Ak chcete ponuku Štart zobraziť na celú obrazovku a zobraziť tak všetko v jednom zobrazení, vyberte tlačidlo Štart, potom vyberte položku Nastavenia > prispôsobenie > Štart a potom zapnite možnosť Použiť obrazovku Štart na celú obrazovku.

Pri najbližšom otvorení ponuky Štart vyplní obrazovka Štart celú pracovnú plochu. Ak chcete zobraziť všetky aplikácie a programy na celú obrazovku, vyberte položku Všetky aplikácie alebo ťuknite na pripnutie dlaždíc, ak chcete dynamickejšie zobrazenie.

Obrázok ponuky Štart na celej obrazovke s bublinou tlačidiel ponuky

  1. Ponuka (rozbalí sa a zobrazí názvy všetkých položiek ponuky)

  2. Pripnuté dlaždice

  3. Všetky aplikácie

Ak chcete iba zmeniť veľkosť ponuky Štart, aby bola trochu vyššia alebo širšia, vyberte jej horný alebo bočný okraj a presuňte ho.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×