Nastavitve mobilnega omrežja in kartice SIM v sistemu Windows 10 Mobile

Z nastavitvami mobilnega omrežja in kartice SIM lahko nadzorujete nastavitve mobilnega omrežja v telefonu – vključno z mobilno podatkovno povezavo. Če je delovanje povezave ustrezno, vam ni treba spreminjati nobenih nastavitev. Morebitne težave z mobilno povezavo lahko odpravite tako, da spremenite eno ali več spodnjih nastavitev.

Če želite odpreti nastavitve mobilnega omrežja in kartice SIM, na začetnem zaslonu podrsnite do seznama vseh aplikacij in izberite Nastavitve > Omrežje in brezžično > Mobilno omrežje in SIM.

Nastavitev Naredi to

Podatkovna povezava

Izklopi ali vklopi mobilno podatkovno povezavo. Razlogov za izklop povezave je več. Morda želite na primer zmanjšati porabo podatkov, ker ima vaš naročniški paket omejitev prenosa podatkov, ali pa podaljšati čas delovanja baterije.

Če je povezava izklopljena, lahko še vedno opravljate in prejemate telefonske klice ter pošiljate in prejemate kratka sporočila. Vendar ne morete brskati in iskati po spletu, prejemati ali pošiljati e-pošte oziroma prejemati posodobljenih podatkov za aplikacije, razen če ste povezani z omrežjem Wi‑Fi.

Mobilno podatkovno povezavo lahko vklopite ali izklopite tudi tako, da podrsnete navzdol z vrha zaslona in nato izberete Razširi > Mobilno omrežje.

Ime povezave z mobilnim omrežjem

Prikazuje ime povezave z mobilnim omrežjem, ki jo uporabljate. Če želite spremeniti nastavitve povezave z mobilnim omrežjem, izberite možnost Nastavitve kartice SIM pod imenom povezave z mobilnim omrežjem.

Uporabi to kartico SIM za mobilno podatkovno povezavo

Določa, katera kartica SIM se uporablja za mobilno podatkovno povezavo. Za lažji nadzor stroškov prenosa podatkov lahko izberete kartico SIM, ki jo želite uporabljati za mobilno podatkovno povezavo. Eno kartico SIM lahko namesto druge izberete recimo zato, ker prenos podatkov z njo stane manj. Ta nastavitev je prikazana le v telefonih s sistemom Windows za dve kartici SIM.

Možnosti podatkovnega gostovanja

Določa, ali podatkovna povezava ostane vzpostavljena, ko je telefon na območju gostovanja zunaj omrežja mobilnega operaterja. Če to možnost nastavite na Ne uporabljaj med gostovanjem, se lahko izognete stroškom podatkovnega gostovanja.

Če gostovanje dovolite, lahko na območju gostovanja uporabljate mobilno podatkovno povezavo. Pri nekaterih naročniških paketih boste za prenos podatkov v okviru gostovanja morda plačali več. Nekateri mobilni operaterji omogočajo, da sami določite vrsto podatkovnega gostovanja – gostovanje v domačih omrežjih ali v domačih+mednarodnih omrežjih.

V telefonih za dve kartici SIM lahko možnosti gostovanja nastavite za vsako kartico SIM posebej.

Možnosti glasovnega gostovanja

Določa, ali lahko opravljate klice in pošiljate kratka sporočila, ko je telefon zunaj omrežja mobilnega operaterja. Če to možnost nastavite na Ne uporabljaj med gostovanjem, se lahko izognete nekaterim stroškom glasovnega gostovanja. Če je nastavljena ta možnost, na območju gostovanja s telefonom ne morete opravljati klicev ali pošiljati kratkih sporočil, še vedno pa lahko prejemate klice in kratka sporočila. Za podrobnosti o tem, kako in kdaj lahko nastanejo dodatni stroški, preverite svoj naročniški paket.

Če omogočite gostovanje, lahko opravljate klice in pošiljate kratka sporočila tudi zunaj omrežja svojega mobilnega operaterja. Pri nekaterih naročniških paketih boste za te klice in kratka sporočila morda plačali več. Nekateri mobilni operaterji omogočajo, da sami izberete vrsto gostovanja – gostovanje v domačih omrežjih ali v domačih+mednarodnih omrežjih.

Telefonska številka

Prikazuje vašo telefonsko številko.

Če želite odpreti to nastavitev, v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM. V telefonih z dvema karticama SIM izberete Nastavitve kartice SIM 1 ali Nastavitve kartice SIM 2.

Ime kartice SIM

Vnesite prijazno ime kartice SIM, ki ga boste zlahka prepoznali.

Pri telefonih za dve kartici SIM vam to pomaga ločiti kartici SIM, tako da vedno veste, katero kartico SIM uporabljate za mobilno podatkovno povezavo in katero za klicanje in pošiljanje kratkih sporočil. Imeni kartic SIM sta prikazani na različnih mestih v telefonu, na primer na ploščicah »Telefon« in »Sporočila«, pri stikih na kartici SIM ter v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM.

Če želite spremeniti ime kartice SIM, v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM > Ime kartice SIM, vnesite novo ime in nato izberite Shrani. V telefonih z dvema karticama SIM izberete Nastavitve kartice SIM 1 ali Nastavitve kartice SIM 2 in poimenujete vsako posebej.

Najvišja hitrost povezave

Določa najvišjo hitrost povezave, ki jo lahko uporablja vaš telefon. Če izberete najvišjo, bo telefon uporabljal najvišjo hitrost povezave z mobilnim omrežjem, ki je na voljo na trenutnem območju. Če je signal slab, se zaradi iskanja ali ohranjanja hitrejše povezave baterija hitreje prazni.

Če izberete nižjo hitrost povezave, lahko telefon vzpostavlja počasnejšo povezavo z mobilnim omrežjem, ki ima boljši signal. S tem lahko privarčujete energijo baterije.

Če želite odpreti to nastavitev, v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM > Najvišja hitrost povezave. V telefonih z dvema karticama SIM izberite Nastavitve kartice SIM 1 ali Nastavitve kartice SIM 2> Najvišja hitrost povezave.

Izbiranje omrežja

Omogoča ogled seznama razpoložljivih omrežij na trenutnem območju in vzpostavitev povezave z enim od njih. Privzeta nastavitev je »Samodejno«.

Če vklopite telefon in se prikaže sporočilo, da izbrano omrežje ni na voljo, lahko izberete Poišči omrežja in nato izberete drugo mobilno omrežje.

Če želite odpreti to nastavitev, v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM. V telefonih z dvema karticama SIM izberete Nastavitve kartice SIM 1 ali Nastavitve kartice SIM 2.

Aktivno omrežje

Prikaže ime mobilnega omrežja, ki ga uporabljate.

Če želite odpreti to nastavitev, v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM. V telefonih z dvema karticama SIM izberete Nastavitve kartice SIM 1 ali Nastavitve kartice SIM 2.

Posodobi nastavitve

Od mobilnega operaterja prenese najnovejše nastavitve mobilnega omrežja, če vaš mobilni operater to podpira. Z najnovejšimi nastavitvami lahko poskrbite za pravilno delovanje povezave z mobilnim omrežjem.

Če želite odpreti to nastavitev, v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM > Posodobi nastavitve. V telefonih z dvema karticama SIM izberete Nastavitve kartice SIM 1 ali Nastavitve kartice SIM 2> Posodobi nastavitve.

Registracija podsistema IMS

Če je ta možnost vklopljena, lahko opravljate klice in videoklice ter pošiljate kratka sporočila prek mobilne podatkovne povezave 4G LTE. Ta nastavitev in razpoložljive storitve IMS so odvisne od vašega mobilnega operaterja in naprave.

Če želite odpreti to nastavitev, v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM > Registracija IMS.

Možnosti gostovanja IMS

Določa, ali lahko opravljate klice in videoklice ter pošiljate besedilna sporočila prek mobilne podatkovne povezave 4G LTE, če je telefon na območju gostovanja zunaj omrežja vašega mobilnega operaterja. Če to možnost nastavite na Ne uporabljaj med gostovanjem, se lahko izognete stroškom gostovanja.

Če omogočite gostovanje IMS, lahko s telefonom na območju gostovanja prek mobilne podatkovne povezave 4G LTE opravljate klice in videoklice ter pošiljate besedilna sporočila. Pri nekaterih naročniških paketih boste za prenos podatkov v okviru gostovanja morda plačali več.

Če želite odpreti to nastavitev, v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM > Možnosti gostovanja IMS.

Prednostno klicanje

Določa prednostno povezavo (mobilna podatkovna povezava ali povezava Wi-Fi) za opravljanje in prejemanje telefonskih klicev. Če izberete možnost Samo Wi‑Fi, lahko klice opravljate in prejemate le takrat, ko imate vzpostavljeno povezavo Wi-Fi. Če želite izvajati postopke, ki zahtevajo internetno povezavo (npr. brskanje po spletu ali uporaba e-pošte), boste morali vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi, če je ta možnost nastavljena na Samo Wi‑Fi.

Če želite izklopiti klicanje prek omrežja Wi-Fi, izberite Klicanje prek omrežja Wi-Fi je izklopljeno.

Če želite odpreti to nastavitev, v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM > Prednostna nastavitev za klicanje.

Prednostna nastavitev klicanja med gostovanjem

Določa prednostno povezavo (mobilna podatkovna povezava ali povezava Wi-Fi) za opravljanje in prejemanje telefonskih klicev med gostovanjem. Če izberete možnost Samo Wi‑Fi, lahko klice opravljate in prejemate le takrat, ko imate vzpostavljeno povezavo Wi-Fi. Če želite izvajati postopke, ki zahtevajo internetno povezavo (npr. brskanje po spletu ali uporaba e-pošte), boste morali vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi, če je ta možnost nastavljena na Samo Wi‑Fi.

Če želite odpreti to nastavitev, v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM > Prednostna nastavitev klicanja med gostovanjem.

Naslov za nujne primere

To možnost izberite, če želite na spletnem mestu svojega mobilnega operaterja zase vnesti naslov za nujne primere. Za to morate biti vpisani v svoj mobilni račun na spletnem mestu operaterja.

Če želite odpreti to nastavitev, v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM > Naslov za nujne primere.

Dodaj APN za internet

Ime internetne dostopne točke (APN) je naslov, ki ga telefon uporablja za povezavo z internetom prek mobilnega podatkovnega omrežja. APN za internet se običajno nastavi samodejno.

Če mobilna podatkovna povezava ne deluje, poskusite vnesti novo ime internetne dostopne točke (APN). To naredite recimo v primeru, da lahko s telefonom opravljate klice in pošiljate kratka sporočila, ne morete pa brskati po spletu. Nastavitve imena internetne dostopne točke (APN), ki jih je treba vnesti, so odvisne od vaše lokacije in mobilnega operaterja. Če se lahko povežete z omrežjem Wi-Fi prek telefona ali imate pri roki računalnik, v spletu poiščite nastavitve internetne dostopne točke (APN) za svojega mobilnega operaterja.

APN za internet dodate tako:

 1. V nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM > Dodaj APN za internet. V telefonih z dvema karticama SIM v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM 1 ali Nastavitve kartice SIM 2.

 2. Naredite nekaj od naslednjega:

  • V polje Ime profila vnesite ime za profil APN.

  • V polje APN vnesite naslov za APN.

  • V polje Uporabniško ime vnesite ime uporabnika za mobilni račun.

  • V polje Geslo vnesite geslo za mobilni račun.

  • Izberite Vrsta podatkov za vpis in nato način preverjanja pristnosti, ki se uporablja.

  • Izberite Vrsta protokola IP in nato še želeno vrsto naslova IP.

  • Če želite ta APN uporabljati za mobilno podatkovno povezavo LTE namesto APN-ja mobilnega operaterja, označite potrditveno polje Če je vzpostavljena povezava z omrežjem LTE, uporabi ta APN. S tem prepišete APN svojega mobilnega operaterja. Če označite to potrditveno polje, vendar nastavitve APN-ja niso pravilne, ne boste mogli vzpostaviti mobilne podatkovne povezave 4G LTE.

  • V polje Posredniški strežnik vnesite naslov posredniškega strežnika, ki ga želite uporabljati.

  • V polje Vrata posredniškega strežnika vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

 3. Če želite, da se profil APN uporabi takoj po shranjevanju, označite potrditveno polje Uporabi ta profil.

 4. Izberite Shrani > V redu.

 5. Če se želite vrniti nazaj in si ogledati seznam svojih profilov APN, izberite gumb Nazaj in si oglejte možnost APN za internet.

Dodaj APN za MMS

Ime dostopne točke za MMS (APN) je naslov, ki ga telefon uporablja za pošiljanje in prejemanje sporočil MMS. APN za MMS se samodejno nastavi ob prvi nastavitvi telefona.

Če ne morete pošiljati ali prejemati sporočil MMS, poskusite vnesti nov APN za MMS, ki je odvisen od vaše lokacije in mobilnega operaterja. V telefonu ali računalniku prek spleta poiščite nastavitve APN-ja za MMS za svojega mobilnega operaterja.

Če želite dodati APN za MMS, sledite spodnjim korakom. V polje MMSC (URL) morate vnesti naslov. Druge nastavitve so izbirne in odvisne od mobilnega operaterja.

 1. V nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM > Dodaj APN za MMS. V telefonih z dvema karticama SIM v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM 1 ali Nastavitve kartice SIM 2.

 2. Naredite nekaj od naslednjega:

  • V polje Ime profila vnesite ime za profil APN za MMS.

  • V polje APN vnesite naslov za APN za MMS.

  • V polje Uporabniško ime vnesite ime uporabnika za mobilni račun.

  • V polje Geslo vnesite geslo za mobilni račun.

  • Izberite Vrsta podatkov za vpis in nato način preverjanja pristnosti, ki se uporablja.

  • Izberite Vrsta protokola IP in nato še želeno vrsto naslova IP.

  • V polje Posredniški strežnik vnesite naslov posredniškega strežnika, ki ga želite uporabljati.

  • V polje Vrata posredniškega strežnika vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

  • V polje MMSC (URL) vnesite naslov centra za MMS-e (MMSC) za svojega mobilnega operaterja, ki se začne s http://.

  • V polje Vrata centra MMSC vnesite številko vrat centra MMSC.

  • V polje Največja velikost za MMS (KB) v KB vnesite največjo velikost sporočila MMS, ki ga lahko pošljete.

 3. Če želite, da se profil APN za MMS uporabi takoj po shranjevanju, potrdite potrditveno polje Uporabi ta profil.

 4. Izberite Shrani > V redu.

 5. Če se želite vrniti nazaj in si ogledati seznam svojih profilov APN za MMS, izberite gumb Nazaj in si oglejte, kaj piše pod možnostjo APN za MMS.


Uporabljaj PIN za SIM

Določa, ali želite uporabljati kodo PIN za kartico SIM v računalniku, da drugim nepooblaščenim osebam preprečite uporabo mobilne podatkovne povezave. Ko nastavite kodo PIN za kartico SIM, jo boste morali vnesti ob vsakokratnem vklopu telefona.

Ko morate prvič vnesti kodo PIN za kartico SIM, vnesite privzeto kodo PIN za kartico SIM. Če ne poznate privzete kode PIN za kartico SIM, obiščite spletno mesto mobilnega operaterja in preverite, ali je navedena tam. Če želite telefon zakleniti s kodo PIN za kartico SIM, ga boste morali znova zagnati.

Če ste že nastavili kodo PIN za kartico SIM, jo ob pozivu vnesite in nato izberite V redu.

Če želite odpreti to nastavitev, v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM > Uporabljaj PIN za SIM v razdelku Varnost. V telefonih z dvema karticama SIM izberete Nastavitve kartice SIM 1 ali Nastavitve kartice SIM 2 > Uporabljaj PIN za SIM.

Spremeni PIN za SIM

Prikaže se, če uporabljate kodo PIN za kartico SIM. Če želite spremeniti kodo PIN za kartico SIM, izberite Spremeni PIN za SIM, vnesite trenutno kodo PIN za kartico SIM v polje PIN za SIM, vnesite novo kodo PIN za kartico SIM v polje Nov PIN za SIM, vnesite isto novo kodo PIN za kartico SIM v polje Potrdite nov PIN za SIM in nato izberite V redu.

Če želite odpreti to nastavitev, v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM > Spremeni PIN za SIM v razdelku Varnost. V telefonih z dvema karticama SIM izberete Nastavitve kartice SIM 1 ali Nastavitve kartice SIM 2 > Spremeni PIN za SIM.

Odstrani PIN za SIM

Prikaže se, če uporabljate kodo PIN za kartico SIM. Če ne želite več uporabljati kode PIN za kartico SIM, izberite Odstrani PIN za SIM, vnesite trenutno kodo PIN za kartico SIM in nato izberite V redu.

Če želite odpreti to nastavitev, v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM > Odstrani PIN za SIM v razdelku Varnost. V telefonih z dvema karticama SIM izberete Nastavitve kartice SIM 1 ali Nastavitve kartice SIM 2 > Odstrani PIN za SIM.

Deblokiraj PIN za SIM

Prikaže se, če uporabljate kodo PIN za kartico SIM in ste trikrat vnesli napačno kodo PIN. V tem primeru se koda PIN za kartico SIM blokira in je ni mogoče uporabljati, dokler je ne deblokirate. Če jo želite deblokirati, najprej pridobite ključ za deblokiranje kode PIN (PUK) od svojega mobilnega operaterja. Nato izberite Deblokiraj PIN za SIM in vnesite kodo PUK. Če prevečkrat vnesete napačno kodo PUK, se bo kartica SIM blokirala in od svojega mobilnega operaterja boste morali pridobiti novo kartico SIM.

Če želite odpreti to nastavitev, v nastavitvah mobilnega omrežja in kartice SIM izberite Nastavitve kartice SIM > Deblokiraj PIN za SIM v razdelku Varnost. V telefonih z dvema karticama SIM izberite Nastavitve kartice SIM 1 ali Nastavitve kartice SIM 2 (odvisno od kartice SIM, ki jo želite deblokirati) > Deblokiraj PIN za SIM.

Lastnosti

ID članka: 10744 – Zadnji pregled: 14. sep. 2016 – Revizija: 3

Povratne informacije