Poslušanje besedila, ki ga naglas bere Pripovedovalec

Velja za: Windows 10

Pripovedovalec na glas prebere besedilo na zaslonu računalnika in opiše dogodke, na primer obvestila ali sestanke v koledarju, tako da lahko uporabljate računalnik brez zaslona.

Če želite odpreti ali zapreti Pripovedovalca, pritisnite tipko Windows + Ctrl + Enter. Če si želite ogledati vse ukaze Pripovedovalca, pritisnite Caps Lock + F1, ko ga odprete. Če ima vaša naprava zaslon na dotik, ga trikrat tapnite s štirimi prsti.

Za hiter začetek uporabite način za optično branje


Način za optično branje vam omogoča hitro pomikanje med aplikacijami in spletnimi stranmi. Vklopite in izklopite ga s tipkama Caps Lock + preslednica.

Ko je vklopljen, se s puščičnima tipkama navzgor in navzdol pomikate na naslednjo ali prejšnjo vrstico v besedilu v aplikaciji ali na spletni strani, s puščičnima tipkama desno in levo pa se pomikate na prejšnji ali naslednji znak. Če želite aktivirati določen element, npr. gumb, pritisnite preslednico.

Pomikate se lahko tudi po besedi ali odstavku. Za pomikanje po besedi pritisnite kombinacijo tipk Ctrl + puščica levo in Ctrl + puščica desno. Za pomikanje po odstavku pritisnite kombinacijo tipk Ctrl + puščica dol in Ctrl + puščica gor.

Nastavitve Pripovedovalca