Vam je všeč? Pripnite jo

Pripnite aplikacije na začetni zaslon in prikažite sprotne posodobitve, na primer novo e-pošto, naslednji sestanek ali vreme za vikend. Ko pripnete aplikacijo, je dodana na začetni zaslon kot nova ploščica.

Pripenjanje aplikacij na začetni zaslon

  1. Na začetnem zaslonu

    Ikona z logotipom sistema Windows
    podrsnite do seznama vseh aplikacij.

  2. Pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite pripeti.

  3. Izberite Pripni na začetni zaslon.

    Možnost »Pripni na začetni zaslon« v priročnem meniju.

Združevanje aplikacij v mape

Ko pripnete več aplikacij, jih lahko združite v mape.

Če želite ustvariti novo mapo, pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite nad drugo aplikacijo, ki jo želite imeti v isti mapi. Če želite poimenovati mapo, izberite Poimenuj mapo. Premaknite še več aplikacij v novo mapo ali iz nje po svojih željah.

Ustvarjanje nove mape v začetnem meniju.

Če želite spremeniti ime mape, jo odprite ter pritisnite in pridržite ime mape.

Lastnosti

ID članka: 17249 – Zadnji pregled: 16. avg. 2016 – Revizija: 4

Povratne informacije