Prepojenie s telefónom. Okrem toho aj aplikácia Asistent pre váš telefón pre Android sa odteraz nazýva Prepojenie s Windowsom. Ďalšie informácie nájdete v téme Úvodné informácie o aplikáciách Microsoft Prepojenie s telefónom a Prepojenie s Windowsom.

Synchronizácia údajov a problémy s pripojením

Aktualizácie v aplikácii Prepojenie s telefónom môžete vyhľadať tak, že otvoríte časť Nastavenia > Informácie > Vyhľadať aktualizácie. Nainštalujte všetky čakajúce aktualizácie, aby ste sa uistili, že váš obsah zostane aktuálny.

Možno budete tiež musieť vyhľadať aktualizácie v aplikácii Prepojenie s Windowsom v zariadení s Androidom. Prejdite na položky Nastavenia > Vyhľadať aktualizácie alebo prejdite na položky Podrobnosti > „. . .(Viac) > Informácie o aplikácii Prepojenie s Windowsom.

Ak chcete, aby sa váš obsah synchronizoval, musia byť PC s Windowsom a zariadenie s Androidom zapnuté, pripojené na internet, a odporúčame vypnúťšetrič batérie (môže rušiť dôležité oznámenia pre aplikáciu). 

Áno, na synchronizáciu s počítačom môžete používať mobilné dáta. Ak vás však znepokojuje vplyv na váš dátový balík, odporúčame, aby ste zostali pripojení cez Wi-Fi.

V zariadení s Androidom:

 1. Otvorte aplikáciu Prepojenie s Windowsom.

 2. Vyberte položku Nastavenia .

 3. Vyberte položku Synchronizovať cez mobilné dáta.

 4. Zapnite túto možnosť.

Na zabezpečenie najrýchlejšieho a najspoľahlivejšie pripojenia musia byť vaše zariadenie s Androidom a počítač pripojené k rovnakej dôveryhodnej Wi-Fi sieti. Táto optimalizácia nie je možná pri verejnom pripojení, napríklad v kaviarni, hoteli alebo na letisku.

Pri prvom pripojení k Wi-Fi sieti v PC s Windowsom sa zobrazí výzva na nastavenie pripojenia ako verejného alebo súkromného (dôveryhodného). Ďalšie informácie

Tieto zmeny nemusia byť vždy možné. Nemusí to byť možné napríklad v prípade, že vaše pracovisko ovláda alebo obmedzuje vaše sieťové pripojenie.

Skôr než začneme meniť nastavenia, odporúčame vykonať nasledujúce rýchle kontroly:

 • Ešte raz skontrolujte, či na prihlásenie do aplikácie Prepojenie s telefónom a doplnkovej aplikácie v zariadení s Androidom používate rovnaké konto Microsoft.

 • Uistite sa, že v počítači alebo zariadení s Androidom nie je spustený šetrič batérie, pretože to môže ovplyvniť pripojenie.

 • Máte aktívne pripojenie Wi-Fi. Môžete otvoriť prehliadač a prejsť na obľúbené webové stránky?

V prípade niektorých zariadení s Androidom môže nastavenie optimalizácie batérie prerušiť pripojenie. Odporúčame ho vypnúť pre aplikáciu Prepojenie s Windowsom v zariadení s Androidom. 

Otvorte položky Nastavenia Androidu > Aplikácie a oznámenia > Informácie o aplikácii > Prepojenie s Windowsom > Rozšírené > Batéria > Správa používania batérie > Optimalizácia batérie. Posuňte sa nadol na položku Prepojenie s Windowsom a potom vyberte položku Neoptimalizovať.

Vo vybraných zariadeniach s Androidom môžu byť kroky nasledovné:

Otvorte položky Nastavenia Androidu > Aplikácie > Prepojenie s Windowsom > Batéria > Optimalizácia používania batérie. V rozbaľovacom zozname vyberte položku Všetky, posuňte sa na položku Prepojenie s Windowsom a potom vypnite prepínač.

Stále to nefunguje? Nižšie pokračujte nasledujúcimi krokmi. 

V počítači:

Skontrolujte, či je aplikácia Prepojenie s telefónom nastavená na spustenie na pozadí.

 1. Vyberte položku Štart (alebo stlačte kláves s logom Windows na klávesnici), potom vyberte položky Nastavenia> Ochrana osobných údajov > Aplikácie na pozadí.

 2. V zozname Vyberte aplikácie, ktoré sa môžu spúšťať na pozadí skontrolujte, či je zapnutá možnosť Prepojenie s telefónom.

Potom skontrolujte, či vám nič nebráni v zdieľaní medzi zariadeniami.

 1. Vyberte položku Štart (alebo stlačte kláves s logom Windows na klávesnici), potom vyberte položky Nastavenia> Systém > Zdieľané možnosti.

 2. Ak sa v časti Kontá zobrazí položka Opraviť, vyberte ju a postupujte podľa pokynov.

V zariadení s Androidom:

 • Uistite sa, že v telefóne môžete prijímať oznámenia aplikácií.

  • V zariadení s Androidom prejdite na položky Nastavenia > Aplikácie (alebo Aplikácie a oznámenia v niektorých zariadeniach) > Prepojenie s Windowsom a potom skontrolujte, či sú oznámenia zapnuté.

Skontrolujte, či je vypnutá možnosť Nevyrušovať.

 • V zariadení s Androidom prejdite na položky Nastavenia > Zvuky (v niektorých telefónoch to môže byť položka Zvuky a vibrovanie alebo Zvuky a oznámenia) a skontrolujte, či je možnosť Nevyrušovaťvypnutá.

Ak sa naďalej stretávate s pretrvávajúcimi problémami s pripojením, môžete sa pokúsiť resetovať aplikáciu. Môžete tiež postupovať podľa pokynov a zrušiť prepojenie zariadenia so systémom Android.

Ak obe zariadenia používajú rovnakú Wi-Fi sieť, ale stále sa zobrazuje chybové hlásenie, môže to byť spôsobené nastavením smerovača.

Mnohé smerovače majú funkciu izolácie bezdrôtovej siete, ktorá umožňuje uzamknúť sieť. Ak je táto bezdrôtová izolácia (alebo AP izolácia) zapnutá, všetky zariadenia pripojené k Wi-Fi sieti nebudú môcť komunikovať s inými zariadeniami.

Vypnutie izolácie bezdrôtovej siete/izolácie prístupového bodu:

 • Vo väčšine smerovačov hľadajte položky Bezdrôtové pripojenie > Rozšírené nastavenia bezdrôtového pripojenia a potom zrušte začiarknutie/označenie funkcie izolácie prístupového bodu (AP Isolation).

Aktualizácie

Ak sa zobrazuje stránka Vyžaduje sa aktualizácia, je to spôsobené tým, že v PC s Windowsom a/alebo v zariadení s Androidom je spustená staršia verzia aplikácie Prepojenie s telefónoma/alebo aplikácie Prepojenie s Windowsom.

Aby ste mali najnovšie vylepšenia spoľahlivosti a výkonu a vyhli sa potenciálnym problémom s nadchádzajúcimi funkciami, nezabudnite aplikáciu aktualizovať na najnovšiu verziu.

Na stránke Vyžaduje sa aktualizácia bude uvedené, či je potrebné aktualizovať len aplikáciu Prepojenie s telefónom, aplikáciu Prepojenie s Windowsom, alebo obe. Ak chcete stránku odstrániť a pokračovať v používaní aplikácií, aktualizujte aplikácie v uvedenom zariadení na najnovšiu dostupnú verziu.

Aktualizácie aplikácií sa nainštalujú automaticky, ak je táto možnosť zapnutá v zariadení s Androidom a v počítači. Na zabezpečenie plynulého používania odporúčame aktualizovať na najnovšiu verziu, pokiaľ je k dispozícii. Predtým sa uistite, že zariadenie s Androidom aj počítač sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.

V zariadení s Androidom:

 1. Otvorte aplikáciu Prepojenie s Windowsom.

 2. Ťuknite na položku Nastavenia.

 3. Ťuknite na položku Vyhľadať aktualizácie.

 4. Počkajte, kým sa aktualizácia úspešne dokončí, a potom aplikáciu Prepojenie s telefónom v počítači zatvorte a znova otvorte.

V počítači:

 1. Otvorte aplikáciu Microsoft Store.

 2. Vyhľadajte aplikáciu Prepojenie s telefónom.

 3. Ak máte k dispozícii aktualizáciu, vyberte položku Aktualizovať, počkajte, kým sa aktualizácia úspešne dokončí, a potom vyberte položku Otvoriť.

Môžete vyskúšať aj tento postup:

 1. Otvorte aplikáciu Microsoft Store.

 2. Vyberte položku „. . .“ (Viac) , ktorá sa nachádza vedľa obrázka vášho konta Microsoft.

 3. Vyberte možnosť Stiahnuté súbory a aktualizácie.

 4. Ak je k dispozícii aktualizácia, vyberte položku Aktualizovať, počkajte, kým sa aktualizácia úspešne dokončí, a potom vyberte položku Otvoriť.

Poznámka: Rozpoznanie aktualizácií aplikáciou môže trvať niekoľko minút. Ak je aplikácia Prepojenie s telefónom stále v stave aktualizácie, počkajte niekoľko minút a potom zariadenie s Androidom reštartujte. V počítači zavrite a znova otvorte aplikáciu Prepojenie s telefónom.

Aktualizácie sa nainštalujú automaticky, ak je táto možnosť zapnutá v počítači. Ak chcete aplikáciu aktualizovať manuálne, najprv skontrolujte, či je počítač pripojený na internet, a potom:

V počítači:

 1. Otvorte aplikáciu Microsoft Store

 2.  Vyhľadajte aplikáciu Prepojenie s telefónom.

 3. Ak máte k dispozícii aktualizáciu, vyberte položku Aktualizovať, počkajte, kým sa aktualizácia úspešne dokončí, a potom vyberte položku Otvoriť.

Môžete vyskúšať aj tento postup:

 1. Otvorte aplikáciu Microsoft Store.

 2. Vyberte položku „. . .“ (Viac) , ktorá sa nachádza vedľa obrázka vášho konta Microsoft.

 3. Vyberte možnosť Stiahnuté súbory a aktualizácie.

 4. Ak je k dispozícii aktualizácia, vyberte položku Aktualizovať, počkajte, kým sa aktualizácia úspešne dokončí, a potom vyberte položku Otvoriť.

Poznámka: Rozpoznanie aktualizácií aplikáciou môže trvať niekoľko minút. Ak je aplikácia Prepojenie s telefónom stále v stave aktualizácie, počkajte niekoľko minút a potom zariadenie s Androidom reštartujte. V počítači zavrite a znova otvorte aplikáciu Prepojenie s telefónom.

V zariadení s Androidom:

 1. Otvorte aplikáciu Prepojenie s Windowsom.

 2. Ťuknite na položku Nastavenia.

 3. Ťuknite na položku Vyhľadať aktualizácie.

 4. Počkajte, kým sa aktualizácia úspešne dokončí, a potom aplikáciu Prepojenie s telefónom v počítači zatvorte a znova otvorte.

Poznámka: Rozpoznanie aktualizácií aplikáciou môže trvať niekoľko minút. Ak je aplikácia Prepojenie s Windowsom stále v stave aktualizácie, počkajte niekoľko minút a potom zariadenie s Androidom reštartujte.

Aktualizácie sa nainštalujú automaticky, ak je táto možnosť zapnutá vo vybraných zariadeniach Samsung alebo Duo.

Ak chcete aplikáciu aktualizovať manuálne, najprv skontrolujte, či je vybrané mobilné zariadenie Samsung alebo Duo pripojené na internet.

Vo vybranom zariadení Samsung alebo Duo:

 1. Prejdite na položky Nastavenia > Rozšírené funkcie > Prepojenie s Windowsom..

 2. V pravom hornom rohu ťuknite na položky „...“ (Viac) > Informácie o aplikácii Prepojenie s Windowsom.

 3. Ak je k dispozícii nejaká aktualizácia, ťuknite na položku Aktualizovať. Aktualizovať môžete buď z obchodu Google Play, alebo z obchodu Samsung Galaxy Store.

 4. Počkajte, kým sa aktualizácia úspešne dokončí, a potom ťuknite na položku Hotovo.

 5. Ťuknutím na tlačidlo Späť sa vrátite na stránku aplikácie Prepojenie s Windowsom.

Poznámka: Rozpoznanie aktualizácií aplikáciou môže trvať niekoľko minút. Ak je aplikácia Prepojenie s Windowsom stále v stave aktualizácie, počkajte niekoľko minút a potom reštartujte vybrané zariadenie Samsung alebo Duo.

Skontrolujte, či vaša verzia aplikácie spĺňa minimálnu požadovanú verziu. Tu je návod na kontrolu, či máte najnovšiu verziu.

V počítači:

 1. Otvorte aplikáciu Prepojenie s telefónom.

 2. Vyberte položku Nastavenia > Informácie o.

 3. Sekcia Informácie o tejto aplikácii obsahuje číslo verzie aplikácie Prepojenie s telefónom, ktorú máte aktuálne nainštalovanú v počítači. Bude to vyzerať napríklad takto: Prepojenie s telefónom <číslo>.

 4. Skontrolujte, či je číslo verzie Prepojenie s telefónom verzia 1.21042.136.0 alebo novšia. Ak máte verziu aplikácie, ktorá nespĺňa túto požiadavku, aktualizujte aplikáciu. Ak nie sú k dispozícii žiadne aktualizácie, nahláste problém v aplikácii Centrum pripomienok v počítači.

V zariadení s Androidom:

 1. Prejdite na položky Nastavenia > Aplikácie a oznámenia > Prepojenie s Windowsom.

 2. Ťuknite na položku Rozšírené a potom sa posúvajte, kým sa nezobrazí možnosť Číslo verzie.

 3. Skontrolujte, či je číslo verzie 1.21042.136.0 alebo novšie. Ak máte verziu aplikácie, ktorá nespĺňa túto požiadavku, aktualizujte aplikáciu. Ak nie sú k dispozícii žiadne aktualizácie, nahláste problém v aplikácii Centrum pripomienok v počítači.

Vo vybranom zariadení Samsung alebo Surface Duo:

 1. Prejdite na položky Nastavenia > Rozšírené funkcie > Prepojenie s Windowsom..

 2. Vyberte položky „. . .“ (Viac) > Informácie o aplikácii Prepojenie s Windowsom.

 3. Skontrolujte, či má aplikácia číslo verzie 1.21042.136.0 alebo novšie. Ak máte verziu aplikácie, ktorá nespĺňa túto požiadavku, aktualizujte aplikáciu. Ak nie sú k dispozícii žiadne aktualizácie, nahláste problém v aplikácii Centrum pripomienok v počítači.

Ak po aktualizácii na systém Android 10 nemôžete spustiť povolenia pre funkcie (oznámenia, správy, fotografie), vykonajte tieto kroky:

Ako zabezpečiť funkčnosť fotografií a správ:

 1. V zariadení s Androidom prejdite na položku Nastavenia.

 2. Vyhľadajte položku Informácie o aplikácii a ťuknite na ňu.

 3. Ťuknite na položku Zobraziť všetky aplikácie.

 4. Vyhľadajte aplikáciu Prepojenie s Windowsom a ťuknutím ju otvorte. 

 5. Ťuknite na položku Povolenia a povoľte všetky tieto položky:

  • Úložisko

  • Kontakty

  • SMS

  • Telefón

Zabezpečenie funkčnosti oznámení:

 1. V zariadení s Androidom prejdite na položku Nastavenia.

 2. Vyhľadajte položku Prístup k oznámeniam.

 3. Vyhľadajte položku Prepojenie s Windowsom v zozname a ťuknutím ju vypnite a potom znova zapnite. 

 4. Zobrazí sa kontextové okno. Po zobrazení výzvy vyberte položku Povoliť .

Ak máte najnovšiu aktualizáciu, vykonali ste manuálnu kontrolu čísla verzie aplikácie, a stále sa zobrazuje stránka Vyžaduje sa aktualizácia, odošlite nám pripomienky.

V počítači:

 1. Otvorte aplikáciu Prepojenie s telefónom.

 2. Vyberte položky Nastavenia > Pripomienky a komunita.

 3. Vyberte položku Odoslať pripomienky a podľa pokynov nahláste chybu vrátane potrebných informácií.

  1. Zobrazí sa výzva na zdieľanie diagnostických údajov z mobilného zariadenia. Výberom možnosti Allow sa poskytnú ďalšie údaje na diagnostické účely, aby sme mohli pochopiť, čo sa deje s vaším mobilným zariadením.

  2. Otvorte aplikáciu Centrum pripomienok.

  3. Vyberte položku Poskytnúť nové pripomienky.

  4. Zadajte pripomienky a čo najviac podrobností a potom ich odošlite.

Funkcie riešenia problémov v aplikácii Prepojenie s telefónom

Ak hľadáte riešenie problémov s konkrétnymi funkciami v aplikácii Prepojenie s telefónom, vyhľadajte ju v zozname nižšie:

Ako skontrolujem, či pre všetky zariadenia používam rovnaké konto Microsoft?

Ak chcete úspešne prepojiť počítač a zariadenie s Androidom, musíte sa v oboch zariadeniach prihlásiť s tým istým kontom Microsoft. Môžete to skontrolovať podľa týchto krokov:

V počítači:

 1. Otvorte prehliadač a navštívte stránku https://account.microsoft.com/devices/android-ios. Prihláste sa pomocou svojho konta Microsoft. 

 2. Skontrolujte, či je zariadenie s Androidom uvedené v informáciách o vašom konte.

V zariadení s Androidom:

 • Ak máte aplikáciu  Prepojenie s Windowsom (stiahnutú):

  • Prejdite na položky Nastavenia > Kontá.

 • Vo vybraných zariadeniach s Androidom tieto informácie nájdete tu:

  • Prejdite na položky Nastavenia > Rozšírené funkcie > Prepojenie s Windowsom..

  • Skontrolujte e-mailovú adresu v časti Konto Microsoft

Mám problémy s aplikáciou Prepojenie s telefónom pri súčasnom používaní aplikácie Samsung DeX

Súčasne otvorenie aplikácie Prepojenie s telefónom aj aplikácie DeX môže spôsobiť problémy s obomi aplikáciami. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete mať otvorenú len jednu z týchto aplikácii naraz.

Prečo nemôžem používať aplikáciu Prepojenie s telefónom ako iný (nie predvolený) používateľ alebo používateľ režimu dvoch telefónov (k dispozícii len v Kórei)?

S režimom dvoch telefónov sa môžete stretnúť, ak je váš mobilný operátor v Kórei. Aplikácia Prepojenie s telefónom v súčasnosti nepodporuje režim dvoch telefónov ani režim viacerých profilov Obráťte sa na svojho poskytovateľa mobilných služieb, aby vypol režimy dvoch telefónov, aby ste mohli používať aplikáciu Prepojenie s telefónom.

Ak máte v mobilnom zariadení viacero profilov, aplikácia Prepojenie s telefónom bude fungovať len v prípade, ak je vo vašom mobilnom zariadení nastavený predvolený profil. 

Poskytnutie pripomienok

Uvítame vaše návrhy a pripomienky.

V zariadení s Androidom:

 1. Otvorte aplikáciu Prepojenie s Windowsom.

 2. Ťuknite na položku Nastavenia.

 3. Vyberte možnosť Poskytnúť pripomienky.

V počítači:

 1. V aplikácii Prepojenie s telefónom vyberte položky Nastavenia > Pripomienky a komunita.

 2. Vo formulári vyplňte podľa možnosti čo najviac podrobností a potom ho odošlite. 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×