Informácie o zálohovaní a obnovení jednotlivých súborov v počítači s Windowsom:

Zálohovanie a obnova údajov vo Windowse 10:

Zálohovať

Počítač sa dá zálohovať niekoľkými spôsobmi.

 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Ovládací panel,> položku Systém a > zálohovať a obnoviť.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak ste nikdy predtým nepoužívali aplikáciu Windows Zálohovanie alebo prednedávnom vykonali inováciu verzie Windowsu, vyberte položku Nastaviť zálohovanie a potom postupujte podľa pokynov sprievodcu.

  • Ak ste už vytvorili zálohu, môžete počkať na naplánované spustenie zálohovania alebo môžete manuálne vytvoriť novú zálohu výberom položky Zálohovať.

  • Ak ste už vytvorili zálohu, ale máte záujem o nové kompletné zálohovanie namiesto aktualizácie starého, vyberte položku Vytvoriť novú, Úplná záloha a potom postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Poznámka: Súbory nezálohujte na ten istý pevný disk, na ktorom je nainštalovaný Windows. Súbory nezálohujte napríklad na oblasť určenú na obnovenie systému. Médiá slúžiace na zálohovanie (externé disky, DVD alebo CD) vždy uchovávajte na bezpečnom mieste, aby ste zabránili neoprávnenému prístupu k súborom. Na tieto účely vám odporúčame použiť ohňovzdorné lokality v bezpečnej vzdialenosti od počítača. Zvážte aj šifrovanie zálohovaných údajov.

Vytvorenie obrazu systému

Obrazy systému obsahujú všetky informácie o počítači v konkrétnom stave.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a potom vyberte položky Ovládací panel > System and Maintenance > Zálohovanie a obnovenie.

 2. Na ľavej table vyberte položku Vytvoriť obraz systému a potom postupujte podľa pokynov sprievodcu.  Vyžaduje sa povolenie správcu Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytli potvrdenie.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť obraz systému jednotky, jednotka musí byť naformátovaná na súborový systém NTFS. Ak máte obraz systému na pevnom disku alebo na USB kľúči, musí byť naformátovaný na používanie súborového systému NTFS.

Uchovávanie rôznych verzií obrazu systému

Môžete si uchovať niekoľko verzií obrazu systému. Na interných a externých pevných diskoch sa staršie obrazy systému odstránia, keď je na disku nedostatok miesta. Ak chcete ušetriť miesto na disku, odstráňte staršie obrazy systému.

Ak obrazy systému ukladáte do sieťového umiestnenia, pre každý počítač si môžete uchovať len najaktuálnejší obraz systému. Obrazy systému sa ukladajú vo formáte jednotka\WindowsImageBackup\názov počítača\. Ak máte už existujúci obraz systému počítača a vytvoríte nový obraz pre rovnaký počítač, nový obraz systému prepíše existujúci.

Ak chcete zachovať starý systémový obrázok, môžete ho ešte pred vytvorením nového systémového obrázka skopírovať na iné miesto pomocou týchto krokov.

 1. Prejdite do umiestnenia obrazu systému.

 2. Skopírujte priečinok WindowsImageBackup do nového umiestnenia.

Vytvorenie bodu obnovenia

Pomocou bodu obnovenia môžete obnoviť systémové súbory počítača do stavu z minulosti. Aplikácia Obnovenie systému body obnovenia vytvára automaticky každý týždeň a po rozpoznaní zmeny v PC (napríklad po nainštalovaní aplikácie alebo ovládača).

Tu je návod na vytvorenie bodu obnovenia.

 1. Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte položky Ovládací PanelSystém a údržba > Zálohovanie a obnovenie.

 2. Na ľavej table vyberte položku Ochrana systému.

 3. Vyberte kartu Ochrana systému a kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

 4. V dialógovom okne Ochrana systému zadajte popis a potom vyberte položku Vytvoriť.

Obnovenie

 1. Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Ovládací panelSystém a údržba > Zálohovanie a obnovenie.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete obnoviť svoje súbory, vyberte položku Obnoviť moje súbory.

  • Ak chcete obnoviť súbory všetkých používateľov, vyberte položku Obnoviť všetky súbory používateľov.

 3. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete prehľadávať obsah zálohy, vyberte položku Hľadať súbory alebo Hľadať priečinky. Pri prehľadávaní priečinkov sa vám nezobrazia jednotlivé súbory v priečinku. Ak chcete zobraziť jednotlivé súbory, použite možnosť Hľadať súbory.

  • Ak chcete vyhľadať obsah zálohy, vyberte položku Hľadať, zadajte celý názov alebo časť názvu súboru a potom vyberte položku Hľadať.

Tip: Ak hľadáte súbory alebo priečinky konkrétneho používateľského konta, výsledky hľadania môžete zlepšiť zadaním umiestnenia súboru alebo priečinka v poli Hľadať. Ak chcete napríklad vyhľadať všetky zálohované súbory JPG, do poľa Hľadať zadajte JPG. Ak chcete vyhľadať len JPG súbory viažuce sa na používateľa s menom Peter, do poľa Hľadať zadajte C:\Users\Peter\JPG. Použitím zástupných znakov, napríklad *.jpg, môžete vyhľadať všetky zálohované súbory JPG.

Obnovenie zálohy vytvorenej na inom počítači

Súbory môžete obnoviť zo zálohy, ktorá bola vytvorená na inom počítači s Windowsom Vista alebo Windowsom 7.

 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom položky Ovládací Panel > Systém a údržba > Zálohovanie a obnovenie.

 2. Vyberte položku Vybrať inú zálohu, z ktorej sa majú obnoviť súbory a potom postupujte podľa pokynov sprievodcu.  Vyžaduje sa povolenie správcu Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytli potvrdenie.

Vyhľadanie súborov, ktoré boli obnovené zo zálohy vytvorenej na inom počítači

Ak sa obnovujú súbory zo zálohy, ktorá bola vytvorená na inom počítači, súbory sa obnovia do priečinka s menom používateľa, ktorý bol použitý na vytvorenie zálohy. Ak sú mená používateľov odlišné, bude potrebné prejsť do priečinka, do ktorého sa súbory obnovili. Ak bolo meno používateľa v počítači, v ktorom bola záloha vytvorená, napríklad Peter, zatiaľ čo meno používateľa je v počítači, v ktorom sa bude záloha obnovovať, napríklad PeterC, obnovené súbory sa uložia do priečinka s názvom Peter.

Vyhľadanie obnovených súborov:

 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom položku Počítač.

 2. Dvakrát kliknite na ikonu jednotky, na ktorej sú súbory uložené, napríklad C:\.

 3. Kliknite na priečinok Používatelia. Zobrazí sa priečinok pre každé používateľské konto.

 4. Dvakrát kliknite na priečinok s menom používateľa, ktorý bol použitý na vytvorenie zálohy. Obnovené súbory budú uložené v rôznych priečinkoch podľa toho, kde boli pôvodne umiestnené.

Obnovenie súborov zo súborovej zálohy po obnovení počítača zo zálohy obrazu systému

Po obnovení počítača zo zálohy obrazu systému môžu byť v súborovej zálohe, ktorú chcete obnoviť, novšie verzie niektorých súborov.

Ak chcete obnoviť súbory zo zálohy súboru, ktorá bola vytvorená po vytvorení zálohy obrazu systému, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Ovládací Panel > Systém a údržba > Zálohovanie a obnovenie.

 2. Vyberte položku Vybrať inú zálohu, z ktorej sa majú obnoviť súboryVyžaduje sa povolenie správcu Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytli potvrdenie.

 3. V časti Doba zálohovania vyberte dátumový rozsah zálohy so súbormi, ktoré chcete obnoviť, a potom postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×