Pogoji in določila za uporabo Microsoftovih darilnih bonov

V tej pogodbi med vami in družbo V tej pogodbi med vami in družbo Microsoft Corporation (oziroma katere od njenih podružnic, odvisno od kraja bivanja) (»mi«, »nas«, »naš« ali »Microsoft«) je opisana vaša možnost unovčenja darilnih bonov in nakupovanja z Microsoftovim računom v sodelujočih trgovinah v naši lasti (skupno »sodelujoče trgovine«), vključno z, a ne omejeno na Trgovino Windows, Trgovino Microsoft in Trgovino Xbox. Sredstva na računu izdaja in upravlja družba Microsoft Corporation s sedežem v Washingtonu in/ali ena od njenih podružnic.

V tej pogodbi so opisani pomembni pogoji o našem razmerju. Vključuje tudi našo pogodbo o Microsoftovih storitvah, v kateri so opisani pogoji, ki veljajo za Microsoftov račun ter (samo za prebivalce ZDA) obvezujočo klavzulo o arbitraži in odpoved skupinskim tožbam, ki vplivajo na vaše pravice v zvezi z reševanjem sporov z družbo Microsoft.

1. Obseg pogodbe; sprejetje pogojev

1.1 katere storitve ureja ta pogodba? Ta pogodba ureja uporabo Microsoftovega računa za opravljanje upravičenih nakupov pri Microsoftu ali pooblaščenih tretjih osebah (»trgovsko blago«) prek sodelujočih Trgovin v združljivih napravah. Do mere, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, lahko dodamo, ukinemo, odstranimo ali začasno ukinemo razpoložljivost, funkcije, specifikacije in cene glede vašega stanja sredstev na računu ali trgovskega blaga, ki je na voljo v sodelujočih Trgovinah, in to začasno ali trajno, kadarkoli in brez odgovornosti, kot je opisano v tej pogodbi.

1.2 kako sprejmem pogoje te pogodbe? Pogoje te pogodbe sprejmete, ko kupite darilni bon ali kodo, unovčite Microsoftov darilni bon ali kodo v svojem Microsoftovem računu ali sredstva v Microsoftovem računu porabite za nakupe v Microsoftovih trgovinah.

1.3 Ali lahko Microsoft spremeni to pogodbo po tem, ko jo sprejmem? Občasno lahko dodamo, spremenimo ali odstranimo katerikoli del te pogodbe. Če spremenimo katerekoli bistvene pogoje, ki neposredno vplivajo na vaše pravice, predstavljene v tej pogodbi, vas bomo o tem obvestili prek Microsoftovega računa, e-poštnega sporočila ali prek drugih sprejemljivih elektronskih sredstev.

2. Microsoftovi računi

2.1 Ali potrebujem Microsoftov račun? Da. Če želite opravljati nakupe v sodelujočih trgovinah, morate imeti pri nas odprt aktiven Microsoftov račun. V novem računu lahko unovčite darilne bone, preverjate trenutno stanje na računu in datume poteka veljavnosti, povezane s promocijskimi sredstvi na računu, kupujete darilne bone in pregledujete zgodovino nakupov darilnih bonov ali posodabljate svoje osebne podatke.

2.2 Kako dodam sredstva v svoj Microsoftov račun? Sredstva lahko v svoj Microsoftov račun dodate tako, da unovčite Microsoftov darilni bon ali kodo. Ko unovčite darilni bon ali kodo, se stanju na računu doda celotna vrednost. Dodatna navodila za unovčitev so priložena darilnemu bonu ali kodi. Darilnemu bonu ali kodi so lahko priloženi tudi dodatni pogoji in določila. Razen če tako zahteva veljavna zakonodaja, kod ni mogoče pretvoriti ali zamenjati za gotovino in jih ni mogoče znova napolniti. Če živite v državi Evropske unije, kjer lokalna zakonodaja dovoljuje »prehodno obdobje«, lahko v 14 dneh od nakupa vrnete neunovčene darilne bone ali kode in zahtevate vračilo celotnega zneska. Kljub temu z unovčitvijo sprejmete, da vračilo denarja ni mogoče. Če darilni bon kupite pri prodajalcu, ki ni Microsoft, veljajo pravila za vračilo tega prodajalca. Microsoft ni odgovoren, če kodo darilnega bona izgubite, vam jo ukradejo, jo založite ali jo nekdo uporabi brez vašega dovoljenja.

2.3 Ali obstajajo datumi poteka veljavnosti ali nadomestila? Nepromocijska stanja ne potečejo. Vsem promocijskim stanjem na vašem računu poteče veljavnost, kot je določeno v pogojih promocije. Z ohranjanjem stanja na računu, pridobljenega na osnovi promocije ali kakorkoli drugače, ni povezano nobeno nadomestilo.

2.4 Kako opravljam nakupe v sodelujočih trgovinah? Stanje na računu lahko uporabite le za nakupe trgovskega blaga v sodelujočih trgovinah. Promocijsko stanje na računu, ki še ni poteklo, se odšteje (po vrstnem redu glede na najbližji datum poteka veljavnosti) od stanja v Microsoftovem računu pred vsemi drugimi stanji. Če v svojem Microsoftovem računu nimate zadostnega stanja za dokončanje transakcije, morate preostali znesek nakupa pokriti z drugim registriranim načinom plačila v Microsoftovem računu, namesto s stanjem na računu celoten nakup plačati z drugo možnostjo plačila ali dodati več sredstev v svoj Microsoftov račun.

Svojih sredstev na računu morda ne boste mogli uporabiti za določene naročnine ali nakupe znotraj aplikacij oziroma za dvig gotovine oziroma kot nadomestilo za gotovino (na primer za darilne bone), razen če to zahteva zakonodaja. Vsaka sodelujoča trgovina lahko določi tudi dodatne omejitve ali izključitve nakupov. Microsoft ne vrača denarja za trgovsko blago, ki ga prodaja v sodelujočih trgovinah, razen kjer to zahteva zakonodaja. Če sprejmemo vračilo, bomo na vaš Microsoftov račun prenesli isti znesek, ki ste ga porabili za nakup vrnjenega trgovskega blaga.

2.5 Ali za uporabo sredstev v Microsoftovem računu v sodelujočih trgovinah veljajo kakšne omejitve? Veljajo spodnje omejitve in zahteve:

  • Za unovčevanje Microsoftovih darilnih bonov v Microsoftovem računu in uporabo sredstev na računu v sodelujočih trgovinah boste morda potrebovali določene specifikacije strojne ali programske opreme, vključno s storitvijo internetnega dostopa (morda boste morali plačati stroške trajanja povezave).

  • Sredstva v določeni valuti je mogoče dodati samo v Microsoftov račun, registriran v pristojnosti, kjer je to uradna valuta, porabiti pa jih je mogoče samo v sodelujočih trgovinah, ki so na voljo v tej pristojnosti. Sredstev na računu ni mogoče pretvoriti v drugo valuto.

  • Sredstev na računu ni mogoče prenesti.

  • Za unovčevanje darilnih bonov ali prejemanje povračil v Microsoftovem računu, za uporabo sredstev na računu za nakupe v sodelujočih trgovinah ali za kupovanje in pošiljanje darilnih bonov lahko veljajo dodatne omejitve sredstev na računu, ki jih Microsoft občasno določi po lastni presoji. Za več informacij o teh dodatnih omejitvah sredstev na računu obiščite razdelek Omejitve porabe sredstev v Microsoftovem računu.

Dodatno lahko omejimo vaš dostop ali uporabo sredstev v Microsoftovem računu ali pa od vas zahtevamo uporabo drugega načina plačila za dokončanje transakcije ter tako preprečimo prevare ali nepooblaščeno uporabo.

3. Začasna prekinitev; prekinitev; izguba pravic

Če kršite pogoje te pogodbe, lahko sprejmemo ustrezne ukrepe, vključno z začasno prekinitvijo ali prekinitvijo dostopa do sredstev na računu, kupovanja ali unovčevanja darilnih bonov, kupovanja trgovskega blaga ali dostopa do Microsoftovega računa. Med začasno prekinitvijo ne boste izgubili sredstev na računu, razen promocijskih sredstev, ki bodo potekla v tem obdobju. V vaš Microsoftov račun v nobenem primeru ne bomo vračali promocijskih sredstev, ki bodo potekla v obdobju začasne prekinitve.

Če zapremo vaš Microsoftov račun, vam bomo preostalo stanje na računu vrnili do mere, ki jo zahteva zakonodaja. Ne bomo vam vrnili promocijskega stanja na računu ali stanja, ki ni bilo dodano v Microsoftov račun. Za ta vračila veljajo določeni pogoji, ki jih Microsoft občasno uveljavlja.

Če je potrebno vračilo denarja, si pridržujemo pravico, da zadržimo poljubni del sredstev na računu in z njimi pokrijemo kakršnokoli nastalo škodo. Če prostovoljno zaprete svoj Microsoftov račun, vam bomo povrnili preostala sredstva na računu kot zahteva zakonodaja, razen promocijskih sredstev, za to pa veljajo pogoji, ki jih lahko Microsoft občasno določi, razen če v dobri veri domnevamo, da gre za poneverbo ali zlorabo vašega Microsoftovega računa, v tem primeru pa vračila ne boste prejeli.

4. Obvestila pogodbenim strankam

Ta pogodba je na voljo v elektronski obliki. Informacije o tej pogodbi, stanju na računu in kakršnekoli druge informacije, ki jih moramo po zakonu posredovati, vam lahko pošljemo v elektronski obliki. Zahtevane informacije vam lahko posredujemo po e-pošti na naslov, ki ste ga določili v Microsoftovem računu, ali na določenih Microsoftovih spletnih mestih. Obvestila, poslana po e-pošti, veljajo kot poslana in prejeta, ko je e-poštno sporočilo poslano. Če se ne strinjate z elektronskim prejemanjem informacij, morate prenehati z uporabo sredstev na računu.

5. Storitev za stranke

Za kakršna koli vprašanja ali spore v zvezi z vašimi nakupi darilnih bonov, vašim dostopom do sredstev na računu in njihovo uporabo, težavami v zvezi z nakupi trgovskega blaga s sredstvi na računu ali za prijavo nepooblaščene uporabe sredstev na računu se obrnite na Microsoftovo podporo za stranke.

Lastnosti

ID članka: 10562 – Zadnji pregled: 23. avg. 2016 – Revizija: 3

Povratne informacije