Licenčne pogodbe za komponente Windows Media

Zanimam se za:

Razvoj implementacije komponente Windows Media Audio ali Windows Media Video na platformi, ki ni Windows

Če želite pridobiti izvorno kodo za kodeka Windows Media Audio in Video (tehnične podrobnosti si oglejte tukaj) in razvijati ter distribuirati vmesne izdelke, morate izvajati spodnjo pogodbo. Vmesni izdelki so izdelki z omogočenimi komponentami Windows Media, ki niso pripravljeni za uporabnike (na primer tiskana vezja).

Ko začnete izvajati to pogodbo, lahko prejmete:

  • Bralnik za ASF (Advanced Systems Format)
  • Dekodirnik za Windows Media Audio 9 za standardne, brez izgub in glasovne kodeke serije WMA 9 in kodek WMA 10 Professional
  • Dekodirnik za Windows Media Video 9 za vse profile in ravni
  • Zapisovalnik za ASF
  • Kodirnik za Windows Media Audio 9 za standardne, brez izgub in glasovne kodeke serije WMA 9 in kodek WMA 10 Professional
  • Kodirnik za Windows Media Video 9 za vse profile in ravni

Pravice za distribucijo:

  • Pridobitelji licenc za vmesne izdelke imajo dovoljenje za dostavo implementacij komponent Windows Media do pridobiteljev licenc s pogodbo za končne izdelke s komponentami Windows Media.

Postopek licenciranja: oglejte si te korake.

Distribucijo naprave ali programske opreme, ki vsebuje komponento Windows Media Audio ali Windows Media Video

Če želite pridobiti implementacije objektne kode kodekov Windows Media Audio in Video (tehnične podrobnosti si oglejte tukaj) in te implementacije distribuirati na podlagi tantiem v končnih izdelkih, pripravljenih za uporabnike, morate izvajati spodnjo pogodbo. Končni izdelki so lahko programska oprema, ki ni za Windows, ali strojna oprema.

Pravice za distribucijo:

  • Kor izdelovalec potrošniške elektronike ali prodajalec strojne opreme lahko potrošnikom distribuirate končne izdelke na osnovi komponent Windows Media, kot so prenosni predvajalniki zvoka in videoposnetkov, digitalni sprejemniki in mobilne naprave z zvočnimi ali video funkcijami.

Postopek licenciranja: oglejte si te korake.

Pregledovanje spletnih strani pridobiteljev licence za komponente Windows Media

Sklepanje licence za portfelj patentov VC-1

Kot vam je najbrž znano, je WMV-9 družbe Microsoft skladen s standardom VC-1. Zato je dobro, da vsako podjetje, ki implementira izdelke ali vsebine z WMV-9, razmisli o ugodnostih izvajanja licence za portfelj patentov VC-1. Licenca za potrfelj patentov VC-1, ki je Microsoftov prednostni način licenciranja patentov v tej tehnologiji, podeljuje licenco do ključnih patentov VC-1 več podjetij (vključno z Microsoftom) in s tem zagotavlja dodatno kritje in vrednost tistim, ki implementirajo WMV-9.

Portfelj patentov VC-1 se licencira prek družbe MPEG-LA, podrobnosti o postopku za pridobitev te licence pa najdete na spletnem mestu družbe MPEG-LA.

Opomba: Za distribucije končnih izdelkov, ki vsebujejo implementacije kodeka WMV, je treba plačevati tantieme, a je za tantieme za licence iz skupine patentov VC-1 na voljo precejšen popust.

Lastnosti

ID članka: 11594 – Zadnji pregled: 22. jun. 2016 – Revizija: 1

Povratne informacije