Výber typu tímu na spoluprácu v aplikácii Microsoft Teams

Keď vytvoríte nový tím v aplikácii Microsoft Teams, zobrazí sa výzva na výber jedného zo štyroch typov tímu. Informácie o tom, ktorý tím spĺňa vaše ciele v oblasti výučby a učenia, nájdete v tabuľke nižšie.

Vyberte typ tímu.

Trieda

Profesionálna vzdelávacia komunita

Zamestnanci 

Iné

Popis

Učitelia a študenti spolupracujú na skupinových projektoch, úlohách a podobne.

Pedagógovia spolupracujú v rámci profesionálnej vzdelávacej komunity. Príklady: oddelenie pre akademické inštitúcie, ročník alebo skupina pracujúce na zdieľanom cieľe.

Vedúci pracovníci a zamestnanci spolupracujú na správe a rozvoji školy.

Študenti a zamestnanci školy spolupracujú v záujmových skupinách a kluboch.

Vlastníci tímov a členovia tímov

Učitelia sú vlastníci tímov a pridávajú študentov ako členov tímu.

Pedagógovia tvoria tím a ostatní pedagógovia sa môžu k tímu pripojiť.

Vedúci zamestnancov sú vlastníci tímov a pridávajú zamestnancov ako členov tímu.

Ľubovoľná kombinácia študentov a zamestnancov školy môže vytvoriť tím a pridať členov.

Povolenia

Učitelia moderujú konverzácie študentov a rozhodujú o tom, kto a kde môže uverejňovať príspevky. Študenti majú povolenie na zápis iba v určitých oblastiach.

Pedagógovia majú rovnaké povolenia na čítanie a zápis.

Vedúci zamestnancov riadia nastavenia uverejňovania príspevkov. Zamestnanci majú povolenie na zápis iba v určitých oblastiach.

Členovia tímu majú rovnaké povolenia na čítanie a zápis, pokiaľ vlastníci tímu tieto nastavenia nezmenia.

Funkcie

Poznámkový blok pre učebné predmety

Úlohy

Konverzácie

Súbory

Hlasové hovory a videohovory

Chat (ak je povolený)

Pripnutie nových kariet s dokumentmi alebo lokalitami, akou je napr. Microsoft Forms

Onenotový poznámkový blok

Konverzácie

Súbory

Schôdze

Hlasové hovory a videohovory

Chat (ak je povolený)

Pripnutie nových kariet s dokumentmi alebo lokalitami

Poznámkový blok pre zamestnancov

Konverzácie

Súbory

Schôdze

Hlasové hovory a videohovory

Chat (ak je povolený)

Pripnutie nových kariet s dokumentmi alebo lokalitami

Onenotový poznámkový blok

Konverzácie

Súbory

Schôdze

Hlasové hovory a videohovory

Chat (ak je povolený)

Pripnutie nových kariet s dokumentmi alebo lokalitami

Vzdelávacie ciele

Zadanie, sledovanie a kontrola prác študentov

Export známok

Spolupráca a komunikácia v učebni

Uverejňovanie oznamov

Správa kvízov a ankiet

Práca v skupinách študentov

Zdieľanie a usporiadanie obsahu

Pozvanie virtuálnych odborníkov do triedy

Spolupráca v profesionálnych vzdelávacích komunitách

Komunikácia

Uverejňovanie oznamov

Zdieľanie práce

Organizovanie virtuálnych alebo osobných stretnutí

Práca v menších skupinách

Zdieľanie a usporiadanie obsahu

Sledovanie profesionálneho rozvoja a plnenia personálnych a administratívnych cieľov

Komunikácia

Uverejňovanie oznamov

Zdieľanie obsahu a správ o priebehu

Práca v menších skupinách

Organizovanie virtuálnych alebo osobných stretnutí

Spolupráca a komunikácia s členmi tímu

Uverejňovanie oznamov

Zdieľanie obsahu

Organizovanie virtuálnych alebo osobných stretnutí

Práca v menších skupinách

Ďalšie informácie

Osvedčené postupy pre vedúcich škôl pri vytváraní tímov a kanálov

Vytvorenie tímu pre triedy

Vytvorenie tímu pre zamestnancov

Vytvorenie tímu pre profesionálnu vzdelávaciu komunitu

Ďalšie zdroje pre učiteľov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×