Ukazi funkcije Prepoznavanje govora Windows

Windows 10

S funkcijo Prepoznavanja govora Windows lahko računalnik upravljate zgolj s svojim glasom brez tipkovnice ali miške. V spodnjih tabelah so navedeni ukazi, ki jih lahko uporabljate s funkcijo Prepoznavanje govora.

Če je beseda ali besedna zveza napisana krepko, to pomeni, da je primer. Za želene rezultate jo zamenjajte s podobnimi besedami.

Če želite informacije o tem, kako prvič nastavite funkcijo Prepoznavanje govora, glejte Uporaba prepoznavanja govora


Pogosti ukazi funkcije Prepoznavanje govora

Če želite Recite

Odpreti začetni meni

Začetni meni

Odpreti Cortano


Pritisni Windows C

Odpreti iskanje

Pritisni Windows S

Izvesti dejanje v aplikaciji

Klikni z desno tipko miške; Pritisni Windows Z; Pritisni ctrl B

Izbrati element po imenu

Datoteka; Začetni meni; Pogled

Izbrati element ali ikono

Klikni Koš; Klikni Računalnik; Klikni ime datoteke

Dvoklikniti element

Dvoklikni Koš; Dvoklikni Računalnik; Dvoklikni ime datoteke

Preklopiti na odprto aplikacijo

Preklopi na Slikarja; Preklopi na WordPad; Preklopi na ime aplikacije; Preklopi na aplikacijo

Podrseti v eno smer

Podrsni navzgor; Podrsni navzdol; Podrsni levo; Podrsni desno

Vstaviti nov odstavek ali novo vrstico v dokument

Nov odstavek; Nova vrstica

Izbrati besedo v dokumentu

Izberi beseda

Izbrati besedo in jo začeti popravljati

Popravi beseda

Izbrati in izbrisati določene besede

Izbriši beseda

Prikazati seznam veljavnih ukazov

Kaj naj rečem?

Posodobiti seznam govornih ukazov, ki so trenutno na voljo

Osveži govorne ukaze

Vklopiti način poslušanja

Začni poslušati

Izklopiti način poslušanja

Nehaj poslušati

Premakniti vrstico mikrofona za prepoznavanje govora

Premakni prepoznavanje govora

Minimizirati vrstico mikrofona

Minimiziraj prepoznavanje govora

Ukazi za narekovanje

Če želite Recite

Vstaviti novo vrstico v dokument

Nova vrstica

Vstaviti nov odstavek v dokument

Nov odstavek

Vstaviti tabulatorko

Tabulatorka

Vstaviti dobesedno besedo (na primer namesto ločila vstaviti besedo »vejica«)

Dobesedno beseda

Vstaviti številsko obliko namesto števila (na primer namesto besede tri vstaviti številko 3)

Številka številka

Postaviti kazalec pred določeno besedo

Pojdi na beseda

Postaviti kazalec za določeno besedo

Pojdi za beseda

Ne vstaviti presledka pred naslednjo besedo

Brez presledka

Iti na začetek trenutnega stavka

Pojdi na začetek stavka

Iti na začetek trenutnega odstavka

Pojdi na začetek odstavka

Iti na začetek trenutnega dokumenta

Pojdi na začetek dokumenta

Iti na konec trenutnega stavka

Pojdi na konec stavka

Iti na konec trenutnega odstavka

Pojdi na konec odstavka

Iti na konec trenutnega dokumenta

Pojdi na konec dokumenta

Izbrati besedo v trenutnem dokumentu

Izberi beseda

Izbrati obseg besed v trenutnem dokumentu

Izberi obseg besed; Izberi beseda do beseda

Izbrati celotno besedilo v trenutnem dokumentu

Izberi vse

Izbrati število besed pred mestom kazalca

Izberi prejšnjih 20 besed; Izberi prejšnjih 10 besed

Izbrati število besed za mestom kazalca

Izberi naslednjih 20 besed; Izberi naslednjih 10 besed

Izbrati nazadnje narekovano besedilo

Izberi to

Počistiti izbor na zaslonu

Počisti izbor

Napisati prvo črko besede z veliko začetnico

Velika začetnica beseda

Napisati celotno besedo z velikimi črkami

Same velike črke beseda

Napisati celotno besedo z malimi črkami

Same male črke beseda

Spremeniti navedeno število besed v zapis z velikimi črkami

Spremeni naslednjih 10 besed v zapis z velikimi črkami

Spremeniti navedeno število besed v zapis z malimi črkami

Spremeni naslednjih 10 besed v zapis z malimi črkami

Izbrisati prejšnji stavek

Izbriši prejšnji stavek

Izbrisati naslednji stavek

Izbriši naslednji stavek

Izbrisati prejšnji odstavek

Izbriši prejšnji odstavek

Izbrisati naslednji odstavek

Izbriši naslednji odstavek

Izbrisati izbrano ali nazadnje narekovano besedilo

Izbriši to

Ukazi za tipkovnico

Če želite Recite

Pritisnite tipko ali kombinacijo tipk

Pritisni tipka na tipkovnici; Pritisni A; Pritisni velik B; Pritisni Shift in A; Pritisni Ctrl in A

Pritisniti določene tipke na tipkovnici, ne da bi najprej rekli »press«

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tabulatorka


Ukazi za ločila in posebne znake

Če želite vstaviti to Recite to

,

Vejica

;

Podpičje

.

Pika

:

Dvopičje

"

Dvojni narekovaj spredaj zgoraj; Narekovaj spredaj

"

Dvojni narekovaj zadaj zgoraj; Dvojni narekovaj zadaj; Dvojni zgornji narekovaj zadaj

'

Opuščaj

'

Enojni narekovaj zgoraj spredaj

'

Enojni narekovaj zgoraj zadaj

>

Večje kot

<

Manjše kot

/

Poševnica

\

Poševnica nazaj

~

Tilda

@

Afna

!

Klicaj

?

Vprašaj

#

Lojtra

$

Dolar

%

Odstotek

^

Strešica

(

Oklepaj

)

Zaklepaj

_

Podčrtaj

-

Vezaj; Znak minus

-

Pomišljaj

-

Dolgi pomišljaj

=

Enačaj

+

Plus

{

Zaviti oklepaj

}

Zaviti zaklepaj

[

Oglati oklepaj

]

Oglati zaklepaj

|

Pokončna črta

:-)

Smeško

:-(

Žalostni smeško

;-)

Smeško, ki mežika

Blagovna znamka

¾

Tri četrtine

¼

Ena četrtina

½

Polovica

£

Funt

&

In

*

Zvezdica

//

Dvojna poševnica

`

Krativec

<

Kotni oklepaj

>

Kotni zaklepaj

±

Plus/minus

«

Dvojni srednji narekovaj zadaj

»

Dvojni srednji narekovaj spredaj

×

Znak za množenje

÷

Znak za deljenje

¢

Znak za cent

¥

Znak za jen

§

Znak za odsek

©

Znak za avtorske pravice

®

Znak za registrirano blagovno znamko

°

Znak za stopinjo

Znak za odstavek

...

Tri pike

ƒ

Znak za funkcijo


Ukazi za Windows in aplikacije

Če želite Recite

Izbrati element po imenu

Datoteka; Začetni meni; Pogled

Izbrati element ali ikono

Klikni Koš; Klikni Računalnik; Klikni ime datoteke

Dvoklikniti element

Dvoklikni Računalnik; Dvoklikni Koš; Dvoklikni ime mape

Z desno tipko miške klikniti element

Z desno tipko miške klikni Računalnik; Z desno tipko miške klikni Koš; Z desno tipko miške klikni ime mape

Minimizirati vsa okna in prikazati namizje

Pokaži namizje

Izbrati element, za katerega ne poznate imena

Pokaži številke (Na zaslonu se bodo prikazale številke zraven vsakega elementa v aktivnem oknu. Povejte številko elementa, ki ga želite izbrati.)

Izbirati oštevilčen element

19 V redu; 5 V redu

Dvoklikniti oštevilčen element

Dvoklikni 19; Dvoklikni 5

Z desno tipko miške klikniti oštevilčen element

Z desno tipko miške klikni 19; Z desno tipko miške klikni 5

Odpreti aplikacijo

Odpri Slikarja; Odpri WordPad; Odpri ime aplikacije

Preklopiti na odprto aplikacijo

Preklopi na Slikarja; Preklopi na WordPad; Preklopi na ime aplikacije; Preklopi na aplikacijo

Zapreti aplikacijo

Zapri to; Zapri Slikarja; Zapri Dokumente

Minimizirati

Minimiziraj to; Minimiziraj Slikarja; Minimiziraj Dokumente

Maksimizirati

Maksimiziraj to, Maksimiziraj Slikarja; Maksimiziraj Dokumente

Obnoviti

Obnovi to; Obnovi Slikarja; Obnovi Dokumente

Izrezati

Izreži to; Izreži

Kopirati

Kopiraj to; Kopiraj

Prilepiti

Prilepi

Izbrisati

Izbriši to; Izbriši

Razveljaviti

Razveljavi to; Razveljavi

Podrseti v eno smer

Podrsni navzgor; Podrsni navzdol; Podrsni desno; Podrsni levo

Podrseti za določeno razdaljo v straneh

Podrsni navzdol za 2 strani; Podrsni navzgor za 10 strani

Podrseti za določeno razdaljo v drugih enotah

Podrsni navgor za 5; Podrsni navzdol za 7

Pomakniti se v polje na obrazcu ali v aplikaciji

Pojdi na ime polja; Pojdi na Zadeva; Pojdi na Naslov; Pojdi na Kp


Ukazi za uporabo miške

Če želite Recite

Prikazati mrežo miške

Mreža miške

Premakniti kazalec na sredino kvadratka v mreži miške

Številka kvadratka1; 7; 9

Izbrati kvadratek v mreži miške

Klikni številka kvadratka

Izbrati element za vlečenje z miško

Številka kvadratka, v katerem je prikazan element (in nato); 3 označi; 7 označi; 9 označi

Izbrati področje v mreži miške, kamor želite povleči element

Številka kvadratka, v katerega želite povleči element (in nato) klikni; 4 klikni; 5 klikni; 6 klikni


Windows 7

To temo pomoči lahko natisnete, če želite hiter pregled med uporabo prepoznavanja govora programa Windows.

Uporaba prepoznavanja govora

Če želite uporabljati prepoznavanje govora, ga morate najprej nastaviti v računalniku. Ko ste pripravljeni na uporabo prepoznavanja govora, morate govoriti s preprostimi in kratkimi ukazi. V spodnjih tabelah je prikazanih nekaj najpogosteje uporabljenih ukazov..

Odpiranje prepoznavanja govora

  1. Odprite prepoznavanje govora tako, da kliknete gumb za začetni meni

    Slika gumba za začetni meni
    , Vsi programi, Pripomočki, Središče za dostopnost in nato še Prepoznavanja govora sistema Windows.

  2. Če želite zagnati način poslušanja, recite »Začni poslušati« ali kliknite gumb mikrofona.


Pogosti ukazi funkcije Prepoznavanje govora

Pogosto uporabljeni ukazi

V spodnji tabeli je prikazanih nekaj najpogosteje uporabljenih ukazov v prepoznavanju govora. . Besede v ležeči pisavi prikazujejo, da lahko na mestu vzorčne besede ali besedne zveze poveste veliko različnih stvari in tako dobite uporabne rezultate

Če želite Recite to

Klikniti kateri koli element, tako da poveste njegovo ime

Klikni Datoteka; Start; Pogled

Klikniti kateri koli element

Klikni Koš; Klikni Računalnik; Klikni ime datoteke

Dvoklikniti kateri koli element

Dvoklikni Koš; Dvoklikni Računalnik; Dvoklikni ime datoteke

Preklopiti na odprti program

Preklopi na Slikarja; Preklopi na WordPad; Preklopi na ime aplikacije; Preklopi na aplikacijo

Podrseti v eno smer

Podrsni navzgor; Podrsni navzdol; Podrsni levo; Podrsni desno

Vstaviti nov odstavek ali novo vrstico v dokument

Nov odstavek; Nova vrstica

Izbrati besedo v dokumentu

Izberi beseda

Izbrati besedo in jo začeti popravljati

Popravi beseda

Izbrati in izbrisati določene besede

Izbriši beseda

Prikazati seznam veljavnih ukazov

Kaj naj rečem?

Posodobiti seznam govornih ukazov, ki so trenutno na voljo

Osveži govorne ukaze

Da vas računalnik posluša

Začni poslušati

Da vas računalnik neha poslušati

Nehaj poslušati

Premakniti vrstico mikrofona za prepoznavanje govora

Premakni prepoznavanje govora

Minimizirati vrstico mikrofona

Minimiziraj prepoznavanje govora

V vsebini pomoči in podpore za sistem Windows poiščite opise posameznih opravil

Kako naredim nekaj?

Na primer »Kako namestim tiskalnik?«; prikaže se seznam tem pomoči.

Ta ukaz je na voljo le, če uporabljate prepoznavalnik govora za ameriško angleščino. Če želite več informacij, glejte Nastavitev možnosti govora.

Narek

Ukazi za delo z besedilom

V spodnji tabeli so prikazani ukazi za uporabo prepoznavanja govora za delo z besedilom. Besede v ležeči pisavi prikazujejo, da lahko na mestu vzorčne besede ali besedne zveze poveste veliko različnih stvari in tako dobite uporabne rezultate

Če želite Recite

Vstaviti novo vrstico v dokument

Nova vrstica

Vstaviti nov odstavek v dokument

Nov odstavek

Vstaviti tabulatorko

Tabulatorka

Vstaviti dobesedno besedo za naslednji ukaz (namesto ločila lahko vstavite na primer besedo »vejica«).

Dobesedno beseda

Vstaviti številsko obliko številke

Številska številka

Postaviti kazalec pred določeno besedo

Pojdi na beseda

Postaviti kazalec za določeno besedo

Pojdi za beseda

Ne vstaviti presledka pred naslednjo besedo

Brez presledka

Se pomakniti na začetek stavka, v katerem je kazalec

Pojdi na začetek stavka

Se pomakniti na začetek odstavka, v katerem je kazalec

Pojdi na začetek odstavka

Se pomakniti na začetek dokumenta

Pojdi na začetek dokumenta

Se pomakniti na konec stavka, v katerem je kazalec

Pojdi na konec stavka

Se pomakniti na konec odstavka, v katerem je kazalec

Pojdi na konec odstavka

Iti na konec trenutnega dokumenta

Pojdi na konec dokumenta

Izbrati besedo v trenutnem dokumentu

Izberi beseda

Izbrati obseg besed v trenutnem dokumentu

Izberi obseg besed; Izberi beseda do beseda

Izbrati celotno besedilo v trenutnem dokumentu

Izberi vse

Izbrati število besed pred mestom kazalca

Izberi prejšnjih 20 besed; Izberi prejšnjih 10 besed

Izbrati število besed za mestom kazalca

Izberi naslednjih 20 besed; Izberi naslednjih 10 besed

Izbrati nazadnje narekovano besedilo

Izberi to

Počistiti izbor na zaslonu

Počisti izbor

Napisati prvo črko besede z veliko začetnico

Velika začetnica beseda

Napisati celotno besedo z velikimi črkami

Same velike črke beseda

Napisati celotno besedo z malimi črkami

Same male črke beseda

Spremeniti navedeno število besed v zapis z velikimi črkami

Spremeni naslednjih 10 besed v zapis z velikimi črkami

Spremeniti navedeno število besed v zapis z malimi črkami

Spremeni naslednjih 10 besed v zapis z malimi črkami

Izbrisati prejšnji stavek

Izbriši prejšnji stavek

Izbrisati naslednji stavek

Izbriši naslednji stavek

Izbrisati prejšnji odstavek

Izbriši prejšnji odstavek

Izbrisati naslednji odstavek

Izbriši naslednji odstavek

Izbrisati izbrano ali nazadnje narekovano besedilo

Izbriši to

Tipke na tipkovnici

Ukazi za tipke na tipkovnici

V spodnji tabeli so prikazani ukazi, s katerimi lahko s prepoznavanjem govora pritisnete tipke na tipkovnici Besede v ležeči pisavi prikazujejo, da lahko na mestu vzorčne besede ali besedne zveze poveste veliko različnih stvari in tako dobite uporabne rezultate

Če želite Recite to

Pritisniti katero koli tipko na tipkovnici

Pritisni tipka na tipkovnici; Pritisni A; Pritisni velik B; Pritisni Shift in A; Pritisni Ctrl in A

Pritisniti določene tipke na tipkovnici, ne da bi najprej rekli »press«

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tabulatorka


Ločila in posebni znaki

Ukazi za ločila in posebne znake

V spodnji tabeli so prikazani ukazi za vstavljanje ločil in posebnih znakov s prepoznavanjem govora. Besede v ležeči pisavi prikazujejo, da lahko na mestu vzorčne besede ali besedne zveze poveste veliko različnih stvari in tako dobite uporabne rezultate

Če želite prikazati Recite to

,

Vejica

;

Podpičje

.

Pika

:

Dvopičje

"

Dvojni narekovaj spredaj zgoraj; Narekovaj spredaj

"

Dvojni narekovaj zadaj zgoraj; Dvojni narekovaj zadaj; Dvojni zgornji narekovaj zadaj

'

Opuščaj

'

Enojni narekovaj zgoraj spredaj

'

Enojni narekovaj zgoraj zadaj

>

Večje kot

<

Manjše kot

/

Poševnica

\

Poševnica nazaj

~

Tilda

@

Afna

!

Klicaj

?

Vprašaj

#

Lojtra

$

Dolar

%

Odstotek

^

Strešica

(

Oklepaj

)

Zaklepaj

_

Podčrtaj

-

Vezaj; Znak minus

Pomišljaj

Dolgi pomišljaj

=

Enačaj

+

Plus

{

Zaviti oklepaj

}

Zaviti zaklepaj

[

Oglati oklepaj

]

Oglati zaklepaj

|

Pokončna črta

:-)

Smeško

:-(

Žalostni smeško

;-)

Smeško, ki mežika

Blagovna znamka

¾

Znak za tri četrtine

¼

Znak za eno četrtino

½

Znak za polovico

£

Funt

&

In

*

Zvezdica

//

Dvojna poševnica

`

Krativec

<

Kotni oklepaj

>

Kotni zaklepaj

±

Plus/minus

«

Dvojni srednji narekovaj zadaj

»

Dvojni srednji narekovaj spredaj

×

Znak za množenje

÷

Znak za deljenje

¢

Znak za cent

¥

Znak za jen

§

Znak za odsek

©

Znak za avtorske pravice

®

Znak za registrirano blagovno znamko

°

Znak za stopinjo

Znak za odstavek

...

Tri pike

ƒ

Znak za funkcijo

Kontrolniki

Ukazi za uporabo splošnih kontrolnikov

V spodnji tabeli so prikazani znaki za izvajanje opravil z prepoznavanjem govora v programu Windows Besede v ležeči pisavi prikazujejo, da lahko na mestu vzorčne besede ali besedne zveze poveste veliko različnih stvari in tako dobite uporabne rezultate

Če želite Recite to

Klikniti kateri koli element tako, da poveste njegovo ime

Datoteka; Urejanje; Pogled; Shrani; Krepko

Klikniti kateri koli element

Klikni Datoteka; Klikni Krepko; Klikni Shrani; Klikni Zapri

Dvoklikniti kateri koli element

Dvoklikni Računalnik; Dvoklikni Koš; Dvoklikni ime mape

Z desno tipko miške klikniti kateri koli element

Z desno tipko miške klikni Računalnik; Z desno tipko miške klikni Koš; Z desno tipko miške klikni ime mape

Minimizirati vsa okna in prikazati namizje

Pokaži namizje

Kliknit predmet, katerega imena ne poznate

Pokaži številke (Na zaslonu se bodo prikazale številke zraven vsakega elementa v aktivnem oknu. Povejte številko ustreznega elementa, da ga kliknete.)

Klikniti oštevilčen element

19 V redu; 5 V redu

Dvoklikniti oštevilčen element

Dvoklikni 19; Dvoklikni 5

Z desno tipko miške klikniti oštevilčen element

Z desno tipko miške klikni 19; Z desno tipko miške klikni 5

Windows

Ukazi za delo z okni

V spodnji tabeli so prikazani ukazi za uporabo prepoznavanja govora za delo z okni in programi. Besede v ležeči pisavi prikazujejo, da lahko na mestu vzorčne besede ali besedne zveze poveste veliko različnih stvari in tako dobite uporabne rezultate

Če želite Recite to

Odpreti program

Odpri Slikarja; Odpri WordPad; Odpri ime programa

Preklopiti na odprti program

Preklopi na Slikarja; Preklopi na WordPad; Preklopi na ime aplikacije; Preklopi na aplikacijo

Zapreti program

Zapri to; Zapri Slikarja; Zapri Dokumente

Minimizirati

Minimiziraj to; Minimiziraj Slikarja; Minimiziraj Dokumente

Maksimizirati

Maksimiziraj to, Maksimiziraj Slikarja; Maksimiziraj Dokumente

Obnoviti

Obnovi to; Obnovi Slikarja; Obnovi Dokumente

Izrezati

Izreži to; Izreži

Kopirati

Kopiraj to; Kopiraj

Prilepiti

Prilepi

Izbrisati

Izbriši to; Izbriši

Razveljaviti

Razveljavi to; Razveljavi

Podrseti v eno smer

Podrsni navzgor; Podrsni navzdol; Podrsni desno; Podrsni levo

Podrseti za določeno razdaljo v straneh

Podrsni navzdol za 2 strani; Podrsni navzgor za 10 strani

Podrseti za določeno razdaljo v drugih enotah

Podrsni navgor za 5; Podrsni navzdol za 7

Pomakniti se v polje na obrazcu ali v programu

Pojdi na ime polja; Pojdi na Zadeva; Pojdi na Naslov; Pojdi na Kp

Klikanje kjer koli na zaslonu

Ukazi za klikanje kjer koli na zaslonu

V spodnji tabeli so prikazani ukazi za klikanje kjer koli na zaslonu s prepoznavanjem govora. Besede v ležeči pisavi prikazujejo, da lahko na mestu vzorčne besede ali besedne zveze poveste veliko različnih stvari in tako dobite uporabne rezultate

Če želite Recite

Prikazati mrežo miške

Mreža miške

Premakniti kazalko miške na sredino katerega koli kvadratka v mreži miške

Številoali števila kvadratov; 1; 7; 9; 1, 7, 9

Klikniti kateri koli kvadratek v mreži miške

Klikni številka kvadratka

Izbrati element, da ga povlečete z mrežo miške

Številoali števila kvadratov, v katerih je prikazan element; 3, 7, 9 (in nato še) oznaka

Izbrati območje, kamor želite povleči element z mrežo miške

Številoali števila kvadratov, kamor želite povleči element; 4, 5, 6 (in nato še) klik


Lastnosti

ID članka: 12427 – Zadnji pregled: 14. sep. 2016 – Revizija: 3

Povratne informacije