Uporabljajte Govor v svojem telefonu

Ste vedeli, da je vaš Windows Phone zelo dober poslušalec? Z Govorom lahko s svojim glasom opravite klic, pošljete kratko sporočilo, ustvarite zapiske, odprete aplikacijo, poiščete kaj v spletu in še več.

Uporaba Govora

 1. Če želite uporabiti Govor, pritisnite in pridržite gumb za iskanje

  Search Icon
  na telefonu. Ko je Govor aktiviran, lahko kadarkoli rečete »Help« in prikazalo se bo nekaj primerov uporabe.

  Speech dialog box

  Ko odprete Govor, telefon čaka na glasovni ukaz.
 2. Spodaj je nekaj primerov, kaj lahko počnete s svojim glasom:

 3. Če želite Recite to

  Poklicati stik

  »Call ime stika«

  (pri čemer je ime stika ime osebe na seznamu stikov)

  Primer: »Call Lisa Miller«

  Če za osebo na kartici stika obstaja le ena telefonska številka in ste to osebo že kdaj poklicali, se klic začne. Če za stik obstaja več telefonskih številk, lahko izberete, katero številko želite poklicati.

  Poklicati katerokoli telefonsko številko

  »Call telefonska številka«

  (pri čemer je telefonska številka katerakoli telefonska številka, ki je lahko dodeljena stiku ali ne)

  Primer: »Call 4255550155«

  Znova poklicati zadnjo klicano številko

  »Redial«

  Poslati kratko sporočilo

  »Text ime stika«

  (pri čemer je ime stika ime osebe na seznamu stikov)

  Primer: »Text Lisa Miller«

  Odpre se kratko sporočilo za to osebo, nato pa lahko narekujete besedilo sporočila. Ko končate z narekovanjem, lahko rečete »Send«, da pošljete sporočilo. Če želite dodati več informacij, lahko rečete »Add more«. Če želite sporočilo narekovati znova, lahko rečete »Try again«. Če želite zavreči sporočilo, lahko rečete »Cancel«.

  Izdelati zapisek

  »Note tisto, kar želite zapisati«

  (pri čemer je tisto, kar želite zapisati besedilo, ki ga želite vključiti v zapisek)

  Primer: »Note Na poti domov kupi kruh«

  Zapisek se shrani in odpre v aplikaciji OneNote, kjer si lahko ogledate besedilo in ga uredite, ali tapnete Zvočni zapisek

  Play Icon
  in ga predvajate.

  Poklicati glasovno pošto

  »Call voicemail«

  Odpreti aplikacijo

  »Open aplikacija« ali »Start aplikacija«

  (pri čemer je aplikacija ime katerekoli aplikacije v telefonu, kot je »Koledar«, »Zemljevidi« ali »Glasba«, oz. aplikacije, ki ste jo prenesli iz Trgovine)

  Primer: »Open Koledar«

  Preiskati splet

  »Find iskalni izraz« ali »Search for iskalni izraz«

  (pri čemer je iskalni izraz to, kar iščete)

  Primer: »Find pica«

  Storitev Bing prikaže rezultate iskanja na podlagi tega, kar ste rekli (npr. zemljevid s picerijami v bližini).

 4. Ko končate z govorjenjem, tapnite Pojdi ali počakajte nekaj sekund.

Narekovanje e-poštnega sporočila

Ko uporabljate e-pošto, lahko e-poštno sporočilo narekujete, namesto da bi ga natipkali.

 1. Na seznamu aplikacij tapnite ime svojega e-poštnega računa.

 2. Tapnite Novo

  Plus Icon
  in na črto Za vnesite ime prejemnika.

 3. Tapnite Zadeva, tapnite Povej

  Microphone Icon
  in povejte zadevo.

 4. Tapnite telo sporočila, nato Povej

  Microphone Icon
  in povejte, kaj želite vključiti v sporočilo.

 5. Tapnite Pošlji

  Send Email Icon
  .

Uporaba Govora med klicem

Če želite uporabiti določene glasovne ukaze, lahko Govor vklopite tudi med klicem.

 • Če želite uporabiti Govor, pritisnite in pridržite gumb za iskanje

  Search Icon
  na telefonu, da zaženete Govor, ter recite nekaj od tega:

  • »Press številka« (pri čemer je številka številka od 0 do 9), če želite pritisniti številko na številčnici in uporabljati glasovno pošto ali interaktivni meni za glasovni odziv.
  • »Call ime« (pri čemer je »ime« ime osebe na seznamu stikov), če želite zadržati trenutni klic in poklicati drugo osebo.

Drugi ukazi Govora, ki jih lahko vklopite

V nastavitvah telefona lahko vklopite dodatne ukaze in funkcije Govora, vključno z izgovarjavo številke klicatelja za dohodne klice in kratka sporočila. Telefonu lahko tudi ukažete, da prebere prejeto kratko sporočilo, nato pa narekujete in pošljete odgovor.

 1. Če želite vklopiti Govor za dostopnost, tapnite Nastavitve

  Settings Icon
  > Dostopnost in vklopite možnost Funkcija Govor za dostopnost telefona
  Toggle On Icon
  . S tem omogočite:

  • Izgovarjavo številke klicatelja za telefonske klice. Med dohodnim klicem telefon izgovori ime ali številko klicatelja.
  • Hitro izbiranje. Če želite dodeliti številko za hitro izbiranje, pritisnite in pridržite gumb za iskanje ter recite »Save speed dial« in sledite navodilom. Ko dodelite nekaj številk za hitro izbiranje, jih lahko pokličete z glasovnim ukazom »Call speed dial«. Recite »Call speed dial številka« (pri čemer je številka številka, dodeljena za hitro izbiranje).
  • Vklop ali izklop posredovanja klicev z Govorom. Recite »Turn call forwarding on« ali »Turn call forwarding off«.
 2. Če želite, da vas telefon obvesti o dohodnem kratkem sporočilu in ga prebere, tapnite Nastavitve

  Settings Icon
  > Govor in v spustnem meniju Prebiranje dohodnih kratkih sporočil na glas izberite, kdaj želite slišati obvestila za dohodna kratka sporočila – nikoli, vedno ali le, ko uporabljate slušalko Bluetooth in/ali žično slušalko.

 3. Ko vas telefon obvesti o dohodnem sporočilu, lahko rečete »Read it« ali »Ignore«. Nato lahko narekujete in pošljete odgovor.

Lastnosti

ID članka: 10645 – Zadnji pregled: 17. maj 2016 – Revizija: 8

Povratne informacije