Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Podpora pre Windows 8.1 sa skončila

Podpora pre Windows 8.1 sa skončila 10. januára 2023. Odporúčame vám prejsť na počítač s Windowsom 11, aby ste naďalej dostávali aktualizácie zabezpečenia od spoločnosti Microsoft. 

Ďalšie informácie

Windows obsahuje ovládače pre množstvo zariadení, napríklad tlačiarne, displeje, klávesnice a televízory. Ovládač je softvér, ktorý zariadenie používa na fungovanie s počítačom. Každé zariadenie potrebuje na fungovanie s počítačom ovládač. Preto v mnohých prípadoch bude zariadenie po pripojení fungovať automaticky.

Windows si takisto dokáže stiahnuť softvér zariadenia a príslušné informácie. Môže to zahŕňať aplikáciu, ktorú výrobca zariadenia vytvoril pre zariadenie, alebo informácie, ako sú názov produktu, výrobca a číslo modelu, ktoré umožnia rozlíšiť podobné zariadenia.

Občas dochádza k aktualizácii ovládačov. Windows ich môže aktualizovať automaticky alebo si môžete aktualizované ovládače nainštalovať sami. Dôležité je, aby ste aktualizovaným ovládačom, ktoré inštalujete, dôverovali. Windows vás upozorní, ak zistí podozrivý alebo nebezpečný ovládač, ktorý by ste nemali inštalovať.

Windows Update vyhľadáva aktualizované ovládače a softvér pre vaše zariadenia a inštaluje ich automaticky. Ak si službu Windows Update necháte zapnutú, ide o dobrý spôsob, ako zaistiť, že vaše zariadenia budú stále fungovať správne a budete ich môcť nerušene používať.

Poznámka: Počítače s Windowsom RT 8.1 vždy automaticky sťahujú a inštalujú ovládače, aplikácie a informácie pre vaše zariadenia.

Kontrola zapnutia automatických aktualizácií

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC. (Ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC.)

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácia a obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Update.

  3. Ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať spôsob inštalácie aktualizácií.

  4. V časti Dôležité aktualizácie vyberte možnosť Inštalovať aktualizácie automaticky (odporúča sa).

Ak bolo zariadenie dodané s diskom, môže sa na ňom nachádzať aj softvér určený na inštaláciu ovládača. Pred inštaláciou ovládača z disku skontrolujte priložené pokyny, aby ste mali istotu, že je ovládač určený pre vašu aktuálnu verziu Windowsu.

Nové ovládače môžete vyhľadať na webovej lokalite výrobcu. Aktualizácie ovládačov sú na týchto webových lokalitách často dostupné v sekciách venovaných technickej podpore. Stiahnite si najnovší ovládač pre svoje zariadenie a postupujte podľa pokynov na inštaláciu na webovej lokalite. Inštalácia ovládača do počítača sa zvyčajne spustí dvojitým ťuknutím alebo kliknutím na stiahnutý súbor.

Ak sa ovládač z disku alebo ovládač stiahnutý z webovej lokality nenainštaluje automaticky, pravdepodobne ho treba nainštalovať manuálne.

Manuálna inštalácia ovládača

Nasledujúci postup môžete vykonať, len ak ste prihlásení ako správca.

  1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie. (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie správca zariadení a potom ťuknite alebo kliknite na položku Správca zariadení.

  3. V zozname kategórií hardvéru dvakrát ťuknite alebo kliknite na kategóriu svojho zariadenia a potom dvakrát ťuknite alebo kliknite na požadované zariadenie. Ak napríklad chcete zobraziť videokartu, ťuknite alebo kliknite na položku Zobrazovacie adaptéry a potom dvakrát ťuknite alebo kliknite na názov videokarty.

  4. Ťuknite alebo kliknite na kartu Ovládač, ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizovať ovládač a postupujte podľa pokynov.  Ikona správcu  Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie vašej voľby.

Niekedy sa môže zobraziť oznámenie o tom, že ovládač nie je podpísaný, že bol od posledného podpísania pozmenený alebo že ho Windows nemôže nainštalovať. Nepodpísané alebo zmenené ovládače sa odporúča neinštalovať.

Digitálne podpísaný ovládač obsahuje digitálny podpis. Ide o elektronickú známku zabezpečenia, ktorá označuje vydavateľa softvéru, ako aj to, či niekto poškodil jeho údaje od jeho podpísania. Ak ovládač podpísal vydavateľ, ktorý potvrdil svoju identitu certifikačnej autorite, máte istotu, že ovládač naozaj pochádza od daného vydavateľa a nebol zmenený.

Ak sa pri inštalovaní ovládača zobrazí niektoré z týchto upozornení, mali by ste ukončiť inštaláciu a navštíviť webovú lokalitu výrobcu zariadenia, aby ste si tam zadovážili digitálne podpísaný ovládač pre svoje zariadenie.

Systém Windows nemôže overiť vydavateľa tohto softvéru ovládača

Ovládač nemá digitálny podpis alebo bol podpísaný digitálnym podpisom, ktorý nebol overený certifikačnou autoritou. Tento ovládač by ste mali nainštalovať iba v prípade, ak ste ho získali z disku výrobcu alebo od správcu systému.

Tento ovládač nie je podpísaný

Ovládač nie je digitálne podpísaný overeným vydavateľom. Ovládač bol pravdepodobne pozmenený a obsahuje malvér, ktorý môže poškodiť počítač alebo odcudziť informácie. V zriedkavých prípadoch menia ovládače po tom, ako boli digitálne podpísané, aj legitímni vydavatelia, nepodpísaný ovládač by ste však mali inštalovať len vtedy, ak ste ho získali z disku výrobcu zariadenia.

Nanešťastie neexistuje žiadny dôveryhodný zdroj informácií, ktorý by uvádzal vydavateľa nepodpísaného ovládača. Obsah nepodpísaného ovládača môže zmeniť každý a nedá sa spoľahlivo určiť, prečo sa zmena vykonala. Väčšina výrobcov dnes svoje ovládače digitálne podpisuje pred ich verejným vydaním.

Systém Windows vyžaduje digitálne podpísaný ovládač

Ovládač, ktorý nemá platný digitálny podpis alebo ktorý bol po svojom podpísaní pozmenený, nie je možné nainštalovať v 64-bitových verziách Windowsu. Toto oznámenie sa zobrazí len v prípade 64-bitovej verzie Windowsu a keď sa v nej pokúsite takýto ovládač inštalovať.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie

Spýtať sa komunity >

Získať podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×