Pomocou hlasu je možné rýchlejšie ovládať Windows Mixed Reality – rýchlo nasnímať fotografiu, spustiť aplikáciu a dokonca sa teleportovať bez ovládača. A ak potrebujete jednoduchý spôsob na zadávanie textu, skúste režim diktovania na klávesnici zmiešanej reality.  

Máte problémy s Hovoreným slovom? Získanie pomoci

Fotografia zariadenia Surface Book

Poznámky: 

 • Keď je Hovorené slovo zapnuté, Windows Mixed Reality vždy počúva. Keď ste pripojený k internetu, všetko čo poviete, zasielame do cloudu, aby služby hovoreného slova od Microsoftu dokázali rozpoznať ešte viac vašich príkazov.

 • Príkazy Hovoreného slova nie sú podporované vo všetkých jazykoch. Ďalšie informácie

 • Bluetooth náhlavné súpravy a reproduktory nie sú podporované vo Windows Mixed Reality.

Pozri a povedz

Ak na domovskej obrazovke Windows Mixed Reality uvidíte slovo, často ho je možné použiť ako rečový príkaz. Tlačidlo môžete vybrať napríklad jednoduchým vyslovením jeho názvu. Ak názov nevidíte, ukážte pohybovým ovládačom na tlačidlo (alebo ak používate herný ovládač Xboxu, pozrite sa naň) a dozviete sa, čo máte povedať.  

Bežne používané rečové príkazy

Pomocou týchto príkazov môžete rýchlejšie ovládať Windows Mixed Reality. Niektoré príkazy využívajú pohľadový kurzor, ktorý zobrazíte vyslovením príkazu „vybrať”.

Akcia

Vyslovte

Výber

Vyslovením príkazu „vybrať” zobrazíte pohľadový kurzor. Potom otáčaním hlavy umiestnite kurzor na položku, ktorú chcete vybrať, a znovu vyslovte príkaz „vybrať”.

Otvoriť ponuku Štart

Prechod do ponuky Štart

Opustenie aplikácie imerzného rozhrania

Vyslovením príkazu „Prejsť na Štart” nechajte zobraziť ponuku s rýchlymi akciami a potom vyslovte príkaz „Mixed reality home”.

Zapnúť/vypnúť baterku

„Zapnúť baterku”/„Vypnúť baterku”

Teleportovať

Otočte hlavu smerom na miesto, kam chcete prejsť, a potom povedzte "teleport". (Ak chcete presnejšie zacieliť, najprv povedzte "Select" (vybrať), čím sa zobrazí kurzor pohľad, potom povedzte "teleport.")

Otočiť doľava alebo doprava

Otočiť doľava/otočiť doprava

Otočiť o 180 stupňov

Otočiť sa

Prejsť dopredu

Pohnúť sa dopredu/ísť dopredu

Zálohovať

Vrátiť sa späť/ísť späť

Pohnúť sa doľava

Pohnúť sa doľava/ísť doľava

Pohnúť sa doprava

Pohnúť sa doprava/ísť doprava

Príkazy pre 3D objekty

Ak chcete používať tieto príkazy, pozrite sa na 3D objekt, hologram alebo okno aplikácie.

Akcia

Vyslovte

Zväčšiť

Zväčšiť

Zmenšiť

Menšie

Otočiť čelom k sebe

Otočiť ku mne

Pripraviť na pohyb – bude sledovať váš pohľad

Posúvať toto

Umiestniť po dokončení presúvania

Miesto

Príkazy panelu aplikácie

Ak chcete používať tieto príkazy, pozrite sa na okno aplikácie alebo 3D objekt, hologram alebo okno aplikácie.

Akcia

Vyslovte

Zavrieť aplikácie alebo 3D objekt

Zavrieť

Nastaviť niečo (zmeniť veľkosť alebo premiestniť)

Adjust

Zastaviť nastavovanie

Hotovo

Skryť panel aplikácie na 3D objekte

Skryť ponuku

Zobraziť panel aplikácie na 3D objekte

Zobraziť ponuku

Návrat späť na predchádzajúcu obrazovku alebo stranu v aplikácii, ktorá má tlačidlo Späť

Návrat

Používať ovládač Xboxu ako herný ovládač, a nie ako ovládač zmiešanej reality, v aplikácii, na ktorú sa pozeráte

Použiť ako herný ovládač

Používať ovládač Xboxu ako ovládač zmiešanej reality (keď ste ho používali ako herný ovládač)

Používať pohľadom

Príkazy v ponuke Štart

Ak chcete používať tieto príkazy, pozrite sa na ponuku Štart.

Akcia

Vyslovte

Prejsť do zoznamu Všetky aplikácie

Všetky aplikácie

Posunúť sa nahor alebo nadol pod položkou Štart alebo Všetky aplikácie

O stranu vyššie/nižšie

Návrat do ponuky Štart z časti Všetky aplikácie

Návrat

Nasnímať fotografiu

Fotoaparát

Natočenie videa

Video

Ukázať zobrazenie náhlavnej súpravy v Portále zmiešanej reality na pracovnej ploche

Ukážka

Otvoriť ovládanie hlasitosti v časti Štart

Zmeniť hlasitosť

Stlmenie

Stlmenie

Zrušiť stlmenie

Zrušiť stlmenie

Zavrieť ponuku Štart

Zavrieť alebo zrušiť

Príkazy Hej, Cortana

Povedzte „Hej, Cortana” a potom použite jeden z nasledujúcich príkazov:

Akcia

Vyslovte

Presvedčte sa, čo môžete povedať Cortane

What can I say? (Čo môžem povedať?)

Zvýšiť/znížiť hlasitosť

Zvýšiť/znížiť hlasitosť

Stlmiť/zrušiť stlmenie

Stlmiť/zrušiť stlmenie

Spustiť aplikáciu

Spustenie <názov aplikácie>

Otvoriť webovú lokalitu v prehliadači Microsoft Edge

Otvorte <názov webovej lokality> (napríklad "Open bing.com")

Nasnímať fotografiu

Nasnímať fotografiu

Spustiť záznam videa

Spustenie nahrávania

Zastaviť záznam videa

Zastavenie nahrávania

Zobraziť čas

What time is it? (Koľko je hodín?)

Otvoriť ponuku Štart

Otvoriť ponuku Štart

Nastavenie časovača

Nastavenie časovača

Nastavenie pripomenutia

Nastavenie pripomenutia

Poznámky: 

 • Cortana nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach a jazykoch. Ďalšie informácie.

 • Ak Cortana nereaguje na "Hey Cortana", vyberte položku nastavenia > Ochrana osobných údajov > reč a skontrolujte, či je zapnuté online rozpoznávanie reči. 

 • Ak Cortanu vypnete, hlasové príkazy „Hej, Cortana” nebudú dostupné, pričom však budete môcť ďalej využívať ostatné príkazy (ako „vybrať” a „teleportovať”)

Klávesnica s diktovaním

Ak máte záujem o jednoduchší spôsob zadávania textu, kedykoľvek, keď je aktívna klávesnica, môžete prepnúť na režim diktovania. Na klávesnici vyberte mikrofón  alebo jednoducho začnite vyslovením príkazu „začať diktovať”.

Poznámka

Hoci je klávesnica zmiešanej reality dostupná len v angličtine, diktovanie môžete využívať v ľubovoľnom z podporovaných jazykov Windows Mixed Reality.

Príkazy klávesnice s diktovaním

Akcia

Vyslovte

Zavrieť klávesnicu

Zavrieť

Spustiť diktovanie

Začať diktovať

Ukončiť diktovanie

Ukončiť diktovanie

Odstrániť, čo ste práve nadiktovali

Delete that

Vybrať všetko v poli diktovania

Vybrať všetko

Interpunkcia

Bude potrebné vysloviť názvy interpunkčných znamienok, ktoré chcete použiť. Môžete napríklad povedať „Počúvaj čiarka čo máš nové otáznik.”

Ďalej uvádzame kľúčové slová pre interpunkčné znamienka, ktoré môžete používať:

 • Bodka, čiarka, otáznik, výkričník

 • Nový riadok/nový odsek

 • Bodkočiarka, dvojbodka

 • Úvodzovky dole, úvodzovky hore

 • Mriežka, smajlík/usmiata tvár, zamračená tvár, žmurkajúca tvár

 • Dolár, percento

Niekedy býva nápomocné, ak sa niektoré veci hláskujú, napr. e-mailové adresy. Ak by ste napríklad chceli nadiktovať adresu example@outlook.com, povedali by ste „E X A M P L E zavináč outlook bodka com.”

Ak chcete ukončiť diktovanie, vyberte možnosť Hotovo.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×