Omejena garancija proizvajalca

OPOMBA: Ta omejena garancija velja za izdelke, prodane pod blagovnimi znamkami »Nokia«, »Lumia« in »Asha« in ne velja za pripadajočo dodatno opremo. Če pride do navzkrižja med tukaj prikazanimi pogoji in določili ter dokumentacijo v prodajnem paketu izdelka, prevladajo pogoji in določila v prodajnem paketu.

Ta omejena garancija je dopolnilo vaših zakonskih (ustavnih) pravic v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo v povezavi s prodajo potrošniških izdelkov in ne vpliva na te pravice.

Omejena garancija proizvajalca

1. Splošno

Družba Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4 FIN-02150 Espoo, Finland (v nadaljevanju »proizvajalec«) ponuja to omejeno garancijo proizvajalca (»garancija«) za pristni izdelek (»izdelek«), ki ga je proizvajalec začel prodajati v Evropski uniji, Islandiji, na Norveškem, v Švici in Turčiji (»območja veljavnosti garancije«) 1. novembra 2013.

Ta garancija se razlikuje od zakonskih pravic, ki jih imate na podlagi veljavne zakonodaje za varstvo potrošnikov v vaši državi. Dodeljuje vam posebne in v nekaterih primerih dodatne pravice v mejah, ki jih dopušča takšna zakonodaja, in ne omejuje pravic, ki jih lahko imate v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami za garancijo izdelkov. Med garancijskem obdobjem ali po njem imate morda tudi druge pravice po lokalni zakonodaji. Teh pravic ta garancija ne izključuje.

2. Garancija

Od datuma, ko je izdelek prvič prodan končnemu uporabniku, kar dokazuje izvirno dokazilo o nakupu, proizvajalec daje garancijo za brezhibno delovanje izdelka(ov), ki se nahajajo v prodajnem paketu (izdelek), da je izdelek brez napak v materialu, izdelavi (»napaka«) in zagotavlja brezhibno delovanje:

(i) štiriindvajset (24) mesecev za glavno napravo;

(ii)dvanajst (12) mesecev za dodatno opremo, ki je naprodaj posebej ali je vključena v prodajni paket glavne naprave, pri čemer so izključene baterije, pokrovi, kabli in polnilniki; in

(iii)šest (6) mesecev za vse baterije, pokrove, kable in polnilnike;

razen če v priročniku za uporabo izdelka ni določeno drugače.

Proizvajalec bo v garancijskem obdobju v sprejemljivem času po lastni presoji brezplačno odpravil napako s popravilom ali z zamenjavo izdelka z napako ali dela z napako pod pogojem, da ste proizvajalca obvestili o napaki pred potekom garancijskega obdobja. Proizvajalec lahko pri popravilu ali zamenjavi izdelka uporabi nove ali obnovljene izdelke oz. dele.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, popravilo ali zamenjava ne obnovita ali podaljšata garancijskega obdobja. Ta garancija velja za originalne ali nadomestne dele ali nadomestne izdelke, ki so vključeni v to garancijo, za preostanek izvirnega garancijskega obdobja ali šestdeset (60) dni od dneva popravila ali zamenjave, odvisno od tega, katero obdobje je daljše.

Izdelek ali vsi deli izdelka, ki jih proizvajalec zamenja, postanejo last proizvajalca.

Proizvajalec ne jamči, da bo katera koli programska oprema, ki jo prednamesti proizvajalec oz. se namesti v njegovem imenu (vključno s prihodnjimi posodobitvami in nadgradnjami) (skupaj »programska oprema proizvajalca«), ustrezala vašim posebnim zahtevam, delovala skupaj s katero koli strojno ali programsko opremo, dobavljeno s strani tretjih oseb, da bo njeno delovanje nemoteno ali brezhibno ali da so napake v programski opremi odpravljive oz. bodo odpravljene. Za napake v programski opremi proizvajalca bo proizvajalec zagotovil najnovejšo različico programske opreme proizvajalca za ponovno namestitev v izdelek ali, če to ne bo mogoče, drugo sredstvo, ki po presoji proizvajalca zadovoljivo odpravi napako. Za določeno programsko opremo proizvajalca lahko veljajo posebni licenčni pogoji, ki so na voljo v programski opremi ali vašem lokalnem razdelku spletnega mesta http://www.microsoft.com/mobile.

Vedno varnostno kopirajte vse podatke in vsebine, shranjene v izdelku, preden odnesete izdelek na popravilo, kajti pri popravilu bodo iz izdelka izbrisani vsi podatki.

3. Izključitve te garancije

Proizvajalec ne zagotavlja garancije za naslednje:

 1. uporabniške priročnike;

 2. (i) programsko opremo, nastavitve, vsebine, podatke ali povezave tretjih oseb, ki ste jih kadar koli namestili ali prenesli v izdelek, ali (ii) storitve ali odjemalce proizvajalca in tretjih oseb, tudi če jih je vnaprej namestil proizvajalec (v pogojih in določilih, ki veljajo za te storitve, so navedene vaše pravice in dolžnosti);

 3. kakršne koli (i) običajne obrabe izdelka, (ii) zmanjšanje polnilne zmogljivosti akumulatorja zaradi izteka njegove pričakovane življenjske dobe ali (iii) napake pri slikovnih pikah na zaslonu izdelka v okviru industrijskih standardov;

 4. kartico SIM in/ali katero koli mobilno ali drugo omrežje oz. sistem, v katerem deluje izdelek; ali

 5. napake ali škodo zaradi: (i) zlorabe ali uporabe izdelka v nasprotju s priročnikom za uporabo, kot je izpostavljanje vlagi ali izjemnim temperaturnim oziroma okoljskim pogojem ali hitrim spremembam teh pogojev, koroziji, oksidaciji, razlitju hrane ali tekočin ali vplivu kemičnih izdelkov, (ii) uporabe izdelka ali njegovega povezovanja z kakršnim koli izdelkom, dodatkom, programsko opremo ali storitvijo, ki je ni izdelal ali dobavil proizvajalec, (iii) združevanja kakršnih koli izdelkov tretjih oseb z vašim, (iv) okvare ali napak zaradi računalniških vdorov, dekodiranja, virusov ali druge zlonamerne programske opreme oz. nepooblaščenih dostopov do storitev, računov, računalniških sistemov ali omrežij; ali (v) drugih dejanj, ki so zunaj razumnega nadzora proizvajalca.

Ta garancija ne velja:

 1. zunaj območja veljavnosti garancije;

 2. če sta bila izdelek ali programska oprema, ki jo uporablja, (i) odprta, spremenjena ali popravljena brez dovoljenja proizvajalca ali (ii) popravljena z neodobrenimi nadomestnimi deli;

 3. če je bila serijska številka izdelka, datumska koda mobilne dodatne opreme ali številka IMEI odstranjena, izbrisana, popačena, spremenjena ali je nečitljiva;

 4. če niste namestili najnovejših posodobitev programske opreme, ki so na voljo za vaš izdelek, v razumnem času od njihove izdaje; ali

 5. če izdelka ne predate proizvajalcu v popravilo in pregled.

Če ta garancija ne krije vašega izdelka ali težave, na osnovi katere izdelek potrebuje servis, si proizvajalec pridržuje pravico, da vam zaračuna popravilo ali nadomestilo izdelka in provizijo.

4. Omejitve odgovornosti proizvajalca

V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, ni proizvajalec v nobenih okoliščinah odgovoren, niti izrecno niti nakazano, za kakršno koli

 1. škodo ali izgubo, ki bi izvirala iz ali bila povezana z izgubo, poškodbami ali okvaro vsebin in podatkov ali njihovega poustvarjanja ali prenosa, tudi če je do takšne izgube, poškodb ali okvare prišlo zaradi napake v vašem izdelku; in/ali

 2. izgubo dobička, izdelkov ali delovanja, poslovanja, pogodb, dohodkov ali pričakovanih prihrankov, povečane stroške ali izdatke ali za kakršno koli drugo posredno, posledično ali posebno izgubo ali škodo.

Odgovornost proizvajalca bo v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, omejena na nakupno vrednost vašega izdelka.

Omejitve, navedene v 4. členu, ne veljajo v primeru hude malomarnosti ali namernega neustreznega ravnanja s strani proizvajalca ter v primeru smrti ali osebnih poškodb zaradi dokazane malomarnosti s strani proizvajalca.

5. Druga pomembna opozorila

Za več informacij o garanciji ter informacije, ki so potrebne za obdelavo vaših poizvedb o garanciji, obiščite http://www.microsoft.com/mobile.

Preden odnesete izdelek v popravilo, preverite, ali je operater odklenil kartico SIM (ali odstranil druge enakovredne mehanizme, s katerimi se izdelek lahko zaklene za določeno omrežje ali operaterja).

Vaš izdelek lahko vsebuje sestavne dele, vključno s programsko opremo, značilne za določeno državo. Garancijske storitve, ki so na voljo v določenih državah, so lahko omejene na izdelke ali sestavne dele, ki so na voljo v določeni državi. Če je bil izdelek znova izvožen iz države, v kateri je bil prvotno namenjen za prodajo, v drugo državo, lahko vključuje elemente, specifične za to državo, ki po tej garanciji ne veljajo za napako, tudi če ne delujejo.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Lastnosti

ID članka: 10811 – Zadnji pregled: 2. maj 2016 – Revizija: 2

Povratne informacije