Uporaba zaslonske tipkovnice za vnašanje besedila

Windows 10

Obstaja več različnih vrst tipkovnic za računalnike. Najpogostejša je fizična zunanja tipkovnica, ki jo priključite na računalnik. V sistemu Windows je na voljo tudi vgrajeno orodje za dostopnost, ki se imenuje zaslonska tipkovnica in jo lahko namesto fizične tipkovnice uporabljate za pomikanje po zaslonu računalnika ter vnašanje besedila. Za uporabo zaslonske tipkovnice ne potrebujete zaslona na dotik. Prikaže se namreč vizualna tipkovnica z vsemi standardnimi tipkami, tako da lahko z miško ali drugi kazalno napravo izberete tipke ali pa se po tipkah na zaslonu pomikate z eno samo fizično tipko ali skupino tipk.

Odpiranje zaslonske tipkovnice

Odprite začetni meni , izberite možnost Nastavitve > Središče za dostopnost > Tipkovnico, nato pa premaknite drsnik pod možnostjo »Zaslonska tipkovnica«. Na zaslonu se prikaže tipkovnica, ki jo lahko uporabite za pomikanje po zaslonu in vnašanje besedila. Tipkovnica ostane na zaslonu toliko časa, dokler je ne zaprete.

Spreminjanje načina vnosa podatkov v zaslonsko tipkovnico

Ko je zaslonska tipkovnica odprta, izberite tipko Možnosti in izberite želene možnosti:
  • Uporabi zvok klika. To možnost uporabite, če želite predvajati zvok, vsakič ko pritisnite tipko.
  • Pokaži tipke za lažje premikanje po zaslonu. To možnost uporabite, če želite osvetliti tipke med tipkanjem.
  • Vklopi številsko tipkovnico. To možnosti uporabite, če želite razširiti zaslonsko tipkovnico, da prikaže številsko tipkovnico.
  • Klikni tipke. Ta način uporabite, če raje tapnete ali kliknete zaslonske tipke za vnašanje besedila.
  • Lebdenje nad tipkami. Ta način uporabite, če želite uporabiti miško ali igralno palico, s katero pokažete na poljubno tipko. Znaki se vnesejo samodejno, ko pokažete nanje za nekaj časa.
  • Preglej tipke. To možnost uporabite, če želite da zaslonska tipkovnica pregleduje tipkovnico. Način pregledovanja označuje območja, kjer lahko vnesete znake tako, da pritisnete bližnjico na tipkovnici ali uporabite vnosno napravo s stikalom oziroma napravo, ki simulira klik miške.
  • Uporabi predvidevanje besedila. To možnost uporabite, če želite, da zaslonska tipkovnica predlaga besede, vam pa ni treba dokončati vsake besede.


Windows 8.1

Obstajajo različne vrste tipkovnic. Najpogostejša je fizična, zunanja tipkovnica, ki jo priključite na računalnik.

V sistemu Windows je na voljo tudi zaslonska tipkovnica, orodje Središča za dostopnost. Za pomikanje po računalniku in vnašanje besedila lahko namesto fizične tipkovnice uporabite zaslonsko tipkovnico. Za uporabo zaslonske tipkovnice ne potrebujete zaslona na dotik. Zaslonska tipkovnica prikaže sliko tipkovnice z vsemi standardnimi tipkami. Tipke lahko izberete z miško ali drugo kazalno napravo ali pa se po tipkah na zaslonu pomikate z eno samo tipko ali skupino tipk.

Odpiranje zaslonske tipkovnice

 1. Podrsnite z desnega roba zaslona proti sredini in tapnite Iskanje.
  (Če uporabljate miško, pokažite v spodnji desni kot zaslona, premaknite kazalec miške navzgor in kliknite Iskanje.)
 2. V iskalno polje vnesite Zaslonska tipkovnica in nato tapnite ali kliknite Zaslonska tipkovnica.

  Na zaslonu se prikaže tipkovnica, ki jo lahko uporabite za pomikanje po sistemu in vnašanje besedila. Tipkovnica ostane na zaslonu toliko časa, dokler je ne zaprete.

Spreminjanje načina vnosa podatkov v zaslonsko tipkovnico

Odprite zaslonsko tipkovnico, tapnite ali kliknite tipko Možnosti in izberite želene možnosti:
  • Uporabi zvok klika. To možnost uporabite, če želite predvajati zvok, vsakič ko pritisnite tipko.
  • Pokaži tipke za lažje premikanje po zaslonu. To možnost uporabite, če želite osvetliti tipke med tipkanjem.
  • Vklopi številsko tipkovnico. To možnosti uporabite, če želite razširiti zaslonsko tipkovnico, da prikaže številsko tipkovnico.
  • Klikni tipke. Ta način uporabite, če raje tapnete ali kliknete zaslonske tipke za vnašanje besedila.
  • Lebdenje nad tipkami. Ta način uporabite, če želite uporabiti miško ali igralno palico, s katero pokažete na poljubno tipko. Znaki se vnesejo samodejno, ko pokažete nanje za nekaj časa.
  • Preglej tipke. To možnost uporabite, če želite da zaslonska tipkovnica pregleduje tipkovnico. Način pregledovanja označuje območja, kjer lahko vnesete znake tako, da pritisnete bližnjico na tipkovnici ali uporabite vnosno napravo s stikalom oziroma napravo, ki simulira klik miške.
  • Uporabi predvidevanje besedila. To možnost uporabite, če želite, da zaslonska tipkovnica predlaga besede, vam pa ni treba dokončati vsake besede.


Windows 7

Za tipkanje in vnašanje podatkov lahko namesto fizične tipkovnice uporabite zaslonsko tipkovnico. Zaslonska tipkovnica prikazuje sliko tipkovnice z vsemi standardnimi tipkami. Tipke lahko izberete z miško ali drugo kazalno napravo ali pa se po tipkah na zaslonu pomikate z eno samo fizično tipko ali skupino tipk.

Tipkanje brez uporabe tipkovnice

Odprite zaslonsko tipkovnico, tako da kliknete gumb za začetni zaslon 

Slika gumba za začetni meni
, nato Vsi programi, Pripomočki, Središče za dostopnost in nato Zaslonska tipkovnica.

Spreminjanje načina vnosa podatkov v zaslonsko tipkovnico
Nastavitev zaslonske tipkovnice za uporabo slišnih klikov
Uporaba številske tipkovnice na zaslonski tipkovnici
Omogočanje predvidevanja besedila na zaslonski tipkovnici


Lastnosti

ID članka: 10762 – Zadnji pregled: 14. sep. 2016 – Revizija: 3

Povratne informacije