Can't Hide/Unhide Sheets If Workbook Contents Protected

Zavrnitev odgovornosti za umaknjeno vsebino KB

Ta članek govori o izdelkih, za katere Microsoft ne ponuja več podpore. Zato je ta članek na voljo »tak, kot je«, in ne bo več posodobljen.

Symptoms

In the Microsoft Excel versions listed at the beginning of this article, you cannot hide or unhide sheets in a workbook that has been saved with a protected workbook contents window in Microsoft Excel version 4.0.

Cause

In the Microsoft Excel versions listed at the beginning of this article, you cannot hide or unhide sheets in a workbook when the workbook structure has been protected. When you protect the workbook contents window in Microsoft Excel version 4.0, you can then hide and unhide sheets in the workbook individually. However, when you open the workbook in versions of Microsoft Excel later than 4.0, the workbook structure is protected and you cannot hide or unhide individual sheets in the workbook.

More Information

Workbooks in Microsoft Excel version 4.0 do not have an option to protect the workbook structure, only the workbook window. In versions later than 4.0, with the protection set to window and not structure, the sheet can be hidden. However, protecting the workbook structure disables the hide option for that worksheet.


To protect the structure of a workbook in versions of Microsoft Excel later than 4.0, follow these steps:


  1. On the Tools menu, point to Protection and then click Protect Workbook.
  2. Click to select the Structure check box, and click OK.

References

For more information about the Protect Workbook Command and Unprotect Workbook commands (Tools Menu), click the Search button in Help and type:protecting workbooks
Lastnosti

ID članka: 108033 – Zadnji pregled: 15. avg. 2003 – Revizija: 1

Povratne informacije