Sporočilo o napaki »Zmanjkalo pomnilnika« se pojavi, kadar je odprtih veliko programov

S I M P T O M I

Kadar imate zagnanih veliko programov za sistem Windows, se prikaže sporočilo o napaki »Zmanjkalo pomnilnika«, ko poskušate zagnati nove programe ali uporabiti že odprte programe, čeprav imate na voljo še dovolj fizičnega pomnilnika in pomnilnika ostranjevalne datoteke.

V Z R O K

To se lahko zgodi, če je kopica namizja v podsistemu WIN32 prazna.


Opomba Ta težava je bolj pogosta v sistemu Windows NT 3.5, kjer je privzeta velikost kopice namizja 512 K. V sistemu Windows NT 3.1 je privzeta vrednost 3072 K. Privzeta vrednost je bila zmanjšana zaradi povečanja učinkovitosti delovanja.

R EŠ I T E V

Pomembno V tem razdelku, načinu ali opravilu so navodila za spreminjanje registra. Če nepravilno spremenite register, lahko pride do resnih težav. Zato natančno upoštevajte navodila. Za dodatno zaščito varnostno kopirajte register, preden ga spremenite. Če pride do težav, ga bo tako mogoče obnoviti. Če želite več informacij o varnostnem kopiranju in obnavljanju registra, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
322756 Varnostno kopiranje in obnovitev registra v sistemu Windows
Če želite, da to težavo odpravimo namesto vas, nadaljujte z razdelkom »Samodejno odpravljanje težave«. Če želite težavo odpraviti sami, pojdite v razdelek »Težavo bom odpravil sam«.

Samodejno odpravljanje težaveČe želite težavo odpraviti samodejno, kliknite gumb ali povezavo Fix it. V pogovornem oknu Prenos datoteke kliknite Zaženi in sledite navodilom čarovnika »Fix it«.


Opombe
 • Ta čarovnik je morda na voljo le v angleščini. Vendar pa samodejno odpravljanje težav deluje tudi v drugih jezikovnih različicah sistema Windows.
 • Če ne uporabljate računalnika, v katerem je prišlo do težave, rešitev samodejnega popravka shranite na pomnilniški ključek ali CD in ga zaženite v računalniku, v katerem je prišlo do težave.
 • Če še vedno niste odpravili težave, povečajte velikost pomnilnika v računalniku.

Nato nadaljujte z razdelkom »Ali je težava odpravljena?«.Težavo bom odpravil sam

Če želite odpraviti to težavo, povečajte velikost kopice namizja.
 1. Zaženite urejevalnik registra (Regedt32.exe).
 2. V poddrevesu HKEY_LOCAL_MACHINE poiščite ta ključ:

  \System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems
 3. Izberite vrednost Windows.
 4. V meniju Urejanje izberite Niz.
 5. Povečajte parameter SharedSection.


  Za Windows NT:
  Parameter SharedSection določa kopico sistema in namizja v tej obliki:
  SharedSection=xxxx,yyyy
  dodajte »,256« ali »,512« po številki yyyy.

  Za Windows 2000, Windows XP in Windows Server 2003:
  Parameter SharedSection za določanje kopice sistema in namizja uporablja to obliko:
  SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz
  Za 32-bitne operacijske sisteme povečajte vrednost yyyy na »12288«;
  Vrednost zzzz povečajte na »1024«.
  Za 64-bitne operacijske sisteme vrednost yyyy povečajte na »20480«;
  Vrednost zzzz povečajte na »1024«.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Windows NT uporablja posebno kopico pomnilnika za vse programe za Windows, ki se izvajajo na namizju. Kopica namizja se uporablja za vse predmete (okna, menije, pisala, ikone, itd.). Kadar imate zagnanih veliko programov za sistem Windows, lahko tej kopici zmanjka pomnilnika. Kadar ni na voljo dovolj pomnilnika za izpolnitev zahteve za dodelitev, sistem po navadi prikaže napako in obvesti uporabnika, da mu zmanjkuje pomnilnika. Nekateri programi ne sprejmejo napake najbolj elegantno in v nekaterih primerih ni na voljo dovolj pomnilnika za prikaz pogovornega okna s sporočilom o napaki. Zato se operacija prekine brez predhodnega opozorila.


Ključ SharedSection je dolgi niz, kadar si ga ogledate v urejevalniku registra. Privzeta vrednost za ta ključ je ta.

%SystemRoot%\system32\csrss.exe
ObjectDirectory=\Windows
SharedSection=1024,3072,512
Windows=On
SubSystemType=Windows
ServerDll=basesrv,1
ServerDll=winsrv:GdiServerDllInitialization,4
ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3
ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2
ProfileControl=Off
MaxRequestThreads=16


Prva vrednost SharedSection (1024) določa velikost kopice, ki je enaka za vsa namizja. To vključuje globalno tabelo kod za dostop (kode za dostop sistema Windows so enake v celotnem računalniku) in sistemske nastavitve v skupni rabi (na primer SystemMetrics). Te vrednosti vam verjetno nikoli ne bo treba spremeniti.

Druga vrednost SharedSection (3072) nadzira velikost kopice namizja, ki je povezana z interaktivno postajo z okni (uporablja se za predmete Windows). Ta statična vrednost se uporablja, da se slabo delujočim programom prepreči prevelika poraba sredstev. Ker je kopica namizja preslikana v naslovni prostor vsakega procesa, te vrednosti ne nastavite na poljubno visoko vrednost (ker bi to zmanjšalo učinkovitost), ampak jo povečajte le toliko, da se bodo želeni programi lahko zagnali.

Tretja vrednost SharedSection (512) nadzira velikost kopice namizja za vsako namizje, ki je povezano s »neinteraktivno« postajo z okni. Če te vrednosti ni, je velikost kopice namizja za neinteraktivne postaje z okni enaka kot je velikost, določena za interaktivne postaje z okni (druga vrednost SharedSection).
Če želite več informacij o parametrih ključa SharedSection, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

184802 PRB: Inicializiranje datoteke User32.dll ali Kernel32.dll ni uspeloAli je težava odpravljena?

 • Preverite, ali ste odpravili težavo. Če ste odpravili težavo, ste delo v tem razdelku zaključili. Če težave niste odpravili, se obrnite na skupino za podporo.
 • Hvaležni vam bomo za povratne informacije. Če želite posredovati povratne informacije ali prijaviti težave s to rešitvijo, vnesite pripombo v spletni dnevnik »Samodejno odpravljanje težave« ali nam pošljite e-poštno sporočilo.
Lastnosti

ID članka: 126962 – Zadnji pregled: 11. sep. 2011 – Revizija: 1

Povratne informacije