Originalna dodatna oprema

Za informacije o razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se obrnite na prodajalca.

Za vašo napravo je na voljo širok nabor dodatne opreme. Za več informacij obiščite www.microsoft.com/mobile/accessories.

Praktična pravila glede dodatne opreme

  • Dodatno opremo hranite izven dosega majhnih otrok.
  • Ko odklopite napajalni kabel iz dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.
  • Redno preverjajte, ali je dodatna oprema, ki je nameščena v vozilo, pritrjena in deluje pravilno.
  • Nameščanje zapletene avtomobilske dodatne opreme lahko izvede samo usposobljeno strokovno osebje.

Baterija

Za informacije o trajanju delovanja baterije med pogovorom in stanjem pripravljenosti glejte uporabniški priročnik, priložen v prodajnem paketu mobilne naprave.


Samo za Tajvan: V skladu z 12. in 14. členom Upravnih predpisov organizacije NCC glede telekomunikacijskih naprav:

Brez dovoljenja Nacionalne komisije za komunikacije (National Communications Commission, NCC), nobena družba, podjetje, ali uporabnik ne sme spreminjati frekvence, povečati moči prenosa ali spremeniti prvotnih lastnosti in delovanja nobene odobrene radiofrekvenčne naprave nizke moči.

Radiofrekvenčne naprave nizke moči ne smejo imeti vpliva na letalsko varnost ali posegati v legalne komunikacije; v primeru, da je naprava odkrita, mora uporabnik takoj prenehati uporabo naprave.

Omenjene legalne komunikacije se nanašajo na radijske komunikacije, ki potekajo v skladu z določili Zakona o telekomunikacijah Radiofrekvenčne naprave nizke moči morajo biti odporne na motnje s strani legalnih komunikacij ali naprav, ki oddajajo radijske valove v frekvenčnem območju ISM.Lastnosti

ID članka: 13747 – Zadnji pregled: 17. maj 2016 – Revizija: 6

Povratne informacije