Katere vrste datotek lahko uporabim v aplikaciji Movie Maker?

V aplikacijo Movie Maker lahko dodate spodaj navedene vrste videodatotek, fotografij in zvočnih datotek.

Datoteke s projekti

Vrste datotek s projekti (oblika zapisa)Datotečne pripone
Datoteke s projekti Windows Movie Maker.mswmm
Datoteke s projekti Movie Maker.wlmp

Videodatoteke

Vrste videodatotek (oblika zapisa)Datotečne pripone 
Datoteke Windows Media Video (WMV) .wmv
Datoteke Windows Media.asf in .wm
Datoteke AVCHD.m2ts, .mts in .m2t
Datoteke Apple QuickTime.mov in .qt
Datoteke DV-AVI.avi
Datoteke s posneto Microsoftovo televizijsko oddajo.dvr-ms in .wtv
Filmske datoteke MPEG-4.mp4, .mov, .m4v, .3gp, .3g2 in .k3g
Filmske datoteke MPEG-2.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob in .m2t
Filmske datoteke MPEG-1.m1v
Datoteke Motion JPEG.avi in .mov

Datoteke s fotografijami

Vrste datotek s fotografijami (oblika zapisa)Datotečne pripone
Datoteke JPEG (Joint Photographic Experts Group).jpg, .jpeg, .jfif in .jpe
Datoteke TIFF (Tagged Image File Format).tif in .tiff
Datoteke GIF (Graphics Interchange Format).gif
Datoteke Windows Bitmap.bmp, .dib in .rle
Datoteke ikon.ico in .icon
Datoteke PNG (Portable Network Graphics).png
Datoteke s fotografijami z visoko ločljivostjo (HD).wdp

Zvočne datoteke

Vrste zvočnih datotek (oblika zapisa)Datotečne pripone
Datoteke Windows Media Audio (WMA) .asf, .wm in .wma
Datoteke PCM (Pulse‑code Modulation).aif, .aiff in .wav
Datoteke AAC (Advanced Audio Coding).m4a
Datoteke MP3.mp3
Vse videodatoteke, podprte v aplikaciji Movie Maker  


Lastnosti

ID članka: 15289 – Zadnji pregled: 14. sep. 2016 – Revizija: 2

Povratne informacije