Kako odpraviti težave v sporočilih o napakah »dogodka ID 9«, »dogodka ID 11« in »dogodka ID 15«

Različico tega članka za operacijski sistem Microsoft Windows XP najdete v314093 .

Pomembno V tem članku so informacije o spreminjanju registra. Preden spremenite register, ustvarite varnostno kopijo. Pozanimajte se, kako obnoviti register, če nastane težava. Če želite več informacij o varnostnem kopiranju, obnovi in urejanju registra, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
256986 Opis registra v operacijskem sistemu Microsoft Windows (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini.)

P O V Z E T E K

V tem članku je opisano, kako odpravite težave v sporočilih o napakah »dogodka ID 9«, »dogodka ID 11« in »dogodka ID 15«. V sistemskem dnevniku so morda zabeleženi naslednji ID-ji dogodkov (dnevnik si oglejte s pregledovalnikom dogodkov), čeprav je vir lahko katero koli ime krmilnika (npr. Atdisk, Atapi ali Sparrow).

1. sporočilo
ID dogodka: 9
Vir: aic78xx
Opis: The device, \Device\ScsiPort0, did not respond within the timeout period. (Naprava \Device\ScsiPort0 se ni odzvala v časovni omejitvi.)

2. sporočilo
ID dogodka: 11
Vir: aic78xx
Opis: The driver detected a controller error on Device\ScsiPort0. (Gonilnik je odkril napako v krmilniku napravie Device\ScsiPort0.)


3. sporočilo
ID dogodka: 15
Vir: [scsi miniport driver]
Opis: The device, \Device\ScsiPort1, is not ready for access yet. (Naprava \Device\ScsiPort1 za dostop še ni na voljo.)
ID dogodka 15 prikazuje, da naprava ni na voljo. Ta težava lahko nastane zaradi težav pri konfiguraciji gostiteljske kartice SCSI ali drugih težav. Preverite, ali izdelovalec ponuja posodobljeno strojno-programsko opremo in gonilnike ter ali opisuje znane težave. Ta dogodek lahko odraža tudi napako pri delovanju naprave. Ta napaka nastane na ravni naprave.

V skoraj vseh primerih se ta sporočila prikažejo, ker ima strojna oprema težave s krmilnikom ali (kar je bolj verjetno) z napravo, ki je vgrajena v ta krmilnik. Težave s strojno opremo lahko nastanejo zaradi slabih kablov, nepravilne prekinitve ali nastavitev prenosa hitrosti, slabih ali počasnih odzivov za sprostitev vodila SCSI, poškodovane naprave ali v redkih primerih slabo napisanega gonilnika naprave.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Spodaj je navedenih nekaj namigov, ki vam bodo pomagali prepoznati in odpraviti težavo:

 • Preberite izdelovalčev tehnični priročnik za krmilnik SCSI, da določite zahteve za končnik. Večina sodobnih krmilnikov SCSI zahteva aktivne končnike (vsaj ena naprava na vodilu mora zagotavljati napetost za končnik). Pravi končnik je sestavljen iz upora in naprave, ki vodilu dovaja signal za napetost končnika. Standard za SCSI-2 določa, da mora krmilnik dovajati napetost za kočnik. Zato vsak krmilnik, ki naj bi bil združljiv s standardom SCSI-2, verjetno končniku dovaja napetost, vendar to vseeno preverite, če niste prepričani. Poleg tega veliko naprav, še posebej pogoni, ponuja možnost dovajanja napetosti končniku. Če je na pogonu mostič, na katerem piše Trmpwr, ga omogočite.
 • Če so prilkjučene tako notranje kot zunanje naprave SCSI, se prepričajte, da je zadnja naprava na posamezni verigi SCSI zaključena in da vmesne naprave niso zaključene.
 • Če uporabljate samo enojno verigo SCSI (bodisi vse notranje ali zunanje naprave), se prepričajte, da je zadnja naparva v verigi SCSI zaključena in da je zaključen tudi sam krmilnik SCSI. To je po navadi nastavitev BIOSa.
 • Preverite, da kabli krmilnika SCSI niso zrahljani ali slabe kakovosti. Če je veriga kablov dolga, notranji in zunanji kabli pa se prepletajo, lahko zmanjšate moč signala. Čeprav specifikacija za SCSI lahko določa dolgo razdaljo, hkrati tudi predvideva, da kabli ne prepuščajo ali da ne prihaja do motenj, zato je po navadi priporočljiva krajša razdalja. Če so zunanji kabli dolgi dva metra, jih zamenjajte s kabli, ki so dolgi en meter.
 • Ko se prikažejo ta sporočila, računalnik poskuša ugotoviti, ali sovpadajo z nekaterimi načrtnimi obdelavami (npr. varnostno kopiranje) ali z obdelovanjem trdega diska. Tako boste lažje ugotovili, zaradi katere naprave nastajajo napake.

  Opomba Vzrok za te vrste težav v pogonih, ki so izpostavljeni hudim obremenitvam, so po navadi počasni mikroprocesorji. V okolju, kjer se izvaja več opravil, procesor morda ni dovolj hiter, da bi obdelal vse vhodno/izhodne (I/O) ukaze, ki do njega pridejo ob istem času.
 • Upočasnite nastavitve hitrosti prenosa, če so časovne prekinitve povezane s tračnimi pogoni. Po navadi boste s hitrostjo prenosa 5MBS odpravili časovne prekinitve.
 • Poenostavite verigo SCSI/IDE, tako da odstranite naprave ali premaknete naprave v drugi krmilnik. Če se težava še pojavlja, zamenjajte napravo.
 • Preverite popravljene različice programa BIOS krmilnika SCSI in strojno-programsko opremo naprave. Obrnite se na izdelovalca za najnovejše popravljene različice. Ta postopek je opisan v odseku »Preverite številko modela in ali so na voljo izboljšane različice strojno-programske opreme«.
 • Preverite različico gonilnika za napravo SCSI. Gonilnik za SCSI najdete v imeniku %Systemroot%\System32\Drivers. Različico lahko vidite v lastnostih datoteke. Preverite, ali izdelovalec SCSI ponuja novejšo različico.
 • Odstranite druge krmilnike, zaradi katerih nastajajo težave pri vodilih.
 • S formatiranjem na nizki ravni, ki jo izvede krmilnik SCSI, lahko ta sporočila o dogodkih odpravite.
 • Uporabite drugačno različico ali model sumljive strojne opreme.

Preverite številko modela in ali so na voljo izboljšane različice strojno-programske opreme.

Številko modela naprave in izboljšane različice strojno-programske opreme najdete v registru operacijskega sistema Windows. Če želite preveriti številko modela in različico strojno-programske opreme, sledite spodnjim korakom.


Opozorilo Če z urejevalnikom registra ali na kateri drugi način nepravilno spremenite register, lahko nastanejo resne težave. Zaradi teh težav boste morda morali ponovno namestiti operacijski sistem. Microsoft ne more zagotoviti, da je te težave mogoče odpraviti. Register spreminjate na lastno odgovornost.
 1. Zaženite Regedt32.exe.
 2. Poiščite in kliknite naslednji registrski ključ, pri čemer je x odvisen od številke naprave:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Scsi\ScsiPortx\ScsiBusx\ TargetIdx\LogicalUnitIdx
 3. Če želite videti številko modela in vrednosti izboljšanih različic strojno-programske opreme, poiščite vrednost identifikatorja REG_SZ. V naslednji vrednosti je vrednost izboljšane različice strojno-programske opreme 0510:
  SEAGATE ST32430N 0510
 4. Zabeležite vse številke modelov naprav in izboljšane različice strojno-programske opreme ter preverite pri izdelovalcu, ali ponuja opise znanih težav.
Opomba V operacijskem sistemu Windows 2000 in Windows Server 2003 lahko model in izboljšano strojno-programske opremo za strojno opremo najdete v naslednih mestih v registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum
Če želite več informacij o odpravljanju težav pri teh dogodkih, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

259237 Odpravljanje težav pri dogodkih »ID 9«, »ID 11« in »ID 15« v gruči strežnikov (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

Lastnosti

ID članka: 154690 – Zadnji pregled: 18. jan. 2008 – Revizija: 1

Povratne informacije