Spreminjanje nastavitev za obvestila in opravila v sistemu Windows 10

Velja za: Windows 10

Središče za opravila odprete s klikom na ikono središča za opravila v opravilni vrstici

Obvestila in hitra opravila najdete v središču za opravila sistema Windows 10. Nastavitve lahko kadarkoli spremenite ter prilagodite način in pogostost prikazovanja obvestil ter izberete aplikacije in nastavitve, ki predstavljajo vaša glavna hitra opravila.

Izberite gumb za začetni meni  in nato Nastavitve  > Sistem > Obvestila in opravila.

Spremenite nastavitve za obvestila za vse pošiljatelje

Pod možnostjo Obvestila vklopite ali izklopite vsa obvestila in izberite, kdaj in kje se bodo prikazovala obvestila.

Nastavitve za obvestila, ki jih lahko vklopite ali izklopite

Spremenite nastavitve za obvestila za posamezne pošiljatelje

Pod možnostjo Prejemajte obvestila od teh pošiljateljev naredite nekaj od tega:

  • Vklopite ali izklopite pošiljatelja obvestil.
  • Izberite ime pošiljatelja in nato vklopite ali izklopite pasice z obvestili, zasebnost zaklenjenega zaslona in zvoke, ter nastavite prioriteto obvestil.

Izbiranje in prerazporejanje hitrih opravil, ki so prikazana v središču za opravila

Pod možnostjo Hitra opravila povlecite hitra opravila, da jih prerazporedite. To je vrstni red, v katerem se bodo dejanja prikazala na dnu središča za opravila.

Povlecite hitra opravila, da jih razporedite