Ikone v vašem telefonu

Ikone na vrhu zaslona vam povejo veliko o vašem telefonu – vključujejo informacije o omrežnih povezavah, moči signala, napolnjenosti baterije, času in še mnogo več. Tukaj so ikone, ki jih vidite najpogosteje.

Moč signala mobilnega omrežja

Prikazuje moč signala mobilnega omrežja.

Ni signala, ker vaš telefon ni povezan z mobilnim omrežjem.

Telefon je v letalskem načinu. Vsa brezžična komunikacija je izklopljena.

Kartica SIM manjka, je ni mogoče prepoznati, je onemogočena ali poškodovana.

Kartica SIM je zaklenjena. Preberite, kako jo odklenete.

Mobilna podatkovna povezava

G

GPRS

E

EDGE

3G

UMTS

4G

4G

LTE

4G LTE

H+

HSPA+/DC-HSDPA

H

HSDPA/HSUPA

1X

RTT

DO

EVDO

DV

EVDV

Posredovanje klicev

Ikona za posredovanje klicev je prikazana, če je v možnosti Nastavitve > Sistem > Telefon vklopljeno posredovanje klicev. Klice boste prejemali na nastavljeno številko.

Gostovanje

Vaš telefon gostuje v tujih omrežjih in ni v domačem mobilnem omrežju.

Vaš telefon gostuje v domačih omrežjih.

Vaš telefon gostuje v domačih omrežjih in vklopljeno je posredovanje klicev.

Vaš telefon gostuje v tujih omrežjih in vklopljeno je posredovanje klicev.

Povezava Wi-Fi

Telefon je povezan z omrežjem Wi-Fi in prikazana je moč signala. Če želite izvedeti več o tem, kako se povežete z omrežjem Wi-Fi, glejte Povežite se z omrežjem Wi‑Fi.

V možnosti Nastavitve > Omrežje in brezžično > Mobilna dostopna točka je vklopljena mobilna dostopna točka. Mobilno podatkovno povezavo delite z drugimi svojimi napravami prek povezave Wi‑Fi ali Bluetooth.

Označuje, katera povezava se uporablja za prenos podatkov. Prikazana je lahko zraven ikone za signal mobilnega omrežja ali ikone omrežja Wi‑Fi .

Bluetooth

Poglej, poglej ... nobenih kablov. Ikona za Bluetooth je prikazana, če je telefon povezan z napravo Bluetooth. Pripravljeni ste za prostoročno telefoniranje, poslušanje glasbe in še mnogo več. Če želite več informacij o vzpostavljanju povezave Bluetooth, glejte Povežite se z napravami Bluetooth.

Obvestila

Ko prejmete nova obvestila, se prikaže ikona za središče za opravila . Podrsnite navzdol z vrha zaslona, da odprete središče za opravila in si ogledate obvestila. Če želite več informacij, glejte Takoj ukrepajte.

Način vožnje

Naj med vožnjo nič ne odvrača vaše pozornosti. Ikona za način vožnje se prikaže, ko je vklopljen način vožnje. Na začetnem zaslonu

Ikona z logotipom sistema Windows
podrsnite na seznam vseh aplikacij, nato pa izberite Nastavitve > Sistem > Način vožnje in po želji spremenite nastavitve.

Zvonec

Zvonec je izklopljen in vibriranje je vklopljeno.

Zvonec je izklopljen in vibriranje je izklopljeno.

Lokacija

Ikona za lokacijo se prikaže, ko katera od aplikacij dostopa do podatkov o trenutni lokaciji vašega telefona.

Baterija

Se sprašujete, koliko je še napolnjena baterija? Ne sprašujte se nič več.

Baterija se polni.

Telefon je priključen na napajanje in baterija je povsem napolnjena.

Prikazuje, koliko napolnjenosti baterije še ostaja. Če si želite ogledati odstotek preostale napolnjenosti, podrsnite navzdol z vrha zaslona in poglejte, kaj piše pod ikono.

Vklopljen je Ohranjevalnik baterije. Del ikone za baterijo, ki je pobarvan, označuje, koliko napolnjenosti je še preostalo.

Navidezno zasebno omrežje (VPN)

Ikona za VPN &@@#xE889; je prikazana, ko ste zaradi varnejše povezave povezani z omrežjem VPN. Prikazana je lahko zraven ikone za signal mobilnega omrežja ali ikone omrežja Wi‑Fi .

Ura

Ura prikazuje trenutni čas. Na začetnem zaslonu

Ikona z logotipom sistema Windows
podrsnite na seznam vseh aplikacij, nato pa izberite možnost Nastavitve > Ura in jezik > Datum in ura ter spremenite datum in čas.

Lastnosti

ID članka: 17247 – Zadnji pregled: 15. jun. 2016 – Revizija: 2

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)