FIX: C2857 Error Incorrectly Generated Using /Yc Option

Zavrnitev odgovornosti za umaknjeno vsebino KB

Ta članek govori o izdelkih, za katere Microsoft ne ponuja več podpore. Zato je ta članek na voljo »tak, kot je«, in ne bo več posodobljen.

Symptoms

If the /Yc option is used to create a precompiled header from a header file which contains a syntax error, as shown in the code below, the compiler will incorrectly generate the following error:

error C2857: '#include' statement specified with the /Yctest.h
command line option was not found in the source file
This error is generated after the header file syntax errors are listed and after all lines of the source file have been processed.

Resolution

Correct the syntax errors contained in the header file.

Status

Microsoft has confirmed this to be a bug in the Microsoft products listed above. This bug was corrected in Visual C++ version 4.1.

More Information

The following code can be used to demonstrate this problem.

Sample Code

   /* Compile options needed: /Yctest.h /c
*/

TEST.H
------

x int; /* This file is intentionally given an error */
/* to demonstrate the problem in the article */


TEST.CPP
--------

#include "test.h"

void main(void)
{
}
Lastnosti

ID članka: 115707 – Zadnji pregled: 5. jul. 2005 – Revizija: 1

Povratne informacije