Gumbi za vračanje nazaj, začetni zaslon in iskanje

Z gumbi za vračanje nazaj , začetni zaslon

Ikona z logotipom sistema Windows
in iskanje lahko krmarite po telefonu s sistemom Windows in naredite še veliko več. V telefonih brez fizičnih gumbov za krmarjenje so ti gumbi na voljo v vrstici za krmarjenje na zaslonu.

Slika vrstice za krmarjenje

Nazaj

Izberite gumb za vračanje nazaj , da se s trenutnega mesta vrnete za en zaslon nazaj. Vsakič, ko pritisnete gumb za vračanje nazaj , se vrnete za eno stran nazaj, dokler ne pridete do začetnega zaslona.

Pritisnite in pridržite gumb za vračanje nazaj , da odprete preklopnik med aplikacijami in si ogledate vse aplikacije, ki so trenutno odprte v telefonu. Izberite katerokoli aplikacijo, da si jo ogledate. V telefonu lahko pustite odprtih več aplikacij kot kdajkoli prej, ne da bi to vplivalo na čas delovanja baterije – če se pomaknete drugam, se aplikacija preprosto začasno zaustavi.

Začetni zaslon

Ko izberete gumb za začetni zaslon

Ikona z logotipom sistema Windows
, se vrnete na začetni zaslon, ne glede na to, kje v telefonu ste ali kaj počnete.

Pritisnite in pridržite gumb za začetni zaslon

Ikona z logotipom sistema Windows
in zaslon se pomakne navzdol, tako da lahko dostopate do elementov na vrhu z eno roko. Če želite pomakniti zaslon navzgor, izberite črn prostor na vrhu zaslona.

Slika GIF načina za enoročno uporabo

Iskanje

Izberite gumb za iskanje in začnite tipkati, da poiščete odgovore v spletu ali karkoli v telefonu. Pritisnite in pridržite gumb za iskanje in narekujte vprašanje telefonu.

Lastnosti

ID članka: 17231 – Zadnji pregled: 16. avg. 2016 – Revizija: 4

Povratne informacije