Spreminjanje gesla uporabnika v ukaznem pozivu

P O V Z E T E K

V tem članku je opisano, kako v ukaznem pozivu sistema Windows z ukazom net user spremenite geslo uporabnika. Domenska gesla lahko v ukaznem pozivu sistema Windows spreminjajo le skrbniki.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Če želite v ukaznem pozivu spremeniti geslo uporabnika, se prijavite kot skrbnik in vnesite ta ukaz:

net user uporabniško_ime * /domain
Ko vas sistem pozove k vnosu gesla za uporabnika, vnesite novo geslo, ne obstoječega. Ko vnesete novo geslo, vas sistem k potrditvi pozove s ponovnim vnosom gesla. Geslo je spremenjeno.


Vnesete lahko tudi ta ukaz:
net user uporabniško_ime  novo_geslo
Če uporabite ta ukaz, se geslo spremeni brez dodatnega poziva. Ta ukaz omogoča tudi spreminjanje gesel v paketni datoteki.


Če uporabniki, ki niso skrbniki, poskusijo spremeniti geslo, se jim prikaže sporočilo o napaki »Prišlo je do sistemske napake 5. Dostop je zavrnjen«.
Lastnosti

ID članka: 149427 – Zadnji pregled: 2. jul. 2013 – Revizija: 1

Povratne informacije