Err Msg: Error 59: An Unexpected Network Error Has Occurred

Zavrnitev odgovornosti za umaknjeno vsebino KB

Ta članek govori o izdelkih, za katere Microsoft ne ponuja več podpore. Zato je ta članek na voljo »tak, kot je«, in ne bo več posodobljen.

Symptoms

When you use the NET USE command to a server and share that does not exist, the following error message may appear:
Error 59: An Unexpected Network Error Has Occurred
In addition, attempting to connect to a nonexistent server and share using File Manager causes the system to stop responding (hang). To quit Windows for Workgroups version 3.11 and reboot the computer, press CTRL+ALT+DEL and press ENTER when the blue screen appears.

Cause

This problem occurs if the "DNS for Windows Name Resolution" option is enabled and the IP address for a DNS server is not specified in the DNS Server search list.

Resolution

If a DNS Server is not available, disable the "DNS for Windows Name Resolution" option under Windows Networking Parameters in the Advanced Microsoft TCP/IP Configuration dialog box. If a DNS Server is available, make sure that its IP address is added to the DNS Server search list in the Microsoft TCP/IP - Connectivity Configuration dialog box.

More Information

When you attempt to connect to a nonexistent network server and share using the NET USE command, the expected error message is "Error 53: The computer name specified in the network path cannot be located." If the same operation is performed in File Manager, the same error message should appear in a STOP message dialog box without "Error 53."
Lastnosti

ID članka: 121913 – Zadnji pregled: 10. okt. 2003 – Revizija: 1

Povratne informacije