Works: Font Used for Footnotes

Zavrnitev odgovornosti za umaknjeno vsebino KB

Ta članek govori o izdelkih, za katere Microsoft ne ponuja več podpore. Zato je ta članek na voljo »tak, kot je«, in ne bo več posodobljen.

Summary

When inserting a footnote in the Word Processor, the footnote text will always be the same font and size as the default font, and the footnote reference mark will be 2pts smaller than the default font size.


For example, if the default font in the Word Processor is Times New Roman 12, but your document is formatted with Arial 16, the footnote text will use Times New Roman 12, and the footnote reference mark will use Times New Roman 10 (12pt. - 2pt. of the default font).

More Information

The footnote information can be formatted to reflect a different font and style using the following steps:


  1. Move your pointer to where you want to insert the footnote reference mark.
  2. From the Insert menu, click Footnote and choose either the Numbered or Special mark option (or Numbered or Character Mark in Works, 3.0).
  3. Choose Insert (or OK in Works 3.0) and type the footnote text.
  4. Highlight the text in the footnote section at the bottom of the page.
  5. From the Format menu, click Font & Style. Select the desired font and style and press ENTER.

References

Works for Windows 95 version 4.0, online help


"Microsoft Works User's Guide," version 3.0, page 124-127


"Microsoft Works User's Guide," version 2.0, page 50-53
Lastnosti

ID članka: 108583 – Zadnji pregled: 15. nov. 2004 – Revizija: 1

Povratne informacije