Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. Če boste upoštevali spodnje predloge, bo vaša naprava pravilno delovala.

 • Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo, če je izmenljiva, in počakajte, da se naprava posuši.
 • Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju.
 • Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
 • Naprave ne hranite pri nizki temperaturi. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se lahko v njeni notranjosti nabere vlaga in jo poškoduje.
 • Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
 • Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
 • Napravo in baterijo varujte pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
 • Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
 • Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
 • Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno izklopite in odstranite baterijo, če je baterija izmenljiva.
 • Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
 • Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.
 • S trdimi diski ravnajte previdno. Trki, vibracije, udarci, padci ali drugače neustrezno ravnanje z napravo, ekstremne temperature, vlažnost in tekočine lahko povzročijo okvaro trdega diska in poškodbe oziroma izgubo podatkov.
 • Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to običajno. Če se naprava preveč segreva, lahko samodejno upočasni delovanje, zapre aplikacije in prekine napajanje ter se po potrebi izklopi. Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščeni servis.
Lastnosti

ID članka: 11731 – Zadnji pregled: 17. maj 2016 – Revizija: 5

Povratne informacije