Ak máte počítač s dotykovou obrazovkou, môžete pomocou dotykovej klávesnice zadať text pomocou dotykovej klávesnice. 

Otvorenie dotykovej klávesnice

Vo väčšine prípadov môžete ťuknúť na miesto, kam chcete zadať text, a dotyková klávesnica sa automaticky otvorí. Ak sa tak neschová, môžete si ho zapnúť sami. Postupujte takto: 

  1. Vyberte položky> Nastavenia>Prispôsobenie> úloh >ikonáchrohu panela úloh , potom skontrolujte, či je zapnutá dotyková klávesnica.

  2. Keď chcete zadať text pomocou dotykovej klávesnice, ťuknite na ikonu .

Rozloženia dotykovej klávesnice

Existujú štyri rôzne rozloženia, ktoré môžete použiť pri zadávaní textu pomocou dotykovej klávesnice. Vyberte ikonu nastavenia klávesnice v ľavom hornom rohu dotykovej klávesnice, ak chcete zobraziť a prepínať dostupné možnosti.

Výberom ikon priamo pod možnosťami rozloženia klávesnicu ukotvíte, resp. jej ukotvenie zrušíte. Umožňuje to udržať klávesnicu v nehybnej polohe alebo ju presunúť na iné miesto na obrazovke, ktoré najviac vyhovuje vášmu pracovnému štýlu.

Klávesnica

Opis

Predvolená klávesnica

Toto rozloženie je optimalizované pre písanie na dotykovú obrazovku. Obsahuje väčšie klávesy a niektoré klávesy boli odstránené, aby sa zjednodušil ich písania.

Rozdelenie klávesnice

Toto rozloženie rozdeľuje klávesnicu tak, aby sa jedna polovica nachádzala v blízkosti ľavého okraja obrazovky a druhá na pravej strane. Vďaka tomu môžete jednoduchšie písať, keď držíte PC s dotykovou obrazovkou dvomi rukyami. (Nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch)

Malá klávesnica

Toto rozloženie je kompaktná klávesnica, ktorú môžete premiestniť na ľubovoľné miesto na obrazovke. (Nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch)

Tradičná klávesnica

Toto rozloženie najviac replikuje štandardnú externú klávesnicu. Obsahuje všetky funkcie a obsahuje rozšírený výber klávesov.

Panel na písanie rukou

Pomocou tejto funkcie môžete zadať text perom alebo prstom.

12-key layout (japončina only)

Rozloženie klávesnice pre japonské znaky, ktoré umiestni klávesy do mriežky 3 x 4.

50-on layout (iba pre japončinu)

Rozloženie klávesnice pre japonské znaky, ktoré umiestni klávesy do mriežky s 5 riadkami. Umožňuje japonským rečníkom jednoduchšie nájsť konkrétny znak Hiragana.

Poznámka: Písanie pomocou ťahania prstom, ako je napríklad písanie tvarov, nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Ak máte počítač s dotykovou obrazovkou, dotyková klávesnica umožňuje zadávať text ťukaním na klávesnicu, ktorá sa zobrazuje na obrazovke, perom alebo prstom. Používajte ju s predvoleným rozložením, prípadne vyskúšajte niektorú z dostupných možností.

Otvorenie dotykovej klávesnice

  1. V tablete alebo PC v režime tabletu vyberte na paneli úloh položku Dotyková klávesnica.

  2. Ťuknite na miesto, kam chcete zadať text, a dotyková klávesnica sa automaticky otvorí.

Poznámka: Ak sa vám tlačidlo dotykovej klávesnice zobrazovať, ťuknite a podržte panel úloh (alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši) a vyberte položku Zobraziť tlačidlo dotykovej klávesnice .

Rozloženia dotykovej klávesnice

Existujú štyri rôzne rozloženia, ktoré môžete použiť pri zadávaní textu pomocou dotykovej klávesnice. Vyberte ikonu nastavenia klávesnice v ľavom hornom rohu dotykovej klávesnice, ak chcete zobraziť a prepínať dostupné možnosti.

Panel s nastaveniami dotykovej klávesnice

  • Štandardná klávesnica . Toto je predvolené rozloženie podobné štandardnej externej klávesnici, len je trochu kompaktnejšie. S týmto rozložením nebudete mať prístup ku klávesom, ako sú napríklad čísla alebo kláves ESC.

  • Úzke rozloženie (klávesnica s jednou rukou). Toto je menšie rozloženie, než má štandardná klávesnica, a zúžená klávesnica má kopírovať váš telefón. Skrýva menšiu časť obrazovky, keď pracujete, a podporuje písanie potiahnutím prstom, napr. písanie tvarov.

  • Panel na písanie rukou . Na zadávanie textu píšte na panel perom alebo prstom. Ak uprednostňujete používanie špičky prsta, vyberte tlačidlo Štart, potom vyberte položku Nastavenia > Zariadenia > pero & Windows Ink a zapnite možnosť Písať v paneli na písanie rukou s dosahom prsta .

  • Rozbalená štandardná klávesnica . Toto rozloženie najviac pripomína štandardnú externú klávesnicu. Má všetky rovnaké funkcie a obsahuje rozšírený výber klávesov.

Výberom ikon priamo pod možnosťami rozloženia klávesnicu ukotvíte, resp. jej ukotvenie zrušíte. Umožňuje to udržať klávesnicu v nehybnej polohe alebo ju presunúť na iné miesto na obrazovke, ktoré najviac vyhovuje vášmu pracovnému štýlu.

Poznámka: Písanie potiahnutím prsta, napr. písanie tvarov, nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×