Otvorenie súboru, ktorý má obmedzené povolenia

Správa prístupových práv k informáciám (IRM) pomáha zabraňovať tlači, presmerovaniu a kopírovaniu citlivých informácií neoprávnenými osobami. Povolenia sú uložené v dokumente, zošite, prezentácii alebo e-mailovej správe, kde sú overené serverom správy prístupových práv k informáciám.

Ak chcete zobraziť obsah so spravovanými právami, ku ktorému máte povolenia, pomocou balíka Office, stačí dokument, zošit alebo prezentáciu len otvoriť.

Pri prvom otvorení dokumentu, zošita alebo prezentácie s obmedzeným povolením sa pripojíte na licenčný server a overíte svoje poverenia a stiahnete si licenciu na používanie.

Ak chcete zobraziť povolenia, ktoré máte, buď na paneli hlásení kliknite na položku Zobraziť povolenie, alebo v stavovom riadku v dolnej časti obrazovky kliknite na niektorú z týchto možností:

 • Tento dokument obsahuje politiku povolení Tlačidlo zobrazujúce to, že tento dokument obsahuje politiku povolení

 • Tento zošit obsahuje politiku povolení Tlačidlo zobrazujúce to, že tento dokument obsahuje politiku povolení

 • Táto prezentácia obsahuje politiku povolení Tlačidlo zobrazujúce to, že tento dokument obsahuje politiku povolení

 1. Otvorte dokument s obmedzenými povoleniami.

 2. Ak pristupujete k licenčnému serveru po prvýkrát, zadajte svoje meno používateľa a heslo pre licenčný server a potom začiarknite políčko Uložiť heslo do kľúčenky v systéme Mac OS.

  Tip: Ak nezačiarknete políčko Uložiť heslo do kľúčenky v systéme Mac OS, možno budete musieť zadať svoje meno používateľa a heslo viackrát.

 3. Zobrazí sa panel hlásení s oznamom, že ide o dokument so spravovanými právami. Na paneli hlásení kliknite na položku Zobraziť povolenia.

  Poznámka: Ak máte povolenie na úplný prístup, panel hlásení zobrazí položku Zmeniť povolenia.

 4. V časti Povolenia si môžete pozrieť zoznam úloh, ktoré môžete so súborom vykonať. V časti Obmedzenia si môžete pozrieť zoznam úloh, ktoré so súborom nemôžete vykonať.

Správa prístupových práv k informáciám (IRM) pomáha s týmito úlohami:

 • bráni oprávneným príjemcom obmedzeného obsahu v jeho presmerovaní, kopírovaní, zmene, tlači, faxovaní alebo prilepení na neoprávnené použitie,

 • obmedzuje obsah pri jeho odoslaní kdekoľvek,

 • zabezpečuje uplynutie platnosti súboru, aby po stanovenom čase nebolo možné zobrazovať obsah v dokumentoch,

 • zabezpečuje uplatňovanie podnikovej politiky, ktorá riadi používanie a šírenie obsahu v rámci spoločnosti.

Technológia IRM pri obmedzenom obsahu nedokáže zabrániť:

 • vymazaniu, odcudzeniu, zachyteniu ani prenášaniu škodlivými programami, ako sú napríklad trójske kone, nástroje na zaznamenávanie stlačení klávesov a niektoré typy spyware,

 • strate ani poškodeniu z dôvodu činnosti počítačových vírusov,

 • ručnému kopírovaniu ani prepísaniu zo zobrazenia na obrazovke príjemcu,

 • zhotoveniu digitálnej fotografie (pri zobrazení na obrazovke) príjemcom,

 • skopírovaniu pomocou programov iných výrobcov na zaznamenanie obsahu zobrazeného na obrazovke.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×