Súhrnná aktualizácia 7 pre System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Upozornenie pre používateľov, ktorí nainštalovali Update Rollup 7 najskôr 21. augusta 2015

Sme problém so súhrnnou aktualizáciou 7 bodov obnovenia s uplynutou platnosťou neboli dostať vyčistené, a vydaní boli stiahnuté dozadu. (Súhrnná aktualizácia bola vydaná 28. júla 2015). Scenáre nové bitov. Preto, ak ste nainštalovali alebo prevzali súhrnnou aktualizáciou 7 21. augusta 2015, mali prevziať najnovšie súhrnnou aktualizáciou 7 bitov odkaz, ktorý je popísaný v sekcii "Stiahnuť informácie" a inštalovať bity. Bity automaticky aktualizovať skript pruneshadowcopiesDpm2010.ps1 a opraviť problém.

Úvod

Tento článok popisuje problémy, ktoré boli odstránené v Update Rollup 7 pre Microsoft System Center 2012 R2 údajov ochrana Manager (DPM). Tento článok tiež obsahuje návod na Update Rollup 7 pre System Center 2012 R2 Data Protection Manager.

Poznámka: Existujúce aplikácia Data Protection Manager Windows Azure by inovovať na najnovšiu Azure Backup agent (verzia 2.0.8719.0 alebo novšia). Ak nie je nainštalovaný, online zálohovanie zlyhá a žiadny aplikácia Data Protection Manager Windows Azure prevádzky bude fungovať.

Funkcie, ktoré sú pridané do tejto súhrnnej aktualizácii


 • Podpora pre operačný systém Windows 10 klienta

  Po nainštalovaní tejto aktualizácie, môžete začať chrániť údaje v systéme Windows 10 klientskych počítačoch. Neexistuje žiadna zmena používateľa alebo situáciách, ktoré sú podporované. Preto budete môcť zálohovanie Windows 10 klientov pomocou DPM presne tak, ako je chránený predchádzajúce verzie klienta systému Windows.

 • Možnosť používať alternatívny server DPM obnoviť z Azure zálohovanie Trezor

  Táto funkcia umožňuje Azure zálohovanie Trezor ako centrálnom zálohovať údaje z rôznych DPM serverov. Viaceré servery DPM možno zálohovať údaje Azure. Táto aktualizácia umožňuje žiadne DPM, ktorý je zapísaný do rovnakého Trezor obnoviť údaje z Azure zálohovanie Trezor.

  Požiadavka Táto funkcia predpokladá, že dve DPM 2012 R2 servery so súhrnnou aktualizáciou 7, registráciu na Azure zálohovanie Trezor, a či sa zálohované údaje cloud (Azure).

  Poznámka: Ak je táto funkcia existujúce zdroje údajov DPM chránených cloud (pomocou súhrnnú aktualizáciu, ktorá je staršia než Update Rollup 7), budete musieť počkať aspoň jeden deň získať DPM ochrany týkajúce metaúdaje, ktoré je naplánované na odovzdanie Azure. Tento problém sa vyskytuje pri prvom cez noc prácu.

  Overenie funkcie, postupujte nasledovne:

  1. V konzole DPM správcu, kliknite na kartu obnovenie .

  2. Kliknite na položku pridať externé DPM.

   Click

  3. Zadajte poverenia Trezor (stiahnutie z http://manage.windowsazure.com).

   Poznámka: Trezor poverení budú platné iba dva dni. Musíte prevziať nové Trezor poverení v prípade, že platnosť Trezor poverení.

  4. V zozname vyberte DPM server, ktorého údaje sa obnovia.

  5. Poskytnúť šifrovanie heslo priradené DPM server vybratá v zozname a kliknite na tlačidlo OK.

   Provide the encryption passphrase associated with the DPM server

  6. Po pridaní externého servera DPM je úspešne dokončená, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

   Click

  7. Obnoviť požadované údaje prehľadávania body obnovenia.

  8. Kliknite na tlačidlo Vymazať externých DPM vrátiť miestnej DPM prehľade len.

   Click

Problémy, ktoré sú opravené v tejto súhrnnej aktualizácii

Aplikácia Data Protection Manager (DPM)

 • Pokúšate zálohovať Hyper-V virtuálnych počítačov (VM), ktoré majú replika a aktívne virtuálneho počítača a replika virtuálny počítač spravuje rovnakom serveri System Center VMM. Predtým ste mali kontrolu vyberte aktívny medzi replika virtuálnych počítačov na zálohovanie. Príčinou často zálohovanie, zlyhanie, v závislosti od nastavenia.

  Po nainštalovaní tejto aktualizácie DPM vždy zálohujte virtuálny počítač, ktorý ste vybrali, keď vytvára skupinu ochrany aj v prípade, že je zlyhanie. Môžete mať napríklad Host1\VM1 a Host2\VM1, kde Host2\VM1 je replika Host1\VM1. Môžete vybrať zálohovanie Host2\VM1, kým je vytvorenie skupiny ochrany tak, aby vždy DPM podporuje Host2\VM1.

 • Pokúšate sa vytvoriť novú skupinu ochrany alebo zmeniť skupinu ochrany. Však DPM niekedy nezobrazuje najnovšie štruktúru na súborovom serveri.

 • Keď otvoríte kartu obnovenie a pokúsite sa získať všetky body obnovenia pre zdroj údajov možnosť Zobraziť všetky body obnovenia , DPM nezobrazuje bodov obnovenia online. Po nainštalovaní tejto aktualizácie DPM zobrazuje aj bodov obnovenia online. Máte veľa bodov obnovenia online môže trvať dlho načítať a Zobraziť všetky body obnovenia.

 • Koncový používateľ obnovenie/SSRT nemusia pracovať v niektorých prípadoch zrkadlené databázy SQL.

 • Vyskytla sa chyba pri inštalácii DPM súhrnné aktualizácie.

 • Azure portál má určité obmedzenia importu názov a názov konta ukladací priestor reťazce. Tieto overenia sa v programe DPM. Príčinou chyby pri pokuse o prenos prvý záložnú kópiu offline Azure pomocou funkcie Azure importu a exportu.

 • Ak iný AGs s rovnakým názvom databázy nemôžete chrániť SQL databázy na dostupnosť skupiny (AG).

 • V niektorých prípadoch upozornenia, ktoré odstraňuje DPM nie sú synchronizované v konzole DPM Central.

 • Ak sa pokúšate chrániť veľké množstvo virtuálnych počítačov v jednej skupiny ochrany a máte VMM Helper služba zapnutá, niektoré zálohovanie zlyhá a zobrazí sa nasledujúce výnimky:

  System.TimeoutException

Poznámka: Ak používate Azure zálohovanie, nainštalujte najnovšiu Povinné aktualizácie Azure Backup Agent pred inováciou na program DPM súhrnnou aktualizáciou 7.

Ako získať a nainštalovať súhrnnú aktualizáciu 7 pre System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Informácie o prevzatí

Balíky na aktualizáciu pre Data Protection Manager sú dostupné z Microsoft Update alebo manuálne prevzatie.

Microsoft Update

Ak chcete získať a nainštalovať balík Microsoft Update, postupujte podľa nasledujúcich krokov v počítači, ktorý má nainštalovanú súčasť Data Protection Manager:

 1. Prejdite na Štarta potom vyberte položku Ovládací Panel.

 2. Vyberte položku Windows Update > Skontrolovať Online aktualizácie zo služby Microsoft Update > sú k dispozícii dôležité aktualizácie.

 3. Vyberte balík súhrnnej aktualizácie, a potom kliknite na tlačidlo OK > nainštalovať aktualizácie.

Manuálne prevzatie aktualizácií

Manuálne prevzatie aktualizácií z katalógu služby Microsoft Update, prejdite na nasledujúcej webovej lokalite:

Download Prevezmite balík aktualizácie aplikácia Data Protection Manager.

Ak chcete nainštalovať aktualizácie pre aplikácia Data Protection Manager, postupujte nasledovne:

 1. Pred inštaláciou tejto aktualizácie sa vytvoriť zálohu databázy aplikácia Data Protection Manager.

 2. Inštalácia tohto súhrnného balíka aktualizácií na serveri so systémom System Center 2012 R2 Data Protection Manager. Chcete urobiť, spustite program Microsoft Update na serveri.

  Poznámka: Pred inštaláciou tejto aktualizácie, Microsoft Update, zavrite konzolu aplikácia Data Protection Manager správcu. Budete musieť reštartovať server aplikácia Data Protection Manager po tomto súhrnnom balíku aktualizácií.

 3. V konzole aplikácia Data Protection Manager správcu, aktualizáciu ochrana agentov. Na tento účel použite jeden z nasledujúcich postupov.

  Poznámka: Túto aktualizáciu agent súhrnná aktualizácia vyžaduje reštartovanie chránené servery na vytvorenie alebo zmena ochranu.

  Metóda 1: Aktualizovať ochranu agentov z konzoly aplikácia Data Protection Manager správcu

  1. Otvorte konzolu aplikácia Data Protection Manager správcu.

  2. Vyberte správy > agentov.

  3. V zozname Chráneného počítača vyberte počítač a na table akcií vyberte aktualizácie .

  4. Kliknite na tlačidlo Áno > aktualizácie agentov.  Metóda 2: Aktualizácia ochrana agentov na chránené servery

  1. Získať balík aktualizácia ochrany agent z nasledujúceho adresára na serveri System Center 2012 R2 Data Protection Manager:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1338.0

   Inštalačné balíky sú nasledovné:

   • X86-bitové aktualizácie: i386\1033\DPMProtectionAgent_KB3065246.msp

   • X64-bitové aktualizácie: amd64\1033\DPMProtectionAgent_KB3065246_AMD64.msp  2. Spustite príslušný balík DPMProtectionAgent.msp na každý chránený server, založený na architektúre agenta.

  3. Otvorte konzolu aplikácia Data Protection Manager správcu na serveri System Center 2012 R2 Data Protection Manager.

  4. Vyberte správy > agentov. Chránený server aktualizovať informácie a potom overte, či číslo verzie agenta 4.2.1338.0.
  Metóda 3: Aktualizovať ochranu agentov na serveroch Windows Server 2003Inštalácia agenta Windows Server 2003 na ochranu serverov Windows Server 2003 pomocou súhrnnou aktualizáciou 7 aplikácia Data Protection Manager 2012 R2. Ak to chcete urobiť, postupujte nasledovne:

  1. Nainštalujte Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable serveroch Windows Server 2003, ak je už nainštalovaná.   Poznámka: Ak nie je nainštalovaný Redistribuovateľný balík C ++ sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

   Data Protection Manager Inštalácia

   Nepodarilo sa načítať nastavenia spustenia. Obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Microsoft.


  2. Skopírujte inštalátor systému Windows Server 2003 agenta DPM server na serveri Windows Server 2003 a nainštalujte agenta.

   • 64-bit:DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1338.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

   • 32-bit:DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1338.0\i386\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe  3. Spustite nasledovný príkaz Príkazový riadok:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name


  4. Spustite nasledujúci cmdlet prostredia Windows PowerShell nadviazať spojenie so serverom DPM:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain


  5. DPM server, vyberte možnosť obnoviť dvakrát agentov správa. Potom overiť, či sa inicializovať stavu Health Service.

Súbory aktualizované v tejto súhrnnej aktualizácii

Názov súboru

Veľkosť

verzia

msdpmPS.dll

78024

4.2.1338.0

Interf~1.dll|Interfaces.dll

20680

4.2.1338.0

Utils.dll

1249480

4.2.1338.0

NatUtl~1.dll|NativeUtils.dll

327880

4.2.1338.0

VmmHel~1.dll|VmmHelperServiceInterface.dll

16584

4.2.1338.0

VmmHel~3.dll|VmmHelperService.dll

25800

4.2.1338.0

nativeCH.dll|NativeConfigHelper.dll

387784

4.2.1338.0

DpmWri~1.exe|DpmWriter.exe

630472

4.2.1338.0

DpmBac~1.exe|DpmBackup.exe

369352

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

Intent~2.dll|IntentTranslator.dll

619208

4.2.1338.0

Intent~3.dll|IntentTE.dll

15560

4.2.1338.0

VmmHel~1.dll|VmmHelperServiceInterface.dll

16584

4.2.1338.0

VmmHel~2.dll|VmmHelperServiceClient.dll

25800

4.2.1338.0

Summar~1.dll|SummaryTE.dll

56520

4.2.1338.0

AlertH~1.dll|AlertHealthProvider.dll

143560

4.2.1338.0

CPWrap~1.dll|CPWrapper.dll

1104584

4.2.1338.0

CMTE.dll

186056

4.2.1338.0

MsdpmDll.dll

594120

4.2.1338.0

prm1.dll|Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2547912

4.2.1338.0

prm7.dll|Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

458440

4.2.1338.0

TERunt~1.dll|TERuntime.dll

111304

4.2.1338.0

AMCommon.dll

152264

4.2.1338.0

GARBAG~1.DLL|GarbageCollector.dll

56008

4.2.1338.0

Access~1.dll|AccessManager.dll

107720

4.2.1338.0

AMEngi~1.dll|AMEngineService.dll

94920

4.2.1338.0

AMSvc~1.exe|DPMAMService.exe

23752

4.2.1338.0

AutoH~1.dll|AutoHeal.dll

64200

4.2.1338.0

VSSREQ~1.DLL|VssRequestor.dll

323784

4.2.1338.0

VSSREQ~1.DLL|VssRequestor.dll

355528

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

202440

4.2.1338.0

WSSCW.exe|WSSCmdletsWrapper.exe

203464

4.2.1338.0

WSSCM.dll|WSSCmdlets.dll

182984

4.2.1338.0

WSS4CM.dll|WSS4Cmdlets.dll

166600

4.2.1338.0

VSSREQ~1.DLL|VssRequestor.dll

351432

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

179912

4.2.1338.0

SETUPU~2.DLL|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FILEWR~1.dll|FileWriterHelperPlugin.dll

598728

4.2.1338.0

EXCHAN~1.dll|ExchangeWriterHelperPlugin.dll

821960

4.2.1338.0

SQLWRI~1.dll|SQLWriterHelperPlugin.dll

988872

4.2.1338.0

SPSEAR~1.dll|SpSearchWriterHelperPlugin.dll

617160

4.2.1338.0

WSSWRI~1.dll|WSSWriterHelperPlugin.dll

787144

4.2.1338.0

DpmWRI~1.dll|DpmWriterHelperPlugin.dll

527048

4.2.1338.0

Filter~1.dll|DPMFSFilterWrapperDLL.dll

157384

4.2.1338.0

GenWRI~1.dll|GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

799944

4.2.1338.0

GenNVS~1.dll|GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

718024

4.2.1338.0

DsmFs.dll

966856

4.2.1338.0

DPMRA.exe

5673160

4.2.1338.0

HVhdHlpr.DLL|HypervVhdHelper.dll

83656

4.2.1338.0

HyperV~3.DLL|HypervVhdManager.dll

136392

4.2.1338.0

DpmoVh~1.DLL|DpmoVhdManager.dll

96456

4.2.1338.0

AgentP~1.dll|AgentProxy.dll

238280

4.2.1338.0

SETUPD~1.DLL|SetupDpmfltr.dll

114376

4.2.1338.0

SETUPU~3.DLL|SetupUtilv2_LA.dll

622792

4.2.1338.0

DPMLA ~ 1.EX E | DPMLA.exe

2542280

4.2.1338.0

Servic~1.dll|ServiceProxy.dll

375496

4.2.1338.0

CBEProxy.dll|CBEngineServiceProxy.dll

130760

4.2.1338.0

CBEProxW.dll|CloudEngineProxyWrapper.dll

46792

4.2.1338.0

EngSPW~1.dll|EngineServiceProxyWrapper.dll

168136

4.2.1338.0

objmod~1.dll|ObjectModel.dll

1313992

4.2.1338.0

enguic~1.dll|EngineUICommon.dll

533192

4.2.1338.0

UIComm~1.dll|UICommon.dll

102088

4.2.1338.0

omcmdl~1.dll|ObjectModelCmdlet.dll

411336

4.2.1338.0

filesy~1.dll|FileSystem.dll

73928

4.2.1338.0

exchan~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51912

4.2.1338.0

SQL.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

52424

4.2.1338.0

Shrp~1.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

65736

4.2.1338.0

gendat~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.GenericDatasource.dll

27848

4.2.1338.0

hypdat~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

51400

4.2.1338.0

clidat~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

55496

4.2.1338.0

spdat~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

42696

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

575176

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

734920

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

741576

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

690888

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

1041608

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

700104

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

837320

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

723656

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

730824

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

587976

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

688840

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

667848

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

728776

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

707272

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

659656

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

680648

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

755912

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

587976

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

367304

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

367304

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370376

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370376

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

368328

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

367816

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370376

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

367304

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

161480

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

160456

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

161480

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

160456

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

dpmac.exe

1499848

4.2.1338.0

NatUtl~1.dll|NativeUtils.dll

266952

4.2.1338.0

dsmfs.dll

803528

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

167112

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

149192

4.2.1338.0

dpmac.exe

1868488

4.2.1338.0

NatUtl~2.dll|NativeUtils.dll

327880

4.2.1338.0

dsmfs.dll

966856

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

202440

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

179912

4.2.1338.0

DLSUIL~1.DLL|DLSUILibrary.dll

163528

4.2.1338.0

Manage~1.DLL|ManagedContainer.dll

1578184

4.2.1338.0

Common~1.dll|CommonControls.dll

3821256

4.2.1338.0

DiskAl~1.dll|DiskAllocationControl.dll

128200

4.2.1338.0

WizUI~1.dll|WizardUI.dll

3693256

4.2.1338.0

Protec~1.dll|ProtectionView.dll

895688

4.2.1338.0

Monito~1.dll|MonitoringPage.dll

540872

4.2.1338.0

Recove~1.dll|RecoveryPage.dll

1849544

4.2.1338.0

dpmac.exe

1868488

4.2.1338.0

DpmSetup.dll

1800904

4.2.1338.0

Engine~1.dll|EngineUICommon.dll

533192

4.2.1338.0

EngSPW~1.dll|EngineServiceProxyWrapper.dll

168136

4.2.1338.0

common~1.dll|CommonControls.dll

3821256

4.2.1338.0

interf~1.dll|Interfaces.dll

20680

4.2.1338.0

Inspect.dll

177864

4.2.1338.0

native~1.dll|NativeConfigHelper.dll

387784

4.2.1338.0

Alerth~1.dll|AlertHealthProvider.dll

143560

4.2.1338.0

Utils.dll

1249480

4.2.1338.0

NatUtl~2.dll|NativeUtils.dll

327880

4.2.1338.0

SetAge~2.exe|SetAgentCfg.exe

147144

4.2.1338.0

AMCOMM~1.dll|AMCommon.dll

152264

4.2.1338.0

SetShr~.exe|SetSharedDpmDatabase.exe

70856

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

31432

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

29896

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

33480

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

34504

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

32968

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

229064

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

37576

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

40648

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33480

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

33480

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

35528

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

31432

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

30408

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

31944

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

31944

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

32968

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

33480

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33480

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

31944

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

32456

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

31432

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

30408

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

575176

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

734920

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

741576

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

690888

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

1041608

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

700104

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

837320

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

723656

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

730824

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

587976

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

688840

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

667848

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

728776

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

707272

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

659656

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

680648

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

755912

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

587976

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2163400

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

273096

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

603336

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1386696

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2182344

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275656

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

611528

4.2.1338.0

Reco vres.dll| RecoveryPage.resources.dll

1402056

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2180296

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

610504

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1400008

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2176712

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

608968

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1397448

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2220744

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

282312

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

624840

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1421000

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2181320

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

610504

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1397448

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2198216

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

276680

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

614600

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1403592

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2176200

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

609992

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1400008

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2181320

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

609480

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1396424

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2157256

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

273096

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

604872

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1388232

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2177736

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

607944

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1394888

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2179784

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

608968

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1394888

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2180296

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

608968

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1397448

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2183880

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

609992

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1398472

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2170568

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274120

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

607944

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1393864

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2178760

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

608456

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1394888

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2188488

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275656

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

611528

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1398984

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2157256

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

273096

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

604872

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1388232

4.2.1338.0

DPMAg~.exe|DPMAgentInstaller_KB3065246_AMD64.exe

43193544

4.2.1338.0

DPMAg~.exe|DPMAgentInstaller_KB3065246.exe

36721352

4.2.1338.0

nullPs~1.dll|null_ps.dll

18632

4.2.1338.0

VnullP~1.dll|vssnullprovider.dll

73928

4.2.1338.0

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×