Pravila uporabe za igre, glasbo, filme in TV-oddaje

Če ni navedeno drugače, imajo izrazi z veliko začetnico enak pomen kot izrazi, uporabljeni v pogodbi o Microsoftovih storitvah. Microsoft si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni te pogoje uporabe.

Pooblaščena uporaba običajno zahteva predhodno pisno soglasje lastnika avtorskih pravic

Vsa glasba, filmi, TV-oddaje, igre in povezana vsebina (»digitalne vsebine«) v Trgovini Windows in Trgovini Xbox je licencirana in se ne prodaja. Licenca je pogojena z vašim upoštevanjem pogodbe o Microsoftovih storitvah, teh pravil uporabe in morebitnih dodatnih pogojev. Prenos ali prodaja digitalnih vsebin ali licenc za digitalne vsebine, ki so na voljo prek Trgovine Windows ali Trgovine Xbox, nista dovoljena, razen kot je opredeljeno v nadaljevanju. V primeru prodaje katere koli naprave z digitalno vsebino, pridobljeno prek teh Trgovin, kupec naprave ne pridobi nobenih licenc ali pravic za uporabo te digitalne vsebine.

Vsakršno razmnoževanje, nadaljnja distribucija, prenos, prikaz, prodaja, oddaja, javno izvajanje, izposoja ali zakup, sprememba, prilagoditev, podlicenciranje ali druga uporaba digitalne vsebine, pridobljene prek Trgovine Windows in Trgovine Xbox, je brez predhodnega pisnega soglasja lastnika avtorskih pravic izrecno prepovedana, razen v primeru izrecnega dovoljenja v pogodbi o Microsoftovih storitvah ali teh pravilih uporabe.

Pravila uporabe za naročnino Groove Music Pass

Naročnina Groove Music Pass omogoča pretakanje ali prenašanje poljubnega števila pesmi iz storitev v vašem območju na podlagi fiksne mesečne naročnine.

Onemogočen dostop

Dostop do predhodno prenesenih glasbenih vsebin, pretakanja glasbe in/ali dobropisa bo morda onemogočen, če:

 • ne plačate mesečne naročnine,
 • spremenite državo ali regijo,
 • kršite pogodbo o Microsoftovih storitvah,

se več kot 30 dni ne vpišete v storitev Groove Music Pass. Zunanje naprave, na primer predvajalnik MP3, boste morda morali povezati z računalnikom in se prijaviti v storitev Groove Music Pass, da ohranite dostop do vsebine.

Omejitve uporabe

 • Samo za osebno in nekomercialno uporabo. Če ugotovimo, da Groove Music Pass uporabljate na način, ki ni skladen z običajno, osebno uporabo, lahko Microsoft prekliče ali prekine vašo naročnino na Groove Music Pass.
 • Vsebino lahko pretakate samo v eno registrirano napravo naenkrat. Trenutni seznam združljivih naprav je na voljo na spletnem mestu Microsoft.com/groove.
 • Zmogljivost vaše naprave za zapisovanje ali izvažanje vsebine ne spremeni pravic lastnikov avtorskih pravic za video, zvočno in slikovno vsebino.
 • Vsebine in/ali seznamov predvajanja v okviru naročnine na Groove Music Pass, ki vsebujejo naročniško vsebino, ni mogoče zapisati na CD.
 • Glasbe, pridobljene v okviru naročnine na Groove Music Pass, ni mogoče uporabljati kot melodijo zvonjenja v mobilnem telefonu brez predhodnega pisnega soglasja lastnika avtorskih pravic.
 • Število registriranih naprav:
  • Glasbo lahko prenesete v največ štiri (4) registrirane naprave, razen če se naročite še na drugo ponudbo, ki jo občasno ponudi Microsoft.
  • Registrirane naprave vključujejo združljive osebne računalnike, konzole Xbox in prenosne naprave.
  • Če ste naročeni na ponudbo Xbox Music Pass za 14,99 USD/mesec v Združenih državah, ki vključuje 10 dobropisov za MP3 vsak mesec, lahko prenesete glasbene vsebine v največ tri (3) osebne računalnike in največ tri (3) druge registrirane naprave.

Seznam registriranih naprav za Groove Music Pass lahko upravljate prek nastavitev storitve Groove Music Pass. Naprave lahko odstranite vsakih 30 dni. Microsoft lahko samodejno prekliče registracijo naprave, da naredi prostor za novo.

Pravila uporabe za glasbene vsebine, kupljene ločeno od mesečne naročnine Premium na Groove Music Pass

 • Vsebine, kupljene ali pridobljene z osebnim računalnikom kot del promocijskega svežnja, ni mogoče znova prenesti v konzole Xbox.
 • Za zvočne posnetke, zaščitene z upravljanjem digitalnih pravic:
  • Po preteku naročnine lahko glasbene vsebine obdržite.
  • Glasbene vsebine lahko zapisujete na CD-je za osebno in nekomercialno uporabo.
   • Skladbe lahko zapisujete v neomejenem številu.
   • Enake sezname predvajanja lahko zapišete največ sedemkrat (7-krat).
  • Pooblaščena uporaba glasbenih vsebin je mogoča v največ petih (5) osebnih računalnikih ter v razumnem številu registriranih naprav za osebne in nekomercialne namene.
   • Registracijo lahko odstranite iz računalnika, da registrirate drug osebni računalnik.
 • Za zvočne posnetke brez zaščite z upravljanjem digitalnih pravic:
  • Po preteku naročnine lahko glasbene vsebine obdržite.
  • Imate pooblastilo za ustvarjanje takšnega števila kopij posnetkov, kot v razumnih mejah zahteva vaša osebna in nekomercialna uporaba. Katero koli drugo kopiranje glasbenih vsebin lahko pomeni kršitev avtorskih pravic.
  • Glasbene vsebine lahko zapisujete na CD-je za osebno in nekomercialno uporabo.

Pravila uporabe za storitev Filmi in oddaje Microsoft

 • Če so pogoji na tem spletnem mestu v nasprotju z drugimi pogoji uporabe v pogodbi o Microsoftovih storitvah (»MSA«) ali drugje, veljajo ti pogoji.
 • Vsebina storitve Filmi in oddaje je na voljo za ogled in zasebni prikaz samo za osebne, nekomercialne namene zgolj v pooblaščenih napravah. Ta omejena, osebna, neizključna, neprenosljiva pravica in licenca je predmet pogodbe o Microsoftovih storitvah in teh pravil uporabe. Če je potrebno plačilo, začne veljati po plačilu zahtevanih pristojbin.
 • Strinjate se, da boste dele videovsebine pretakali ali prenašali samo na območjih, na katerih vam Microsoft ponuja ustrezno videovsebino za ta namen. Pretakanje videovsebin je mogoče samo, če je dovoljeno v okviru storitve.
 • Ločljivost vsebine, kupljene v visoki ločljivosti, se lahko razlikuje glede na vsebino, uporabljeno strojno opremo in pasovno širino internetne povezave.
 • Če ugotovimo, da storitev uporabljate na način, ki ni skladen z običajno osebno uporabo, lahko vašo uporabo storitve prekličemo ali prekinemo.
 • Za namene teh pravil uporabe televizijske in filmske vsebine: (i) »pooblaščene naprave« so opredeljene kot osebni, prenosni in tablični računalniki, konzole Xbox in mobilne naprave, ki so združljive s storitvijo in jih je Microsoft odobril; (ii) Microsoft lahko definicijo pooblaščenih naprav razširi ali skrči in tako vključi dodatne naprave ali odstrani naprave, ki niso več podprte; in (iii) pretakanje in prenos videovsebin nista na voljo v vseh pooblaščenih napravah.
 • Microsoft lahko uporabi tehnologije, da preveri, ali upoštevate pravila uporabe.

Pravila uporabe za videovsebino, ki je na voljo v okviru pridržane licence (»vsebina v okviru pridržanih pravic«)

 • Osebni računalniki: element vsebine v okviru pridržanih pravic lahko iz storitve prenesete v največ pet (5) osebnih računalnikov.
 • Konzole Xbox:
  • po prenosu vsebine v okviru pridržanih pravic v konzolo Xbox, ki podpira prenos, si lahko s to konzolo ogledate vsebino, ne da bi se prijavili v storitev. Vsebino v okviru pridržanih pravic lahko prenesete tudi v drugo konzolo Xbox, ki podpira prenos, vendar morate ostati prijavljeni v storitev, če si želite vsebino ogledati v tej drugi konzoli. Vsebine v drugi konzoli ni mogoče kopirati ali premakniti.
  • V storitev ste lahko prijavljeni le prek ene konzole Xbox naenkrat.
 • Združljivi mobilni telefoni:
  • V okviru pogojev storitve lahko element vsebine v okviru pridržanih pravic iz storitve prenesete v največ tri (3) združljive mobilne telefone.
 • Če v teh pravilih uporabe ni opredeljeno drugače, vsebine v okviru pridržanih pravic ni dovoljeno kopirati ali premakniti z izvornega mesta shranjevanja.
 • Pretakanje:
  • Če želite pretakati vsebino v okviru pridržanih pravic v pooblaščeno napravo, morate biti prijavljeni v storitev.
  • Element vsebine v okviru pridržanih pravic lahko pretakate samo v eno pooblaščeno napravo naenkrat.
  • Prek istega računa lahko v pooblaščene naprave naenkrat pretakate največ tri (3) različne elemente vsebine v okviru pridržanih pravic.
 • Sezonska vstopnica. V nekaterih državah je morda na voljo sezonska vstopnica, ki vključuje trenutno razpoložljive in prihodnje epizode sezone televizijskih programov. Če zaradi naših pogodb z lastniki vsebin zagotovimo manj epizod, kot je bilo načrtovano v času nakupa sezonske vstopnice, boste za manjkajoče televizijske epizode prejeli nadomestilo v sorazmernem znesku glede na plačilo.
 • Ker želimo omogočiti kar največjo razpoložljivost licenc, lahko po 90 dneh potečejo licence za vsebino v okviru pridržanih pravic, ki je bila prenesena v pooblaščeno napravo, če se v tem času ne vpišete v storitev v pooblaščeni napravi. Če do takrat ne presežete omejitve za licence za vsebino v okviru pridržanih pravic, lahko kadarkoli podaljšate licenco za vsebino v pooblaščeni napravi tako, da se znova vpišete v storitev v pooblaščeni napravi.

Pravila uporabe za videovsebine, ki so na voljo v okviru omejene, časovno pogojene ponudbe videovsebine na zahtevo (»vsebina VOD«)

 • Ogled in zasebni prikaz vsebine VOD je mogoč le v obdobju za ogled vsebine VOD.
 • Ta omejena, osebna, neizključna, neprenosljiva pravica in licenca je predmet pogodbe o Microsoftovih storitvah in teh pravil uporabe ter se uveljavi na podlagi zahtevanega plačila.
 • Obdobje za ogled vsebine VOD: na voljo imate štirinajst (14) dni od datuma in ure naročila, da začnete ogled naročenega elementa vsebine VOD, in 24 ur od začetka predvajanja, da končate ogled takšnega elementa, ali kot je sicer navedeno ob nakupu.
 • Po izteku obdobja za ogled vsebine VOD ogled te vsebine brez pridobljene dodatne licence ne bo več mogoč.
 • Vsebino VOD, ki je bila prenesena neposredno v pooblaščeno napravo, si lahko ogledate le v tej napravi.
 • Če želite pretakati vsebino VOD v pooblaščeno napravo, morate biti prijavljeni v storitev. V okviru pogojev storitve lahko v obdobju za ogled videovsebine pretočite element vsebine VOD v več kot eno pooblaščeno napravo, vendar pod pogojem, da pretakate element vsebine VOD samo v eno pooblaščeno napravo naenkrat.
 • Ko prenesete element vsebine VOD iz storitve v pooblaščeno napravo, pretakanje ali prenos tega elementa iz storitve v drugo napravo ne bosta odobrena.
 • Če v teh pravilih uporabe ni opredeljeno drugače, vsebine VOD ni dovoljeno kopirati ali premakniti z izvornega mesta shranjevanja.

Pravila uporabe za digitalne igre, ki jih kupite ali unovčite v konzolah Xbox

Digitalne igre za konzolo Xbox One

 • Število konzol in naprav, ki lahko uporabljajo igre: Za vsako igro, ki jo prenesete iz Trgovine Xbox, dobite licenco za napravo in uporabniško licenco. Eno konzolo lahko nastavite za svojo »domačo« konzolo in več uporabnikov lahko izbere isto konzolo za svojo domačo konzolo. Licenca za napravo je samodejno priložena domači konzoli, tudi če nakupa ne opravljate v njej. Ker ste kupec igre, bo uporabniška licenca povezana z vašim Microsoftovim računom. Za igre Xbox Play Anywhere glejte pravila uporabe spodaj.
 • Uporabniki, ki lahko uporabljajo igre: Vsakdo lahko uporablja vašo igro v vaši domači konzoli z vašo licenco naprave. Ko se s svojim Microsoftovim računom prijavite v drugo konzolo, lahko uporabljate vse igre, za katere imate uporabniško licenco.
 • Spreminjanje domače konzole: V enem letu (365 dni) lahko domačo konzolo zamenjate največ trikrat. Ko zamenjate domačo konzolo, se vse licence za napravo za digitalno vsebino premaknejo v novo domačo konzolo in ne bodo več na voljo v vaši stari domači konzoli.

Digitalne igre za Xbox 360

Število konzol in uporabniki, ki lahko uporabljajo določeno igro: Igro lahko uporabljate v prvi konzoli Xbox 360, v katero jo prenesete. Dostop do igre je podeljen tudi vsem ostalim uporabnikom prve konzole. Če prenesete igro s pomnilniško enoto ali drugo napravo za shranjevanje, jo lahko uporabljate v drugih konzolah Xbox 360, vendar se morate s svojim Microsoftovim računom najprej vpisati v Xbox Live v tej konzoli.

Pravila uporabe za igre Xbox Play Anywhere

Velja za igre Xbox Play Anywhere:

 • Xbox Play Anywhere velja samo za digitalne igre. Igre Xbox Play Anywhere je mogoče kupiti v Trgovini Xbox, Trgovini Windows ali prek digitalne kode pri vključenih prodajalcih.
 • Vključene igre bodo na spletnem mestu www.xbox.com, v Trgovini Xbox in v Trgovini Windows označene z ikono Xbox Play Anywhere. Lahko odprete tudi spletno mesto www.xboxplayanywhere.com in si ogledate celoten seznam vključenih iger.
 • Preden v računalnik prenesete igro Xbox Play Anywhere, se prepričajte, da vaša naprava ustreza sistemskim zahtevam za njen zagon. Če želite preveriti, ali bo igra delovala v vaši napravi, v informacijah o sistemu v napravi preverite, ali naprava izpolnjuje minimalne sistemske zahteve založnika igre. Poiščite več informacij.
Uporaba naprave:
 • Ko digitalno igro Xbox Play Anywhere kupite v Trgovini Xbox ali Trgovini Windows, jo lahko igrate v konzoli Xbox One in računalniku s sistemom Windows 10. V igro se lahko kadarkoli vpišete v eni konzoli Xbox One ali enem računalniku s sistemom Windows 10. V isto igro ne morete biti hkrati vpisani v konzoli Xbox One in računalniku s sistemom Windows 10.
 • Pravila uporabe za vašo domačo konzolo Xbox One, navedena zgoraj, veljajo tudi za igre Xbox Play Anywhere.
 • Prenosljivo vsebino, ki jo kupite ali prejmete za igro Xbox Play Anywhere v vaši lasti, lahko igrate v konzoli Xbox One in računalniku s sistemom Windows 10.

Pravila uporabe za igre z naročnino Gold

Informacije o uporabi za igre z naročnino Gold v okviru naročnine Xbox Live Gold si lahko ogledate na spletnem mestu: http://support.xbox.com/en-US/my-account/xbox-live-membership/games-with-gold-faq.

Lastnosti

ID članka: 10563 – Zadnji pregled: 30. sep. 2016 – Revizija: 3

Povratne informacije