Použitie funkcie Klávesy myši na posúvanie ukazovateľa myši

Pomocou funkcie Klávesy myši môžete namiesto myši pohybovať ukazovateľom pomocou numerickej klávesnice.

Zapnutie funkcie Klávesy myši

  1. Otvorte Centrum zjednodušenia prístupu kliknutím na tlačidlo Štart  a potom kliknite na položky Ovládací panel, Zjednodušenie prístupu a Centrum zjednodušenia prístupu.

  2. Kliknite na položku Uľahčiť používanie myši.

  3. V časti Ovládať myš pomocou klávesnice začiarknite políčko Zapnúť funkciu Klávesy myši.

Posúvanie ukazovateľa pomocou funkcie Klávesy myši

Po zapnutí funkcie Klávesy myši môžete na posúvanie myši používať numerickú klávesnicu.

Ak chcete posunúť ukazovateľ myši

Stlačte kláves

Nahor a doľava

7

Nahor

8

Nahor a doprava

9

Doľava

4

Doprava

6

Nadol a doľava

1

Nadol

2

Nadol a doprava

3


Výber tlačidla myši

Skôr ako budete môcť použiť funkciu Klávesy myši na klikanie na položky na obrazovke, musíte najprv vybrať, ktoré tlačidlo myši má byť aktívne tlačidlo: ľavé tlačidlo, pravé tlačidlo alebo obe.

Ak chcete

Stlačte kláves

Vybrať ľavé tlačidlo myši

Lomka (/)

Vybrať obe tlačidlá

Hviezdička (✲)

Vybrať pravé tlačidlo myši

Znamienko mínus (-)

Poznámka

Ak sa rozhodnete, že ľavé tlačidlo myši bude aktívne tlačidlo, zostane aktívnym tlačidlom, kým nevyberiete iné tlačidlo. Po výbere tlačidla myši nemusíte znovu vybrať tlačidlo myši, kým nebudete chcieť zmeniť tlačidlá.


Klikanie na položky pomocou funkcie Klávesy myši

Po výbere tlačidla môžete klikať na položky na obrazovke.

Ak chcete

Postup

Kliknúť na položku

Keď je ľavé tlačidlo vybraté ako aktívne tlačidlo, ukážte na položku a potom stlačte kláves 5

Kliknúť pravým tlačidlom na položku

Keď je pravé tlačidlo vybraté ako aktívne tlačidlo, ukážte na položku a potom stlačte kláves 5

Dvakrát kliknúť na položku

Keď je ľavé tlačidlo vybraté ako aktívne tlačidlo, ukážte na položku a stlačte znamienko plus (+)

Presúvanie položiek pomocou funkcie Klávesy myši

Na stlačenie a podržanie aktívneho tlačidla myši a jeho uvoľnenie môžete používať numerickú klávesnicu. Je to užitočné, ak chcete presunúť položku.

Ak chcete

Postup

Presunúť položku

Ukážte na položku a potom stlačte kláves nula (0)

Uvoľniť položku

Ukážte na miesto, kam chcete položku presunúť, a potom stlačte desatinnú čiarku (,)


Poznámka

Na stlačenie a podržanie aktívneho tlačidla myši a jeho uvoľnenie môžete používať numerickú klávesnicu. Je to užitočné, ak chcete presunúť položku.

Ak chcete zmeniť možnosti, napríklad rýchlosť pohybu ukazovateľa myši a to, či počítač prehrá zvuk, keď zapnete funkciu Klávesy myši, v Centre zjednodušenia prístupu v časti Ovládať myš pomocou klávesnice kliknite na položku Nastaviť funkciu Klávesy myši.


Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×