LICENČNI POGOJI ZA MICROSOFTOVO PROGRAMSKO OPREMO

FILMSKI TRENUTKI MICROSOFT

Ti licenčni pogoji so pogodba med družbo Microsoft Corporation (ali glede na to, kje živite, enim od njenih lastniško povezanih podjetij) in vami. Preberite jih. Veljajo za zgoraj navedeno programsko opremo, med katero sodi tudi morebitni nosilec podatkov, na katerem ste jo prejeli. Ti pogoji veljajo tudi za vse Microsoftove

 • posodobitve,
 • dodatke,
 • internetne storitve in
 • podporne storitve

za to programsko opremo, razen če so navedenim elementom priloženi drugi pogoji. V tem primeru veljajo priloženi pogoji.

Če uporabljate to programsko opremo, sprejemate te pogoje. Če jih ne sprejmete, programske opreme ne smete uporabljati.

Kot je opisano spodaj, pomeni uporaba nekaterih funkcij vašo privolitev za prenos določenih standardnih računalniških informacij za internetne storitve.

Če soglašate s temi licenčnimi pogoji, imate spodaj navedene trajne pravice.

 1. NAMESTITEV IN PRAVICE ZA UPORABO.
  1. Namestitev in uporaba. Dovoljeno vam je namestiti in uporabljati neomejeno število izvodov programske opreme v vaših napravah.
  2. Vključeni Microsoftovi programi. Programska oprema morda vključuje druge Microsoftove programe. Za vašo uporabo teh programov veljajo ti licenčni pogoji.
 2. DODATNE ZAHTEVE ZA LICENCIRANJE IN/ALI PRAVICE ZA UPORABO.

  Predstavnostni elementi in predloge. Slike, slikovne izrezke, animacije, zvoke, glasbo, oblike, videoposnetke in predloge, ki jih dobite s programsko opremo in so namenjeni takšni uporabi, lahko kopirate in uporabljate v dokumentih in projektih, ki jih ustvarite. Te dokumente in projekte lahko distribuirate samo v nekomercialne namene. Če želite predstavnostne elemente ali predloge uporabljati v kakršen koli drug namen, obiščite spletno stran www.microsoft.com/permission, kjer najdete več informacij o tem, ali je takšna uporaba dovoljena.
 3. INTERNETNE STORITVE. Microsoft skupaj s programsko opremo zagotavlja internetne storitve. Te storitve lahko kadarkoli spremeni ali jih prekliče.
  1. Soglasje za internetne storitve. Funkcije programske opreme, opisane spodaj, prek interneta vzpostavljajo povezavo z Microsoftovimi računalniškimi sistemi ali računalniškimi sistemi ponudnikov storitev. V nekaterih primerih ob vzpostavitvi povezave ne boste prejeli posebnega obvestila. V nekaterih primerih lahko te funkcije izklopite ali jih ne uporabljate. Če želite več informacij o teh funkcijah, glejte spletno mesto Microsoftove podpore. Če uporabljate te funkcije, soglašate s prenosom teh informacij. Microsoft teh podatkov ne uporablja za vašo identifikacijo ali navezovanje stikov z vami.
   1. Informacije o računalniku. Naslednje funkcije uporabljajo internetne protokole, ki v ustrezne sisteme pošiljajo informacije o računalniku, kot so vaš naslov IP, vrsta operacijskega sistema, brskalnik ter ime in različica programske opreme, ki jo uporabljate, ter koda jezika naprave, v katero ste namestili programsko opremo. Microsoft vam na podlagi teh podatkov zagotavlja internetne storitve.
    1. Funkcije spletne vsebine. Funkcije v programski opremi lahko pridobijo Microsoftovo sorodno vsebino in vam jo ponudijo. Primeri teh funkcij so slikovni izrezki, predloge, spletno izobraževanje, spletna podpora, pomoč in pomoč za aplikacije. Če tega ne želite, funkcij za spletno vsebino ni treba uporabljati.
   2. Uporaba podatkov. Podatke o računalniku lahko uporabimo za izboljšanje naše programske opreme in storitev. Te podatke bomo morda delili tudi z drugimi, npr. z dobavitelji strojne in programske opreme. Dobavitelji bodo morda na podlagi teh podatkov izboljšali delovanje svojih izdelkov z Microsoftovo programsko opremo.
  2. Zloraba internetnih storitev. Te storitve ne smete uporabljati na noben način, ki bi jo lahko poškodoval ali škodil drugim uporabnikom. Storitve ne smete uporabljati z namenom pridobivanja nedovoljenega dostopa do katere koli storitve, podatkov, računa ali omrežja na kakršen koli način.
 4. OBSEG LICENCE. Programska oprema se vam licencira in ne proda. Ta pogodba vam podeljuje le nekaj pravic za uporabo programske opreme. Vse ostale pravice si pridržuje Microsoft. Razen v primeru, če vam veljavna zakonodaja kljub tej omejitvi podeljuje več pravic, lahko programsko opremo uporabljate le kot je izrecno navedeno v tej pogodbi. Pri tem morate upoštevati vse tehnične omejitve programske opreme, ki vam omogočajo uporabo te opreme le na določene načine. Ne smete:
  1. razkrivati rezultatov nobenih primerjalnih testov programske opreme nobeni tretji osebi brez predhodnega Microsoftovega pisnega dovoljenja;
  2. obiti tehničnih omejitev v programski opremi;
  3. izvajati obratnega inženirstva, povratnega prevajanja ali obratnega zbiranja programske opreme, razen če upoštevna zakonodaja kljub tej omejitvi tako dejavnost izrecno dovoljuje in samo do mere, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja;
  4. izdelati več izvodov programske opreme, kot je določeno v tej pogodbi ali dovoljeno z upoštevno zakonodajo, ne glede na to omejitev;
  5. objavljati programske opreme, da bi jo drugi lahko kopirali;
  6. dajati programske opreme v najem, zakup ali je posojati;
  7. posredovati programske opreme ali te pogodbe nobeni tretji stranki; ali
  8. uporabljati programske opreme za storitve gostovanja programske opreme v komercialne namene.
 5. VARNOSTNA KOPIJA. Naredite lahko eno varnostno kopijo programske opreme. Uporabite jo lahko le za ponovno namestitev programske opreme.
 6. DOKUMENTACIJA. Vse osebe, ki imajo veljaven dostop do vašega računalnika ali notranjega omrežja, lahko kopirajo in uporabljajo dokumentacijo za notranje namene.
 7. OMEJITVE GLEDE IZVOZA. Za programsko opremo velja izvozna zakonodaja in predpisi ZDA. Ravnati morate v skladu z vso domačo in mednarodno izvozno zakonodajo ter predpisi, ki veljajo za programsko opremo. Taka zakonodaja vključuje omejitve glede ciljnih držav, končnih uporabnikov in končne uporabe. Če želite več informacij, glejte www.microsoft.com/exporting.
 8. PODPORNE STORITVE. Ta programska oprema je na voljo »takšna, kot je«, zato zanjo morda ne bodo na voljo storitve podpore.
 9. CELOTNA POGODBA. Ta pogodba in pogoji za dodatke, posodobitve, internetne storitve in storitve podpore, ki jih uporabljate, predstavljajo celotno pogodbo za programsko opremo in storitve podpore.
 10. UPOŠTEVNA ZAKONODAJA.
  1. Združene države Amerike. Če ste programsko opremo pridobili v ZDA, se za to pogodbo uporablja zakonodaja zvezne države Washington in velja pri zahtevkih zaradi kršitve te pogodbe, brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Za vse ostale zahtevke velja zakonodaja zvezne države, v kateri živite, vključno z zakonodajo za zaščito potrošnikov, zakonodajo o nelojalni konkurenci in zakoni o prekrških/kaznivih dejanjih.
  2. Zunaj Združenih držav Amerike. Če ste programsko opremo kupili v kateri koli drugi državi, velja zakonodaja te države.
 11. PRAVNI UČINEK. V tej pogodbi so opisane nekatere zakonsko določene pravice. V skladu z zakonodajo, ki velja v vaši državi, imate lahko tudi druge pravice. Pravice imate lahko tudi glede na osebo, pri kateri ste pridobili programsko opremo. Ta pogodba ne spreminja pravic, ki jih imate po zakonodaji, ki velja v vaši državi, če ta zakonodaja tega ne dovoljuje.
 12. ZAVRNITEV JAMSTVA. Programska oprema je licencirana »takšna, kot je«. Tveganje za njeno uporabo prevzemate sami. Microsoft ne daje nobenih izrecnih jamstev, zagotovil ali pogojev. V okviru lokalne zakonodaje imate morda dodatne pravice potrošnikov ali zakonska jamstva, ki jih ta pogodba ne more spremeniti. Do največjega obsega, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja, Microsoft izključuje vsa naznačena jamstva glede primernosti za prodajo, primernosti za določen namen in nekršitev pravic intelektualne lastnine. ZA AVSTRALIJO: V okviru avstralske potrošniške zakonodaje imate zakonska jamstva in nič v teh pogojih ni namenjeno temu, da bi te pravice spreminjalo.
 13. OMEJITVE IN IZKLJUČITVE POVRAČIL IN ŠKODE. Od Microsofta in njegovih dobaviteljev lahko zahtevate le neposredno odškodnino v višini do 5,00 USD. Zahtevati ne morete nobene druge odškodnine, vključno z odškodnino za posledično, posebno, posredno ali naključno škodo in škodo zaradi izgube dobička.

  Ta omejitev velja za:

  vse, kar je povezano s programsko opremo, storitvami, vsebino (vključno s kodo) na internetnih mestih drugih izdelovalcev ali programi drugih izdelovalcev ter

  zahtevke v primeru kršitve pogodbe, kršitve garancije, jamstva ali pogojev, objektivne odgovornosti, malomarnosti ali druge odškodninske odgovornosti do mere, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja.

  Velja tudi v primeru, če je Microsoft vedel ali bi moral vedeti za možnost škode. Prav tako zgornje omejitve ali izključitve za vas morda ne veljajo, če vaša država ne dovoljuje zavrnitve ali omejitve nenamerne, posledične ali druge škode.

Lastnosti

ID članka: 11574 – Zadnji pregled: 22. jun. 2016 – Revizija: 1

Povratne informacije