Avtorske pravice in druga obvestila za telefona Lumia 636 in Lumia 638 4G

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje od regije do regije. Družba Microsoft Mobile lahko po lastni presoji spremeni, popravi ali prekine svoje storitve v celoti ali deloma. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravna preusmeritev je prepovedana.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE NA VOLJO »TAKŠNA, KOT JE.« RAZEN V OBSEGU, KI GA ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA TOČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE POSREDNA JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Družba Microsoft Mobile si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

DRUŽBA MICROSOFT MOBILE ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Microsoft Mobile. Družba Microsoft Mobile nenehno razvija svoje izdelke. DRUŽBA MICROSOFT MOBILE SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMB IN IZBOLJŠAV VSEH IZDELKOV, OPISANIH V TEM DOKUMENTU, BREZ PREDHODNE NAJAVE.

Družba Microsoft Mobile ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij drugih ponudnikov, ki so na voljo v napravi. S tem, ko uporabljate aplikacijo, potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je.

Prenos zemljevidov, iger, glasbe, slik in videov lahko vključuje prenos večjih količin podatkov. Ponudnik storitev vam lahko zaračuna prenos podatkov. Nekateri izdelki, storitve in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Za podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, se obrnite na lokalnega prodajalca.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane. Windows, logotip Windows in Lumia so blagovne znamke Microsoftove skupine podjetij. Nokia je zaščitena blagovna znamka družbe Nokia Corporation. Izdelki/imena drugih ponudnikov so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.

Besedna znamka in logotip Bluetooth sta last družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Microsoft Mobile te znamke uporablja na podlagi licence.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne posredno, nobene druge uporabe, razen uporabe, navedene zgoraj. Dodatne informacije, vključno z informacijami, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite www.mpegla.com (v angleščini).

Lastnosti

ID članka: 10919 – Zadnji pregled: 17. maj 2016 – Revizija: 5

Povratne informacije