Ovládací panel môžete použiť na zmenu nastavení Windowsu. Tieto nastavenia riadia takmer všetko, čo súvisí so vzhľadom a funkciami Windowsu, a môžete pomocou nich nastaviť Windows tak, ako vám to vyhovuje.

Otvorenie ovládacieho panela

Pre Windows 10

Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte výraz ovládací panel a potom vyberte položku Ovládací panel.

Pre Windows 8.1/Windows RT 8.1

Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, presuňte ukazovateľ myši do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ho nadol a potom kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Ovládací panel a nakoniec ťuknite alebo kliknite na položku Ovládací panel.

Pre Windows 7

Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Ovládací panel.

Vyhľadanie položiek ovládacieho panela

V ovládacom paneli:

  • Používanie vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať nastavenie, ktoré vás zaujíma, alebo úlohu, ktorú chcete vykonať, do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo alebo slovné spojenie. Zadajte napríklad slovo „zvuk“, ak chcete vyhľadať konkrétne nastavenia pre zvukovú kartu, systémové zvuky a ikonu hlasitosti na paneli úloh.

  • Prehľadávanie. Ovládací panel môžete preskúmať výberom rôznych kategórií (napríklad Systém a zabezpečenie, Programy alebo Zjednodušenie prístupu) a zobrazením bežných úloh uvedených v každej kategórii. Prípadne v časti Zobraziť podľa kliknite na položku Veľké ikony alebo Malé ikony a zobrazte zoznam všetkých položiek ovládacieho panela.

Tipy: 

  • Ak prehľadávate Ovládací Panel podľa ikon, položku v zozname môžete rýchlo vyhľadať zadaním prvého písmena názvu položky. Ak chcete napríklad vyhľadať klávesnicu, zadajte písmeno K. V zozname sa zobrazí prvá položka ovládacieho panela začínajúca sa týmto písmenom (v tomto prípade je to klávesnica).

  • Na posun v zozname ikon v ovládacom paneli môžete použiť aj klávesy so šípkami (šípka nahor, šípka nadol, šípka doľava a šípka doprava).

  • Ak nemôžete nájsť nastavenie v ovládacom paneli, vyberte tlačidlo štart > nastavenia . Mnohé funkcie ovládacieho panela sú teraz k dispozícii v nastaveniach

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×