Uporabite lupo in lažje boste videli stvari na zaslonu

Velja za: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Z lupo povečate del zaslona ali celoten zaslon, tako da lahko bolje vidite besede in slike.

Vklop in izklop lupe

Če želite vklopiti lupo, pritisnite tipko Windows + simbol plus (+) na tipkovnici. Če jo želite izklopiti, pritisnite tipko Windows  + Esc.

Če želite lupo vklopiti in izklopiti z dotikom ali miško, izberite možnost Začetni meni  > Nastavitve  > Dostopnost  > Lupa  in vklopite stikalo pod možnostjo Vklopi lupo.

Lupo lahko izklopite tudi tako, da izberete gumb Zapri  v orodni vrstici lupe.

Povečevanje in pomanjševanje ter uporaba pogledov lupe

Ko je lupa vklopljena, povečujete in pomanjšujete tako, da pritisnete tipko Windows  + simbol plus (+) ali tipko Windows  + simbol minus (-). Povečujete in pomanjšujete lahko tudi z miško, in sicer tako, da pritisnete tipki Ctrl + Alt ter drsite s kolescem na miški

Lupo lahko uporabljate v treh različnih pogledih: celozaslonskem pogledu, pogledu leče ali zasidranem pogledu. Če želite spremeniti poglede, uporabite meni Pogledi v orodni vrstici lupe.

V celozaslonskem pogledu je povečan celoten zaslon. Ne boste mogli hkrati prikazati celotnega povečanega zaslona, a med pomikanjem boste videli dele.

Pogled leče je podoben premikanju povečevalnega stekla po zaslonu. Velikost leče lahko spremenite v nastavitvah lupe.

Zasidrani pogled deluje na namizju. V tem pogledu je lupa zasidrana na vašem zaslonu. Ko se premikate po zaslonu, so deli zaslona povečani v območju za sidranje, čeprav se glavni del zaslona ne spremeni.

Spremenite nastavitve lupe

Lupa vključuje različne nastavitve za vaše potrebe. Če želite priti do njih, izberite možnost Začetni meni  > Nastavitve  > Dostopnost  > Lupa . Lahko tudi pritisnete tipko Windows  + Ctrl + M ali izberete gumb Nastavitve 

Magnifier options button
 v orodni vrstici lupe.

Spremenite lahko to:

 • Stopnja povečave. Spremenite privzeto raven povečave ob odprtju lupe.
 • Koraki ravni povečave. Spremenite stopnjo povečave in pomanjšave lupe.
 • Zaženi lupo po vpisu. Lupa se samodejno vklopi, ko se vpišete v svoj računalnik.
 • Zaženi lupo pred vpisom za vse. Lupa se vklopi za vse, preden se kdorkoli vpiše v vaš računalnik.
 • Barvni negativ. Vklopite barvni negativ zaslona. Prikaz vsebine v negativu lahko olajša branje besedila.
 • Glajenje slike in besedila. Robovi povečanega besedila so pri povečevanju videti gladki.
 • Strni na ikono povečevalnega stekla. Orodna vrstica lupe se strne v ikono povečevalnega stekla. Če želite prikazati orodno vrstico lupe, izberite ikono povečevalnega stekla.
 • Izberite pogled lupe. Izberite privzeti pogled lupe ob njenem vklopu. Če izberete pogled leče, lahko spremenite tudi velikost leče.

Uporaba lupe na zaslonu, občutljivem na dotik

Tukaj je nekaj nasvetov o tem, kako uporabljati lupo na zaslonu, občutljivem na dotik:

 • Za povečevanje in pomanjševanje tapnite simbola plus (+) in minus (-) v vogalih zaslona.
 • Za pomikanje po zaslonu povlecite po robovih zaslona v celozaslonskem pogledu.
 • Če želite v trenutku pomanjšati pogled in preveriti, kjer na zaslonu se nahajate, z enim prstom hkrati tapnite nasprotna robova zaslona.
 • Če želite zapreti lupo, tapnite gumb Zapri .

Bližnjice na tipkovnici za lupo

Če si želite ogledati celoten seznam bližnjic na tipkovnici za lupo, glejte Bližnjice na tipkovnici v sistemu Windows za dostopnost. Celoten seznam bližnjic na tipkovnici je na voljo tudi v nastavitvah lupe.