LICENČNI POGOJI ZA MICROSOFTOVO PROGRAMSKO OPREMO

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Ti licenčni pogoji so pogodba med družbo Microsoft Corporation (ali glede na to, kje živite, enim od njenih lastniško povezanih podjetij) in vami. Preberite jih. Veljajo za zgoraj navedeno programsko opremo, med katero sodi tudi morebitni nosilec podatkov, na katerem ste jo prejeli. Ti pogoji veljajo tudi za vse Microsoftove

  • poznejše različice programske opreme (vključno z morebitnimi posodobitvami ali dodatki)
  • posodobitve,
  • dodatke,
  • internetne storitve in
  • podporne storitve

za to programsko opremo, razen če so navedenim elementom priloženi drugi pogoji. V tem primeru veljajo priloženi pogoji.

Če uporabljate to programsko opremo, sprejemate te pogoje. Če jih ne sprejmete, programske opreme ne smete uporabljati.

Kot je opisano v nadaljevanju, tudi namestitev ali uporaba programske opreme štejeta kot vaše soglasje k prenosu določenih standardnih računalniških informacij med preverjanjem veljavnosti, samodejnim prenosom in namestitvijo določenih posodobitev, ter za internetne storitve.

Če soglašate s temi licenčnimi pogoji, imate spodaj navedene pravice.

1. NAMESTITEV IN PRAVICE ZA UPORABO.

  • Domača uporaba. Če ste domači uporabnik, lahko v svoje osebne naprave, ki jih uporabljajo osebe v vašem gospodinjstvu, namestite in uporabljate poljubno število kopij programske opreme.
  • Mala podjetja. Če vodite malo podjetje, lahko programsko opremo namestite in jo uporabljate v največ desetih (10) napravah v podjetju.
  • Omejitve. Programske opreme se ne sme uporabljati v napravah, ki so v lasti vlade ali akademskih inštitucij.
  • Ločevanje komponent. Komponente programske opreme so licencirane kot ena enota. Komponent se ne sme ločevati in jih nameščati v različne naprave.
  • Vključeni Microsoftovi programi. Programska oprema morda vključuje druge Microsoftove programe. Za vašo uporabo teh programov veljajo licenčni pogoji za te programe. 

2. INTERNETNE STORITVE. Microsoft s programsko opremo ponuja internetne storitve. Te storitve lahko kadarkoli spremeni ali jih prekliče.

  • Soglasje za internetne storitve. Funkcije programske opreme, opisane spodaj in v izjavi o zasebnosti za Microsoft Security Essentials, so povezane z družbo Microsoft ali ponudniki storitev računalniških sistemih preko interneta. V nekaterih primerih ob vzpostavitvi povezave ne boste prejeli posebnega obvestila. V nekaterih primerih lahko te funkcije izklopite ali jih ne uporabljate. Če želite več informacij o teh funkcijah, glejte http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Če uporabljate te funkcije, soglašate s prenosom teh podatkov. Microsoft teh podatkov ne uporablja za namen vašega prepoznavanja ali navezovanja stikov z vami.

   1. Informacije o računalniku. Naslednje funkcije uporabljajo internetne protokole, ki v ustrezne sisteme pošiljajo informacije o računalniku, kot so vaš naslov IP, vrsta operacijskega sistema, brskalnik ter ime in različica programske opreme, ki jo uporabljate, ter koda jezika naprave, v katero ste namestili programsko opremo. Microsoft vam na podlagi teh podatkov omogoči internetne storitve.
   • Posodobitve. Programska oprema bo privzeto samodejno prenesla posodobitve definicij. Če želite več informacij, glejte izjavo o zasebnosti na naslovu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Odstranjevanje zlonamerne programske opreme. Ta programska oprema bo med načrtovanimi pregledi in ko izberete to dejanje poiskala ter odstranila določeno zlonamerno programsko opremo visoke stopnje resnosti, shranjeno v vaši napravi. Ko programska oprema v vaši napravi išče zlonamerno programsko opremo, se Microsoftu pošlje poročilo o morebitni zaznani zlonamerni programski opremi ali napakah, ki se pojavijo med iskanjem zlonamerne programske opreme, specifične informacije glede zaznavanja, napake, ki so se pojavile med iskanjem zlonamerne programske opreme, ter druge informacije o vaši napravi, ki so nam v pomoč pri izboljševanju tega ter drugih Microsoftovih izdelkov in storitev. V poročilo niso vključeni podatki, na podlagi katerih bi vas bilo mogoče prepoznati.
   • Programska oprema, ki je morda ne bi želeli namestiti. Ta programska oprema bo v vašem računalniku poiskala zlonamerno programsko opremo nizke do srednje stopnje resnosti, kar med drugim vključuje tudi vohunsko programsko opremo in drugo programsko opremo, ki je morda ne bi želeli namestiti. Programska oprema bo na podlagi vašega soglasja odstranila ali onemogočila le programsko opremo, ki je morda ne bi želeli namestiti z nizko ali srednjo stopnjo resnosti. Odstranitev ali onemogočenje takšne programske opreme, ki je morda ne bi želeli namestiti, lahko povzroči prenehanje delovanja druge programske opreme v vašem računalniku in kršenje licence za uporabo druge programske opreme v vašem računalniku, če je ta druga programska oprema takšno programsko opremo, ki je morda ne bi želeli namestiti, v vaš računalnik namestila kot pogoj za njeno uporabo. Preden pooblastite odstranitev te programske opreme, ki je morda ne bi želeli namestiti, preberite licenčne pogodbe za to drugo programsko opremo. Z uporabo te programske opreme je mogoče, da boste vi ali vaš sistem odstranili ali onemogočili tudi programsko opremo, ki ni programska oprema, ki je morda ne bi želeli namestiti.
   • Sodelovanje v storitvi aktivne zaščite Microsoft (MAPS). Skupnost za preprečevanje zlonamerne programske opreme v storitvi aktivne zaščite Microsoft (MAPS) je prostovoljna svetovna skupnost, v kateri so tudi uporabniki izdelka Microsoft Security Essentials. Ob začetni namestitvi bodo uporabniki privzeto prejeli osnovno članstvo za sodelovanje v storitvi MAPS. V okviru osnovnega članstva lahko storitev MAPS, če je programska oprema vklopljena, Microsoftu sporoča informacije o zlonamerni programski opremi in drugih oblikah programske opreme, ki je morda ne bi želeli namestiti. Če poročilo storitve MAPS vključuje podrobnosti o zlonamerni programski opremi ali programski opremi, ki je morda ne bi želeli namestiti, ki jo lahko programska oprema odstrani, bo storitev MAPS prenesla najnovejši podpis za naslavljanje te težave. Storitev MAPS lahko poišče tudi napačne pozitivne prepoznave (element je bil prvotno prepoznan kot zlonamerna programska oprema, čeprav to ni) in jih popravi. V nekaterih primerih so lahko Microsoftu nenamerno poslani osebni podatki. Če se to zgodi, Microsoft teh podatkov ne bo uporabil za identifikacijo ali stik z vami. Če želite izvedeti več o storitvi MAPS in podatkih, ki jih ta funkcija pošilja Microsoftu, si oglejte izjavo o zasebnosti na naslovu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Poročila o napakah. Ta programska oprema Microsoftu samodejno pošilja poročila z opisom napak, ki so se pojavile v povezavi s komponentami programske opreme. Datoteke in izvozi pomnilnika bodo poslani le, če takšno dejanje izberete. Če želite več informacij o poročilih o napakah, glejte http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Windows Update; Microsoft Update. Programska oprema vklopi samodejno posodabljanje iz storitev Windows Update in Microsoft Update. Če želite omogočiti pravilno delovanje storitev Windows Update in Microsoft Update v programski opremi, bodo občasno zahtevane posodobitve ali prenosi v storitev Windows Update in/ali Microsoft Update, ki bodo preneseni in nameščeni brez nadaljnjih obvestil.

    2. Uporaba podatkov.
    Informacije o računalniku, poročila o napakah, podatke CEIP ter poročila o zlonamerni programski opremi bomo morda uporabili za izboljšanje naše programske opreme in storitev. Te podatke bomo morda delili tudi z drugimi, npr. z dobavitelji strojne in programske opreme. Dobavitelji bodo morda na podlagi teh podatkov izboljšali delovanje svojih izdelkov z Microsoftovo programsko opremo.


3. OBSEG LICENCE. Programska oprema se vam licencira in ne proda. Ta pogodba vam podeljuje le nekaj pravic za uporabo programske opreme. Vse ostale pravice si pridržuje Microsoft. Razen v primeru, če vam veljavna zakonodaja kljub tej omejitvi podeljuje več pravic, lahko programsko opremo uporabljate le kot je izrecno navedeno v tej pogodbi. Pri tem morate upoštevati vse tehnične omejitve programske opreme, ki vam omogočajo uporabo te opreme le na določene načine. Ne smete

  • se izogniti nobenim tehničnim omejitvam v programski opremi;
  • izvajati obratnega inženirstva, povratnega prevajanja ali obratnega zbiranja programske opreme, razen če upoštevna zakonodaja kljub tej omejitvi tako dejavnost izrecno dovoljuje in samo do mere, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja;
  • izdelati več izvodov programske opreme, kot je določeno v tej pogodbi ali dovoljeno z upoštevno zakonodajo, ne glede na to omejitev;
  • objavljati programske opreme, da bi jo drugi lahko kopirali;
  • dajati programske opreme v najem, zakup ali je posojati;
  • posredovati programske opreme ali te pogodbe nobeni tretji stranki; ali
  • uporabljati programske opreme za storitve gostovanja programske opreme v komercialne namene.

4. VARNOSTNA KOPIJA. Naredite lahko eno varnostno kopijo programske opreme. Uporabite jo lahko le za vnovično namestitev programske opreme.

5. DOKUMENTACIJA. Vse osebe, ki imajo veljaven dostop do vašega računalnika ali notranjega omrežja, lahko kopirajo in uporabljajo dokumentacijo za notranje namene.

6. PRENOS V DRUGO NAPRAVO. Programsko opremo lahko odstranite in jo namestite v drugo napravo, ki jo uporabljate. Tega ne smete narediti, da bi to licenco uporabljali v več napravah.

7. OMEJITVE GLEDE IZVOZA. Za programsko opremo velja izvozna zakonodaja in predpisi ZDA. Ravnati morate v skladu z vso domačo in mednarodno izvozno zakonodajo ter predpisi, ki veljajo za programsko opremo. Taka zakonodaja vključuje omejitve glede ciljnih držav, končnih uporabnikov in končne uporabe.

8. STORITVE PODPORE. Ta programska oprema je na voljo takšna, kot je, zato zanjo morda ne bodo na voljo storitve podpore.

9. CELOTNA POGODBA. Ta pogodba in pogoji za dodatke, posodobitve, internetne storitve in storitve podpore, ki jih uporabljate, predstavljajo celotno pogodbo za programsko opremo in storitve podpore.

10. UPOŠTEVNA ZAKONODAJA.

  • Združene države Amerike. Če ste programsko opremo kupili v ZDA, se za to pogodbo uporablja zakonodaja zvezne države Washington in velja pri zahtevkih zaradi kršitve te pogodbe, brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki glede kršitev zakona o varstvu potrošnikov in zakona o nelojalni konkurenci ter odškodninske odgovornosti, se uporablja zakonodaja države, v kateri živite. 
  • Zunaj združenih držav Amerike. Če ste programsko opremo kupili v kateri koli drugi državi, velja zakonodaja te države.

11. PRAVNI UČINEK. V tej pogodbi so opisane nekatere zakonske pravice. V skladu z zakonodajo, ki velja v vaši državi, imate lahko tudi druge pravice. Pravice imate lahko tudi glede na osebo, pri kateri ste kupili programsko opremo. Ta pogodba ne spreminja pravic, ki jih imate po zakonodaji, ki velja v vaši državi, če ta zakonodaja tega ne dovoljuje.

 12. ZAVRNITEV JAMSTVA. Programska oprema je licencirana »takšna, kot je«. Tveganje za njeno uporabo prevzemate sami. Microsoft ne daje nobenih izrecnih jamstev, zagotovil ali pogojev. V skladu z lokalno zakonodajo imate lahko dodatne pravice potrošnikov, ki jih ta pogodba ne more spremeniti. Do mere, ki jo dovoljuje lokalna zakonodaja, Microsoft zavrača naznačena jamstva glede primernosti za prodajo, ustreznosti za določen namen in nekršitev pravic intelektualne lastnine. VELJA SAMO ZA AVSTRALIJO: V okviru avstralskega prava o varstvu potrošnikov imate zakonska jamstva in nobeno določilo v teh pogojih uporabe ne vpliva na te pravice.

OMEJITVE IN IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO. Od Microsofta in njegovih dobaviteljev lahko zahtevate le neposredno odškodnino v višini do 5,00 USD. Zahtevati ne morete nobene druge odškodnine, vključno z odškodnino za posledično, posebno, posredno ali naključno škodo in škodo zaradi izgube dobička.
Ta omejitev velja za:

 • vse, kar je povezano s programsko opremo, storitvami, vsebino (vključno s kodo) na internetnih mestih drugih izdelovalcev ali programi drugih izdelovalcev; ter
 • zahtevke v primeru kršitve pogodbe, kršitve garancije, jamstva ali pogojev, objektivne odgovornosti, malomarnosti ali druge odškodninske odgovornosti do mere, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja.

Velja tudi v primeru, če je Microsoft vedel ali bi moral vedeti za možnost škode. Prav tako zgornje omejitve ali izključitve za vas morda ne veljajo, če vaša država ne dovoljuje zavrnitve ali omejitve nenamerne, posledične ali druge škode.
 

Lastnosti

ID članka: 13752 – Zadnji pregled: 19. jul. 2016 – Revizija: 2

Povratne informacije