ALT+SHIFT+NUMLOCK Doesn't Save Use Keypad As Mouse Option

Zavrnitev odgovornosti za umaknjeno vsebino KB

Ta članek govori o izdelkih, za katere Microsoft ne ponuja več podpore. Zato je ta članek na voljo »tak, kot je«, in ne bo več posodobljen.

Symptoms

When you press the ALT+SHIFT+NUMLOCK key combination to toggle the "Use Numeric Keypad as Mouse" (Mouse Keys) option, the setting is not saved in the Microsoft IntelliType Manager.

Cause

The ALT+SHIFT+NUMLOCK key combination enables or disable the Mouse Keys option for the current Windows session. It does not actually update the MSINPUT.INI file for subsequent Windows sessions.

Resolution

To correct this problem, set the numeric keypad for use as the Mouse with the following steps:

  1. In the IntelliType Manager, choose the Pointer Control tab.
  2. Select the Enabled check box for the "Use Numeric Keypad as Mouse" option, then choose OK.

More Information

The option to use the numeric keypad as the Mouse is saved as MouseKey=On (or MouseKey=Off if it is disabled) in the MSINPUT.INI file. The settings in the MSINPUT.INI file should be changed through the IntelliType Manager only. Changes to this file by means other than the IntelliType Manager (or manual editing) are not saved for later Windows sessions.


After you press the ALT+SHIFT+NUMLOCK combination to enable or disable Mouse Keys, the IntelliType Manager "Use Numeric Keypad as Mouse" option does reflect the changed status; however, the changed status is not saved in the MSINPUT.INI file unless you change the option in the IntelliType Manager.


NOTE: The NUMLOCK key must be set to OFF to use the numeric keypad as the Mouse.
Lastnosti

ID članka: 120353 – Zadnji pregled: 15. avg. 2005 – Revizija: 1

Povratne informacije