Poiščite svoja obvestila

Windows 10mobilni telefon obvestila in hitra opravila postavi v središče za opravila, v katerem lahko takoj dostopate do njih. Podrsnite navzdol z vrha zaslona, da odprete središče za opravila.

Odpiranje središča za opravila

Hiter pregled obvestil

Če ima obvestilo na svoji desni strani puščico, jo izberite in preberite več ali ukrepajte (npr. odgovorite na sporočilo), brez da bi vam bilo treba odpreti zadevno aplikacijo ali drugega pošiljatelja obvestil. Ne želite ukrepati? Počistite obvestilo, tako da ga povlečete z zaslona na desno stran.

Razširitev ali strnitev obvestil

Si želite obvestila iz določenih aplikacij v središču za opravila ogledati pred obvestili iz drugih aplikacij? Pritisnite in pridržite ime skupine za obvestila ter izberite Naj ima ta skupina visoko prioriteto. Obvestila pošiljateljev z visoko prioriteto so vedno prikazana nad obvestili pošiljateljev z običajno prioriteto.

Uporaba bližnjic

Hitra dejanja odprejo nastavitve in aplikacije, ki jih boste verjetno pogosto uporabljali, od povezave Bluetooth do svetlosti. Ko odprete središča za opravila, boste videli svoja izbrana ali vsa razpoložljiva hitra opravila. Razširite jih ali jih strnite, da boste videli več ali manj hitrih opravil.

Hitra opravila v središču za opravila

Lastnosti

ID članka: 17275 – Zadnji pregled: 16. avg. 2016 – Revizija: 4

Povratne informacije