V Internet Exploreri nie je možné otvoriť prepojenia zo serverov WebDAV

Poznámka: Počítačová aplikácia Internet Explorer 11 sa vynechá a podpora sa 15. júna 2022 vynechá (zoznam toho, čo je v rozsahu, nájdete v časti Najčastejšie otázky). Tie isté aplikácie a lokality IE11, ktoré dnes používate, sa môžu otvoriť Microsoft Edge v režime Internet Explorera. Ďalšie informácie nájdete tu.

Príznaky

Môžete pripojiť zdieľanú časť Distribuované vytváranie a vytváranie verzií (DAV) z počítača so systémom Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 Service Pack 1 alebo Windows Server 2008 R2 Service Pack 1. Zdieľanie davu môže byť hosťované napríklad na inštancii aplikácie SAP NetWeaver Application Server. Pri použití funkcie Základné overovanie na pripojenie k zdieľanej časti DAV cez internet možno nebude možné otvoriť prepojenia zo serverov WebDAV v Internet Exploreri. Okrem toho sa zobrazí chybové hlásenie podobné nasledujúcemu:

Obrázok jeden: Internet Explorer nemohol otvoriť priečinokhttp://DAVserver:5300/ 1/priečinok2/priečinok3/ ako webový priečinok. Chcete namiesto toho zobraziť jeho predvolené zobrazenie?

Poznámka V tomto chybovom hlásení je zdieľanie davu povolené iba v treťom priečinku.

Príčina

K tomuto problému dochádza z dôvodu nesprávneho správania pri parsácii názvu URL adresy.

Riešenie

Ak chcete tento problém vyriešiť vo Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2, nainštalujte aktualizáciu 2919355.
Ak chcete tento problém vyriešiť Windows 7 a Windows Server 2008 R2, nainštalujte si opravu, ktorá je popísaná v tomto článku.

Informácie o aktualizácii pre Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

Ďalšie informácie o tom, ako získať aktualizáciu 2919355, zobrazíte kliknutím na číslo článku vedomostnej databázy Microsoft Knowledge Base:

2919355 Windows RT 8.1, Windows 8.1 a Windows Aktualizácia servera 2012 R2, apríl 2014

Informácie o rýchlej oprave Windows 7 a Windows Serveri 2008 R2

Podporovaná rýchla oprava je k dispozícii na lokalite podpory spoločnosti Microsoft. Táto rýchla oprava je však určená na odstránenie iba problému popísaného v tomto článku. Túto opravu s rýchlou opravou používajte iba v systémoch, v ktorých sa vyskytol problém popísaný v tomto článku. Táto rýchla oprava môže získať ďalšie testovanie. Ak teda tento problém nemá vážne vplyv na vás, odporúčame počkať na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base je k dispozícii časť Stiahnutie rýchlej opravy. Ak sa táto časť nezobrazuje, obráťte sa na služby zákazníkom spoločnosti Microsoft a podporu a získajte rýchlu opravu.

Poznámka Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak sa vyžaduje riešenie problémov, možno bude potrebné vytvoriť samostatnú žiadosť o službu. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na ďalšie otázky podpory a problémy, ktoré sa nevzťahujú na túto konkrétnu opravu. Úplný zoznam telefónnych čísel služieb zákazníkom a technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo vytvorenie samostatnej žiadosti o službu nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka Vo formulári Na stiahnutie rýchlej opravy, ktorý je k dispozícii, sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak sa váš jazyk nevidím, je to spôsobené tým, že rýchla oprava pre tento jazyk nie je k dispozícii.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto opravu, musíte mať nainštalované nasledujúce rýchlu opravu:


Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy musíte reštartovať počítač.

Informácie o výmene rýchlych opráv

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadne predtým vydané rýchle opravy.

Anglická (USA) verzia tejto rýchlej opravy nainštaluje súbory, ktoré majú atribúty uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Windows a Windows Informácie o súbore a poznámkach pre Windows 7 a rýchle opravy pre Windows Server 2008 R2 sa nachádzajú v rovnakých balíkoch. Rýchle opravy na stránke so žiadosťou o opravu sú však uvedené v oboch operačných systémoch. Ak chcete požiadať o balík s rýchlou opravou, ktorý sa vzťahuje na jeden alebo oba operačné systémy, vyberte opravu uvedenú na stránke v časti Windows 7/Windows Server 2008 R2. Informácie o skutočnom operačnom systéme, na ktorý sa jednotlivé rýchle opravy vzťahujú, nájdete v článkoch v časti Vzťahuje sa na.

 • Súbory, ktoré sa vzťahujú na konkrétny produkt, SR_Level (RTM, SPn)a vetvu služby (LDR, GDR), je možné identifikovať preskúmaním čísel verzií súboru, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

  Verzia

  Produkt

  SR_Level

  Vetva služby

  6.1.760
  1.
  22xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Vetvy služby GDR obsahujú iba tie opravy, ktoré sú široko vydané na riešenie veľmi dôležitých problémov. Vetvy služby LDR obsahujú okrem všeobecne vydaných opráv rýchle opravy aj rýchle opravy.

 • Súbory MANIFEST (.manifest) a ICH SÚBORY (.pomlčka), ktoré sú nainštalované pre každé prostredie, sú samostatne uvedené v časti Ďalšie informácie o súbore pre Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Súbory CATALOG a MANIFEST, ako aj súbory súvisiace s katalógom zabezpečenia (.cat), sú mimoriadne dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógu zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Shell32.dll

6.1.7601.22498

12,875,264

01-Nov-2013

02:01

x86

Pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Shell32.dll

6.1.7601.22498

14,177,280

01-Nov-2013

02:53

x64

Shell32.dll

6.1.7601.22498

12,875,264

01-Nov-2013

02:01

x86


Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdzuje, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v tomto článku v časti Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov.

Ďalšie informácie o súboroch pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Názov súboru

Package_1_for_kb2906377~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.o3

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

1,818

Date (UTC)

01-Nov-2013

Time (UTC)

08:58

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb2906377~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.sob

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

1,801

Date (UTC)

01-Nov-2013

Time (UTC)

08:58

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_3_for_kb2906377~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.o3

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

1,803

Date (UTC)

01-Nov-2013

Time (UTC)

08:58

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2906377_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.o.

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

1,459

Date (UTC)

01-Nov-2013

Time (UTC)

08:58

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2906377_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.o3

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

1,918

Date (UTC)

01-Nov-2013

Time (UTC)

08:58

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_2eeaf47c7e6285048871eb663e43552c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22498_none_77babd50cda97134.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

695

Date (UTC)

01-Nov-2013

Time (UTC)

08:58

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22498_none_6e6798c889990acb.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

1,059,457

Date (UTC)

01-Nov-2013

Time (UTC)

02:26

Platform

Nevzťahuje sa

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64

Názov súboru

Amd64_8b0c3d669fe272b214552b44f772d020_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22498_none_924330a08c94a8b5.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

1,040

Date (UTC)

01-Nov-2013

Time (UTC)

08:58

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_f53889ff51090f2f37e01fb6d795dcf2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22498_none_9af9f56b382cfa85.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

699

Date (UTC)

01-Nov-2013

Time (UTC)

08:58

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22498_none_ca86344c41f67c01.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

1,058,443

Date (UTC)

01-Nov-2013

Time (UTC)

03:18

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_1_for_kb2906377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.amd

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

1,828

Date (UTC)

01-Nov-2013

Time (UTC)

08:58

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_2_for_kb2906377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.amd

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

2,226

Date (UTC)

01-Nov-2013

Time (UTC)

08:58

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_3_for_kb2906377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.o3

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

2,028

Date (UTC)

01-Nov-2013

Time (UTC)

08:58

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2906377_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.0.o

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

1,467

Date (UTC)

01-Nov-2013

Time (UTC)

08:58

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Package_for_kb2906377_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.amd

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

2,130

Date (UTC)

01-Nov-2013

Time (UTC)

08:58

Platform

Nevzťahuje sa

Názov súboru

Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22498_none_d4dade9e76573dfc.manifest

Verzia súboru

Nevzťahuje sa

File size

1,054,916

Date (UTC)

01-Nov-2013

Time (UTC)

02:15

Platform

Nevzťahuje sa


Ďalšie informácie

Vo Windows XP Microsoft Office svoje vlastné rozšírenie WebDAV. Toto rozšírenie nie je presmerovač a nie je porovnateľné s integrovaným presmerovačom DAV v Windows 7. V Windows XP a v Windows 7 sa používajú integrované mechanizmy na používanie presmerovania DAV. Tento mechanizmus zabezpečí, že svoje poverenia nie je potrebné poskytnúť vždy, keď primapujete zdieľanie v rámci davu. Ak chcete vymazať túto vyrovnávaciu pamäť, reštartujte službu Webclient.

Tento mechanizmus ukladania do vyrovnávacej autority môže byť problémom zabezpečenia. V našom zobrazení to nie je problém so zabezpečením, pretože by ste sa mali zvyčajne odhlásiť alebo uzamknúť reláciu, keď ste mimo počítača.

Odkazy

Pozrite si terminológiu, ktorú spoločnosť Microsoft používa v opisoch aktualizácií softvéru.

Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.


Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×