Vzpostavljanje klica v sili

Pomembno: Povezave ne morejo biti zagotovljene v vseh pogojih. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžične telefone.

Pred klicem:
 • Vklopite telefon.
 • Če sta zaslon telefona in tipkovnica zaklenjena, ju odklenite.
 • Pomaknite se na mesto z zadostno močjo signala.
 1. Tapnite tipko za začetek  in nato tapnite  >
  dial pad icon
  .
 2. Tapnite Kliči.
 3. Potrebne informacije sporočite kolikor je mogoče natančno. Klica ne končajte, dokler za to ne dobite dovoljenja.
Morda boste morali storiti tudi naslednje:
 • Vstavite kartico SIM v telefon. Če nimate kartice SIM, tapnite Klic v sili, ko se prikaže sporočilo o napaki zaradi manjkajoče kartice SIM.
 • Če vas telefon vpraša za kodo PIN, tapnite Klic v sili.
 • Izklopite omejitve klicev v telefonu, kot so npr. zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprta skupina uporabnikov.
 • Ko telefon prvič vklopite, vas prosimo, da ustvarite Microsoftov račun in nastavite telefon. Če želite med nastavljanjem računa in telefona vzpostaviti klic v sili, tapnite Klic v sili.
 • Če mobilno omrežje ni na voljo, lahko poskusite vzpostaviti internetni klic, če imate dostop do interneta.

Lastnosti

ID članka: 13744 – Zadnji pregled: 17. maj 2016 – Revizija: 6

Povratne informacije