Bližnjice na tipkovnici v sistemu Windows

Velja za: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Bližnjice na tipkovnici so tipke ali kombinacije tipk, ki ponujajo drug način, da storite nekaj, kar bi sicer naredili z miško.

Dodatne bližnjice na tipkovnici

Kopiranje, lepljenje in druge splošne bližnjice na tipkovnici

Pritisnite to tipko Če želite
Ctrl + X Izrezati izbrani element
CTRL + C (ali Ctrl + Insert) Kopirati izbrani element
CTRL + V (ali Shift + Insert) Prilepiti izbrani element
Ctrl + Z Razveljaviti dejanje
Alt + Tab Preklapljati med odprtimi aplikacijami
ALT + F4 Zapreti aktivni element ali aplikacijo
Tipka Windows  + L Zakleniti računalnik
Tipka Windows  + D Prikazati ali skriti namizje
F2 Preimenovati izbrani element
F3 Poiskati datoteko ali mapo v Raziskovalcu
F4 Prikazati seznam naslovne vrstice v Raziskovalcu
F5 Osvežiti aktivno okno
F6 Krožiti med elementi na zaslonu v oknu ali na namizju
F10 Aktivirati menijsko vrstico v aktivni aplikaciji
Alt + F8 Pokazati geslo na zaslonu za vpis
Alt + Esc Krožiti med elementi v vrstnem redu, v katerem so bili odprti
Alt + podčrtana črka Izvesti ukaz za to črko
Alt + Enter Prikazati lastnosti izbranega elementa
ALT + preslednica Odpreti priročni meni za aktivno okno
Alt + puščica levo Vrniti se nazaj
Alt + puščica desno Pomakniti se naprej
Alt + Page Up Premakniti se za eno stran navzgor
Alt + Page Down Pomakniti se za en zaslon navzdol
Ctrl + F4 Zapreti aktivni dokument (v celozaslonskih aplikacijah, ki omogočajo, da imate hkrati odprtih več dokumentov)
Ctrl + A Izbrati vse elemente v dokumentu ali oknu
Ctrl + D (ali Delete) Izbrisati izbrani element in ga premakniti v koš
Ctrl + R (ali F5) Osvežiti aktivno okno
Ctrl + Y Uveljaviti dejanje
Ctrl + puščica desno Premakniti kazalec na začetek naslednje besede
Ctrl + puščica levo Premakniti kazalec na začetek prejšnje besede
Ctrl + puščica dol Premakniti kazalec na začetek naslednjega odstavka
Ctrl + puščica gor Premakniti kazalec na začetek prejšnjega odstavka
Ctrl + Alt + Tab S puščičnimi tipkami preklapljati med vsemi odprtimi aplikacijami
Alt + Shift + puščične tipke Premakniti skupino ali ploščico, ki je v fokusu v začetnem meniju, v določeno smer
Ctrl + Shift + puščične tipke Premakniti ploščico, ki je v fokusu v začetnem meniju, na drugo ploščico, da ustvarite mapo
Ctrl + puščične tipke Spremeniti velikost začetnega menija, ko je odprt
Ctrl + puščična tipka (za premik do elementa) + preslednica Izbrati več posameznih elementov v oknu ali na namizju
Ctrl + Shift z eno od puščičnih tipk Označiti del besedila
Ctrl + Esc Odpreti začetni meni
Ctrl + Shift + Esc Odpreti Upravitelja opravil
Ctrl + Shift Preklapljati med razporeditvami tipkovnice, ko je omogočenih več razporeditev tipkovnice
Ctrl + preslednica Vklopiti ali izklopiti urejevalnik vnosne metode za kitajščino
Shift + F10 Prikazati priročni meni za izbrani element
Shift s poljubno puščično tipko Izbrati več elementov v oknu ali na namizju oziroma izbrati besedilo v dokumentu
Shift + Delete Izbrisati izbrani element, ne da bi ga najprej premaknili v koš
Puščica desno Odpreti naslednji meni na desni ali odpreti podmeni
Puščica levo Odpreti naslednji meni na levi ali zapreti podmeni
Esc Zaustaviti ali zapreti trenutno opravilo

 

Bližnjice na tipkovnici za tipko Windows

Pritisnite to tipko Če želite
Tipka Windows  Odpreti ali zapreti začetni meni
Tipka Windows  + A Odpreti Središče za opravila
Tipka Windows  + B Prestaviti fokus v območje za obvestila
Tipka Windows  + C
Odpreti Cortano v načinu poslušanja

Opombe
  • Ta bližnjica je privzeto izklopljena. Če jo želite vklopiti, izberite možnost Začetni meni  > Nastavitve  > Cortana in vklopite stikalo pod možnostjo Naj Cortana posluša moje ukaze, ko pritisnem tipko Windows + C.
  • Cortana je na voljo le v nekaterih državah/regijah in nekatere funkcije Cortane morda niso na voljo povsod. Če Cortana ni na voljo ali je izklopljena, lahko še vedno uporabljate iskanje.
Tipka Windows  + Shift + C Odpreti meni s čarobnimi gumbi
Tipka Windows  + D Prikazati ali skriti namizje
Tipka Windows  + Alt + D Prikazati ali skriti datum in čas na namizju
Tipka Windows  + E Odpreti Raziskovalca
Tipka Windows  + F Odpreti Središče za povratne informacije in narediti posnetek zaslona
Tipka Windows  + G Odpreti vrstico za igre, če je odprta igra
Tipka Windows  + H Začeti narekovanje
Tipka Windows  + I Odpreti aplikacijo Nastavitve

Tipka Windows  + J

 Nastaviti fokus na nasvet za Windows, če je na voljo.

Ko se nasvet za Windows prikaže, postaviti fokus na nasvet.  Če želite fokus vrniti nazaj na element na zaslonu, na katerega je zasidran namig za Windows, znova pritisnite bližnjice na tipkovnici.
Tipka Windows  + K Odpreti hitro opravilo »Poveži«
Tipka Windows  + L Zakleniti računalnik ali zamenjati račun
Tipka Windows  + M Minimizirati vsa okna
Tipka Windows  + O Zakleniti usmerjenost naprave
Tipka Windows  + P Izbrati način zaslona za predstavitev
Tipka Windows  + R Odpreti pogovorno okno »Zaženi«
Tipka Windows  + S Odpreti iskanje
Tipka Windows  + T Krožiti med aplikacijami v opravilni vrstici
Tipka Windows  + U Odpreti Središče za dostopnost
Tipka Windows  + V Krožiti med obvestili
Tipka Windows  + Shift + V Krožiti med obvestili v obratnem vrstnem redu
Krožiti med obvestili v obratnem vrstnem redu  + X Odpreti meni »Hitra povezava«
Tipka Windows  + Y Preklopiti vnašanje med programsko opremo Windows Mixed Reality in namizjem
Tipka Windows  + Z Prikazati ukaze, ki so v aplikaciji na voljo v celozaslonskem načinu
Tipka Windows  + pika (.) ali podpičje (;) Odpreti ploščo za čustvene simbole
Tipka Windows  + vejica (,) Na hitro pokukati na namizje
Tipka Windows  + Pause Prikazati pogovorno okno »Lastnosti sistema«
Tipka Windows  + Ctrl + F Poiskati računalnike (če imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem)
Tipka Windows  + Shift + M Obnoviti minimizirana okna na namizju
Tipka Windows  + številka Odpreti namizje in zagnati aplikacijo, ki je pripeta v opravilno vrstico na mestu, ki ga prikazuje številka. Če se aplikacija že izvaja, preklopiti na to aplikacijo.
Tipka Windows  + Shift + številka Odpreti namizje in zagnati nov primerek aplikacije, ki je pripeta v opravilno vrstico na mestu, ki ga prikazuje številka.
Tipka Windows  + Ctrl + številka Odpreti namizje in preklopiti na zadnje aktivno okno aplikacije, ki je pripeta v opravilno vrstico na mestu, ki ga prikazuje številka
Tipka Windows  + Alt + številka Odpreti namizje in priročni seznam za aplikacijo, ki je pripeta v opravilno vrstico na mestu, ki ga prikazuje številka
Tipka Windows  + Ctrl + Shift + številka Odpreti namizje in kot skrbnik odpreti nov primerek aplikacije, ki je pripeta v opravilno vrstico na mestu, ki ga prikazuje številka
Tipka Windows  + Tab Odpreti pregled opravil
Tipka Windows  + puščica navzgor Maksimizirati okno
Tipka Windows  + puščica dol Odstraniti trenutno aplikacijo z zaslona ali minimizirati okno namizja
Tipka Windows  + puščica levo Maksimizirati aplikacijo ali okno namizja na levo stran zaslona
Tipka Windows  + puščica desno Maksimizirati aplikacijo ali okno namizja na desno stran zaslona
Tipka Windows  + Home Minimizirati vsa okna razen aktivnega okna na namizju (ob ponovitvi poteze obnovi vsa okna)
Tipka Windows  + Shift + puščica gor Raztegniti okno namizja do vrha in dna zaslona
Tipka Windows  + Shift + puščica dol Navpično obnoviti/minimizirati aktivna okna namizja (ohrani se širina)
Tipka Windows  + Shift + puščica levo ali puščica desno Premakniti aplikacijo ali okno na namizju z enega monitorja na drugega
Tipka Windows  + preslednica Zamenjati jezik vnosa in razporeditev tipkovnice
Tipka Windows  + Ctrl + preslednica Preklopiti na predhodno izbrani vnos
Tipka Windows  + Ctrl + Enter Odpreti Pripovedovalca
Tipka Windows  + plus (+) Odpreti lupo
Tipka Windows  + poševnica naprej (/) Zagnati ponovno pretvarjanje urejevalnika vnosne metode
Tipka Windows  + Ctrl + V Odpreti sporočila s čustvenimi simboli

 

Bližnjice na tipkovnici za ukazni poziv

Pritisnite to tipko Če želite
CTRL + C (ali Ctrl + Insert) Kopirati izbrano besedilo
CTRL + V (ali Shift + Insert) Prilepiti izbrano besedilo
Ctrl + M Vstopiti v način označevanja
Alt + tipka za označevanje Začeti označevanje v načinu bloka
Puščične tipke Premakniti kazalec v določeno smer
Page Up Premakniti kazalec eno stran navzgor
Page Down Premakniti kazalec eno stran navzdol
Ctrl + Home (v načinu označevanja) Premakniti kazalec na začetek medpomnilnika
Ctrl + End (v načinu označevanja) Premakniti kazalec na konec medpomnilnika
Ctrl + puščica gor Premakniti se eno vrstico navzgor v zgodovini izhoda
Ctrl + puščica dol Premakniti se eno vrstico navzdol v zgodovini izhoda
Ctrl + Home (krmarjenje po zgodovini) Če je ukazna vrstica prazna, premakniti vidno polje na vrh medpomnilnika. V nasprotnem primeru izbrisati vse znake levo od kazalca v ukazni vrstici.
Ctrl + End (krmarjenje po zgodovini) Če je ukazna vrstica prazna, premakniti vidno polje na ukazno vrstico. V nasprotnem primeru izbrisati vse znake desno od kazalca v ukazni vrstici.

 

Bližnjice na tipkovnici za pogovorna okna

Pritisnite to tipko Če želite
F4 Prikazati elemente na aktivnem seznamu
Ctrl + Tab Pomakniti se naprej po zavihkih
Ctrl + Shift + Tab Pomakniti se nazaj po zavihkih
Ctrl + številka (številke 1–9) Pomakniti se na n-ti zavihek
Tab Pomakniti se naprej po možnostih
Shift + Tab Pomakniti se nazaj po možnostih
Alt + podčrtana črka Izvesti ukaz (ali izbrati možnost), ki se uporablja s to črko
Preslednica Potrditi ali počistiti potrditveno polje, če je aktivna možnost potrditveno polje
Backspace Odpreti nadrejeno mapo, če je mapa izbrana v pogovornem oknu »Shrani kot« ali »Odpri«
Puščične tipke Izbrati gumb, če je aktivna možnost skupina izbirnih gumbov

 

Bližnjice na tipkovnici za Raziskovalca

Pritisnite to tipko Če želite
Alt + D Izbrati naslovno vrstico
Ctrl + E Izbrati iskalno polje
Ctrl + F Izbrati iskalno polje
Ctrl + N Odpreti novo okno
Ctrl + W Zapreti aktivno okno
Ctrl + drsno kolesce na miški Spremeniti velikost in videz ikon za datoteke in mape
Ctrl + Shift + E Prikazati vse mape nad izbrano mapo
Ctrl + Shift + N Ustvariti novo mapo
Num Lock + zvezdica (*) Prikazati vse podmape pod izbrano mapo
Num Lock + plus (+) Prikazati vsebino izbrane mape
Num Lock + minus (-) Strniti izbrano mapo
Alt + P Prikazati ploščo za predogled
Alt + Enter Odpreti pogovorno okno »Lastnosti« za izbrani element
Alt + puščica desno Ogledati si naslednjo mapo
Alt + puščica gor Ogledati si mapo, v kateri je bila ta mapa
Alt + puščica levo Ogledati si prejšnjo mapo
Backspace Ogledati si prejšnjo mapo
Puščica desno Prikazati trenutni izbor (če je strnjen) ali izbirati prvo podmapo
Puščica levo Strniti trenutni izbor (če je razširjen) ali izbrati nadrejeno mapo
End Prikazati dno aktivnega okna
Home Prikazati vrh aktivnega okna
F11 Maksimizirati ali minimizirati aktivno okno

 

Bližnjice na tipkovnici za navidezna namizja

Pritisnite to tipko Če želite
Tipka Windows  + Tab Odpreti pregled opravil
Tipka Windows  + Ctrl + D Dodati navidezno namizje
Tipka Windows  + Ctrl + puščica desno Preklapljati med ustvarjenimi navideznimi namizji na desni
Tipka Windows  + Ctrl + puščica levo Preklapljati med ustvarjenimi navideznimi namizji na levi
Tipka Windows  + Ctrl + F4 Zapreti navidezno namizje, ki ga uporabljate

 

Bližnjice na tipkovnici za opravilno vrstico

Pritisnite to tipko Če želite
SHIFT + klik gumba v opravilni vrstici Odpreti aplikacijo ali hitro odpreti dodaten primerek aplikacije
Ctrl + Shift + klik gumba v opravilni vrstici Odpreti aplikacijo kot skrbnik
Shift + klik gumba v opravilni vrstici z desno tipko miške Prikazati meni okna za aplikacijo
Shift + klik združenega gumba v opravilni vrstici z desno tipko miške Prikazati meni okna za skupino
Ctrl + klik združenega gumba v opravilni vrstici Preklapljati med okni skupine

 

Bližnjice na tipkovnici za aplikacijo Nastavitve

Pritisnite to tipko Če želite
Tipka Windows  + I Odpreti nastavitve
Backspace Vrniti se na osnovno stran nastavitev
Začnite vnašati na katerikoli strani z iskalnim poljem Iskati po nastavitvah